Lepidlá s obsahom syntetickej gumy

Tvrdá alebo mäkká? Nech zostane flexibilná

Veda v pozadí pások, Komponenty lepiacej pásky

Syntetická guma má jedinečnú molekulárnu štruktúru, ktorá sa dokonale hodí na vývoj lepiacej pásky. Stručný portrét vlastností syntetickej gumy a odpoveď na otázku: Čo je syntetická guma?

Tajomstvom úspechu syntetickej gumy je štruktúra jej reťazca molekúl: dva pevné konce na vonkajšej strane (styrén) a flexibilná, mäkšia, gumená stredná časť (butadién). Štruktúra je nasledovná: styrén – butadién – styrén = SBS. Vyzerá to trochu ako švihadlo s dlhými rúčkami. A najlepšie je, že toto švihadlo môžete prispôsobiť tak, aby ste s ním zdolali akúkoľvek výzvu.

Chemická štruktúra lepidiel s obsahom syntetickej gumy je určená dvomi pevnými koncami a flexibilnou strednou časťou. Chemici by sa vyjadrili presnejšie: styrén – butadién – styrén, v skratke „SBS“
Chemická štruktúra lepidiel s obsahom syntetickej gumy je určená dvomi pevnými koncami a flexibilnou strednou časťou. Chemici by sa vyjadrili presnejšie: styrén – butadién – styrén, v skratke „SBS“

„Švihadlo“ pre každú príležitosť

Pomer tvrdých koncov voči strednej časti určuje, aká silná alebo pevná je syntetická guma, a teda aj aké mobilné alebo mäkké je lepidlo na lepiacej páske. Styrénový koncový segment určuje kohéziu (vnútornú silu) lepidla, gumený stredný segment zas priľnavosť. Samotná syntetická guma nemá žiadne lepiace vlastnosti. Na vytvorenie lepidla citlivého na tlak je nutné pridať aj lepivé živice. Na rozdiel od polymérov prírodnej gumy je polymér syntetickej gumy kratší a má nízku molekulárnu hmotnosť.

Flexibilná stredná časť molekulárneho reťazca, nazývaná aj elastomér, je z hľadiska starnutia stabilnejšia než jej prírodný náprotivok. Syntetická guma sa vyrába od 60. rokov minulého storočia. Zvyčajne ju nájdete pod synonymami ako SBC (styrénový blokový kopolymér), SBS (styrén-butylén-styrén), SIS (styrén-izoprén-styrén), SEBS (styrén-etylén-butylén-styrén) alebo termoplast (ten je k dispozícii aj s prírodnou gumou a akrylátovou bázou).

Vlastnosti syntetickej gumy

Medzi špeciálne vlastnosti lepidiel so syntetickou gumou patrí vysoká lepivosť. To znamená, že lepiaca páska so syntetickou gumou dobre priľne k mnohým povrchom, dokonca aj k povrchom s nízkou povrchovou energiou. Navyše má vynikajúcu odolnosť proti šmyku: v prípade priečneho zaťaženia sa nezošmykne z povrchu.

Výhody a nevýhody

Lepidlá so syntetickou gumou majú pri teplote nad 40 °C relatívne nízku priľnavosť a kohéziu. Ich odolnosť voči starnutiu je nižšia ako pri ostatných prvkoch lepidla, je však lepšia ako u prírodnej gumy. Nie sú až také vhodné pri vystavení UV žiareniu, to však možno kompenzovať pridaním stabilizátorov.

Spojovacia páska si vyžaduje vysokú lepivosť. Preto je založená na lepidlách s obsahom syntetickej gumy.
Spojovacia páska si vyžaduje vysokú lepivosť. Preto je často založená na lepidlách so syntetickou gumou. Alternatívne sa používajú lepivé akrylové lepidlá.
Chemickú štruktúru ilustruje matica gúm (sivá), ktorá poskytuje priľnavosť a elasticitu. Oblasti polystyrénu (modré) zabezpečujú kohéziu a odolnosť voči roztrhnutiu.
Chemickú štruktúru ilustruje matica gúm (sivá), ktorá poskytuje priľnavosť a elasticitu. Oblasti polystyrénu (modré) zabezpečujú kohéziu a odolnosť voči roztrhnutiu.

Výhody však výrazne prevažujú nad nevýhodami. Začnime s vysokou lepivosťou, t. j. lepkavosťou, ktorá nie je horšia než pri prírodnom produkte. Jednou z najdôležitejších vlastností syntetickej gumy je aj vynikajúca priľnavosť pri sťahovaní: lepiaca páska dobre priľne k náročným a obvyklým, nepolárnym a polárnym povrchom.

Molekulárne „švihadlo“ možno neustále upravovať podľa potreby, aby bolo vhodné pre rôzne aplikácie: od tuhého a pevného až po mäkké a flexibilné. Syntetickú gumu obsahujú napríklad známe pásky tesa Powerstrips®. Na rozdiel od prírodnej gumy umožňuje aj nanášanie na priehľadné fólie. Výroba syntetickej gumy navyše umožňuje rýchle procesy, čo znižuje výrobné náklady (napríklad pri balení škatúľ).