Výroba lepiacej pásky

Skutočne sa každý malý kotúč tesa navíja samostatne?

Veda v pozadí pások

Ako funguje proces výroby lepiacich pások po výrobno-technickej stránke? Presvedčte sa sami.

Ľudia sa nás často pýtajú, ako sa naše pásky navíjajú. Keby sme museli nanášať vrstvy na všetky druhy kotúčov lepiacich pások samostatne a obaľovať ich, bol by proces výroby lepiacich pások extrémne drahý.

Výroba lepiacej pásky: Hotová veda

Všetko sa začína pri lepidle. Lepidlá si spravidla vyrábame sami. V prípade akrylátových látok to znamená, že začíname polymerizáciou. Inými slovami, zložky lepidiel, molekulárne reťazce alebo polyméry, sa zmiešajú v chemickom procese. Následne sa tieto lepidlá pripravia tak, aby sme ich mohli jednoducho a vo veľmi tenkej vrstve naniesť na požadovaný nosný materiál. Priebeh závisí od druhu lepidla.

Počas výroby sa niektoré lepidlá prenášajú pomocou organického rozpúšťadla, ktoré sa veľmi ľahko odparuje. A presne toto využívame vo svoj prospech: lepidlo sa nanáša na nosič vo veľmi tenkej vrstve pomocou rozpúšťadla pretláčaním cez úzky otvor. Následne nosič s nanesenou vrstvou prechádza cez sušiaci tunel, kde sa rozpúšťadlo odparí. Po procese sušenia vrstva lepiacej pásky vytvrdne a pevne sa spojí s nosičom. Takmer celé množstvo odpareného rozpúšťadla sa v závode tesa obnovuje a znovu používa pri výrobe lepiacich pások.

Postup je podobný ako pri lepidlách na báze vody. V takom prípade sa do rozpúšťadla jednoducho pridá voda, ktorá sa potom v sušiacej peci vyparí. Tento proces je v spoločnosti tesa veľmi rozšírený.

Pri treťom procese sa vyrába takzvané termoplastické lepidlo. Tu sa lepidlo ohriatím a zmiešaním v extrudéri, čo je druh drviča, mení na kvapalinu. Toto lepidlo sa následne rovnomerne nanáša na nosič cez veľmi tenký otvor.

Výroba lepiacich pások: Zložitá, premyslená a zaujímavá

Určité lepidlá a aplikácie si môžu vyžadovať ďalšie výrobné kroky. Napríklad chemicky alebo fyzicky pripravíme nosič tak, aby k nemu lepidlo lepšie priľnulo. Ak nenájdeme riešenie, ktoré splní naše požiadavky, nosné materiály si sami vyrobíme a prispôsobíme ich tak, aby vyhovovali našim predstavám. Vyrábame ich napríklad tak, aby boli skutočne krištáľovo priehľadné.

V elektronickom priemysle sa naše lepiace pásky čiastočne používajú na lepenie rôznych vrstiev displejov mobilných telefónov. Pochopiteľne majú byť neviditeľné, preto je nutné dokonale určiť optické vlastnosti lepiacej pásky. Vnútorné napätie v materiáli je rovnako problematické ako nečistota. Tá najmenšia prachová častica môže spôsobiť, že lepiaca páska už nie je opticky priehľadná. Z tohto dôvodu vyrábame špeciálne roztoky v čistej prevádzke triedy 7. Je to prevádzka, v ktorej je vzduch 1 000-krát čistejší ako na vrchole hory. V tomto takmer bezprašnom prostredí dokážeme nanášať vrstvy na fólie tak, aby neboli viditeľné. Mnoho výrobcov lepiacich pások to tak nerobí.

Čistá prevádzka v závode tesa v Hamburgu
Čistá prevádzka v závode tesa v Hamburgu
Výrobná technológia bez rozpúšťadiel v Offenburgu
Výrobná jednotka v závode tesa Offenburg

Nanášanie vrstiev lepiacej pásky: Proces, ktorý si vyžaduje veľký priestor

Počas nanášania vrstiev na lepiacu pásku nosný materiál ešte nemá tvar úzkych, dlhých pásov, ale skôr širokých, veľkých pruhov. Tvorí ich tkanina, plastové fólie, pena alebo iný materiál. Nosič je navinutý na obrovský, široký kotúč, následne sa naň nanášajú vrstvy, v prípade potreby sa v rámci procesu vysuší a nakoniec sa celý veľký pás znovu navinie. Ak je lepiaca páska obojstranná, pri navíjaní sa vsunie aj oddeľovacia vrstva. Následne sa proces začne znovu, aby sa naniesla vrstva na druhú stranu pásky. Až po tomto kroku sa široké kotúče v ďalšom stroji s mnohými malými kotúčovými nožmi narežú na malé kotúče. Tie sa potom zabalia a odošlú zákazníkovi.