Odolnosť spojov

Priateľ na celý život alebo len dočasný partner?

Výkon a schopnosti pások

Spájanie lepiacou páskou sa trochu podobá láske. Niekedy vzťah trvá navždy, inokedy len určité obdobie a niekedy skončí a začne sa znovu.

Na lepiacich páskach je dobré to, že ich stabilitu môžete určiť vopred. Má byť spojenie trvalé? Alebo len krátky flirt? Alebo snáď dočasný či otvorený vzťah? Vysvetlíme, o čo tu ide.

Začnime pri základoch: pri lepidle majú významnú úlohu tri sily. Vnútorný spoj – kohézia určuje mieru, do akej je látka chránená pred roztrhnutím. Priľnavosť, teda lepkavosť lepidla, opisuje jeho schopnosť ostať prilepené k nelepivému predmetu. Lepivosť je sila, ktorou sa lepidlo pripojí na povrch vo veľmi krátkom čase. Zatiaľ je všetko jasné. Ale ako stanovíme tieto tri parametre tak, aby sme získali tú správnu lepiacu pásku pre naše potreby?

Automotive_Surface-Protection-002_72dpi
Pokiaľ ide o ochranu povrchov počas prepravy alebo maliarskych prác, je dôležité, aby sa pásky dali odstrániť jednoducho a bez zanechávania zvyškov. Preto je v týchto prípadoch kohézia dôležitejšia než priľnavosť.

Dočasné a reverzibilné spájanie

Lepivosť a kohézia sú prispôsobené jednotlivým aplikáciám. Priľnavosť má druhoradý význam. V mnohých aplikáciách v tejto oblasti je mimoriadne dôležité, aby bol vyvážený vzťah medzi lepivosťou a vnútornou pevnosťou. Lepivosť je potrebná na zabezpečenie okamžitej priľnavosti k povrchu. Vyššia kohézia, teda vnútorná pevnosť lepidla, je potrebná, najmä ak sa výrobky majú odstraňovať bez zanechania zvyškov po lepidle. Pri mnohých reverzibilných aplikáciách je dôležitejšia než vysoká špecifická priľnavosť, ktorá by sa dala vidieť napríklad vo vysokej hodnote lepivosti (odolnosť voči odlepeniu).

Lepiace pásky s týmito vlastnosťami sa používajú napríklad na predbežné upevnenie pri montážnych procesoch, na zakrytie citlivých povrchov pri maliarskych prácach, na ochranu čerstvo nalakovaných vozidiel počas prepravy alebo na montáž tlačiarenských foriem.

Trvalé spájanie

Ak majú byť predmety spojené natrvalo, dôležitá je tak priľnavosť, ako aj kohézia. Pásky musia byť prispôsobené na mieru každej aplikácii. Pri trvalom spájaní má lepivosť až druhoradý význam. Lepidlá určené na túto oblasť sú charakteristické najmä tým, že vzťah medzi ich kohéziou a priľnavosťou je vhodný pre príslušnú aplikáciu. Najvýznamnejšia je stálosť spoja. Lepivosť, teda lepkavosť v okamihu kontaktu, má obyčajne druhoradý význam.

Medzi oblasti aplikácie patrí montáž fasádnych prvkov alebo nábytkových panelov, ozdobných líšt, profilov a emblémov v automobilovom priemysle alebo objektívov fotoaparátov v mobilných telefónoch. Ale aj zväzovanie a ochrana káblov v automobiloch (viazanie káblov). Vo všetkých týchto prípadoch sa vyžaduje trvalý spoj a bezpečné pripevnenie, ktoré musí byť odolné voči starnutiu a mať dlhú životnosť.

IPM-PWP_splicing-application-016_72dpi
Pri tlači novín sa papierové kotúče vymieňajú pri vysokej rýchlosti počas procesu tlače. Koniec starého kotúča sa za zlomok sekundy spojí so začiatkom nového kotúča. Predpokladom je vysoká lepivosť.

Spoje s rýchlym prilepením

Niekedy to musí ísť rýchlo. A to vtedy, keď je dôležitá správna súhra lepivosti a priľnavosti. Obe musia byť prispôsobené na mieru každej aplikácii. V tomto prípade má kohézia druhoradý význam. Najdôležitejšie pri lepidlách v tejto oblasti je, aby lepili okamžite a pevne, teda aby mali dobrú lepivosť a/alebo vysokú priľnavosť. Keďže obvykle nie je potrebné prenášať vysokú záťaž a lepidlo sa nemusí odstraňovať bez zanechania zvyškov, kohézia tu má druhoradý význam.

Dobrým príkladom je napájanie. Pri výrobe papiera a pri tlači novín vzniká na konci jedného papierového kotúča a na začiatku ďalšieho spoj. Tento spoj musí vzniknúť pri plnej rýchlosti počas prevádzky. Koniec starého kotúča sa pripojí k začiatku nového. Tento krátky kontakt musí stačiť na vytvorenie pevného spojenia. Podobný je aj proces pri potlači obalov s fóliovými sieťami. Aj známa páska tesafilm® je výrobok s rýchlym prilepením. Musí sa rýchlo prilepiť a nemusí sa odstraňovať bez stôp. Súčasne dokáže ľahko regulovať záťaž, ktorú musí znášať dlhodobo.