Test atramentom

Prečo je teda atrament lepší než prst?

Veda v pozadí pások

Prečo lepí tekuté lepidlo alebo lepiaca páska? Ako testujeme lepivosť? Všetko o teste prstom, teste atramentom a povrchovej energii pri lepení.

Keď po lepiacej páske prejdete prstom a páska sa vám prilepí na prst, môžete si pomyslieť, že má vysokú lepivosť. To však neznamená, že lepivosť je rovnaká aj na iných materiáloch. Dôvod, prečo niečo lepí, závisí od povrchovej energie. Čo to znamená pre váš prst? Zistite to tu.

Ako funguje tekuté lepidlo/lepiaca páska?

Sila lepeného spoja závisí od aplikácie. Ak sa má dať lepiaca páska odstrániť ľahko a bez poškodenia povrchu, napríklad ako v prípade maskovacej pásky, nesmie byť príliš silná. Ak má spájať predmety dlhé roky, napríklad logo spoločnosti na kufri vášho auta, musí byť taká silná, že sa neodlepí za žiadnych okolností a podmienok. Vlastnosti spoja sú pre každú lepiacu pásku veľmi presne špecifikované. Úlohu tu hrá mnoho faktorov: Patrí medzi ne lepidlo, nosič a zaťaženie pri aplikácii.

Sila spoja lepiacej pásky závisí od rôznych vecí, ako sú: podmienky lepenia (teplota atď.), aplikácia (napr. tlak pri aplikácii), doba zohrievania, rýchlosť sťahovania a tiež spájaný povrch. Polarita a vlastnosti povrchu (drsný/hladký) hrajú dôležitú úlohu v prípade priľnavosti.

Lepiace pásky na sedadlá v automobiloch
Lišty, profily a emblémy sú na autách prilepené pomocou lepiacich pások
Voda na tkanine a na laku auta: Voda tvorí kvapky alebo steká v závislosti od povrchovej energie.
Voda na tkanine a na laku auta: Voda tvorí kvapky alebo steká v závislosti od povrchovej energie.

Povrchová energia: Spájanie s napätím

Dobré priľnutie lepiacej pásky k povrchu závisí hlavne od povrchovej energie. Ideálny spoj môže vzniknúť len pri použití správnych materiálov v rôznych kontextoch.

Pozrime sa, ako to je na kufri vášho auta. Práve ste ho umyli a navoskovali, tak ako každú sobotu. A samozrejme, práve naň začína pršať. Kvapky dažďa však jednoducho stekajú. Zachovávajú si tvar a nerozlievajú sa.

Príčinou je, že majú vyššiu povrchovú energiu ako navoskovaný lak auta (na teflónovej panvici by sa kvapky správali rovnako). Dôvodom je skutočnosť, že kvapalina sa v zásade nechce rozliať. Usiluje sa zachovať si čo najmenší povrch. Práve preto sa na základe svojho povrchového napätia vytvaruje do guľôčky.

Kohézne sily, teda (vnútorná) príťažlivá sila, medzi molekulami kvapaliny vytvárajú jav, ktorý sa nazýva povrchové napätie. Molekuly na povrchu pohára s vodou nemajú okolo seba iné molekuly vody na všetkých stranách. Preto sú priťahované do stredu vody a ich kohézia je vyššia vo vzťahu k molekulám vody vedľa nich a pod nimi. Táto príťažlivosť je vyššia než príťažlivosť k molekulám vzduchu nad nimi. V konečnom dôsledku táto vnútorná sila vytvára povrch, ktorý oddeľuje vodu a vzduch.
Kohézne sily, teda (vnútorná) príťažlivá sila, medzi molekulami kvapaliny vytvárajú jav, ktorý sa nazýva povrchové napätie. Molekuly na povrchu pohára s vodou nemajú okolo seba iné molekuly vody na všetkých stranách. Preto sú priťahované do stredu vody a ich kohézia je vyššia vo vzťahu k molekulám vody vedľa nich a pod nimi. Táto príťažlivosť je vyššia než príťažlivosť k molekulám vzduchu nad nimi. V konečnom dôsledku táto vnútorná sila vytvára povrch, ktorý oddeľuje vodu a vzduch.

Na túto guľôčku však pôsobia určité sily. Priťahuje ju gravitácia aj iné povrchy, napríklad lak vášho auta. Čím vyššia je sila, ktorá guľôčku priťahuje, tým viac sa deformuje. V prípade silnej interakcie s povrchom s vysokou energiou sa guľôčka na povrchu rozleje.

Podobné je to s lepidlom lepiacej pásky a povrchom, na ktorý chcete pásku prilepiť. Nezávisle od povrchu (a jeho povrchovej energie) sa v jednom prípade lepidlo rozleje lepšie, v inom horšie. Niekedy lepí pevnejšie a inokedy slabšie. Preto sa v lepiacich páskach s nosičmi, ktoré majú nízku povrchovú energiu (napríklad plasty), používajú podklady. Zvyšujú povrchovú energiu nosiča, aby lepidlo priľnulo ešte silnejšie.

Prst alebo atrament?
Ak chcete otestovať lepivosť lepiacej pásky, znovu to môžete urobiť prilepením prsta. No miera, akou sa lepiaca páka prilepí k vášmu prstu, nehovorí nič o lepivosti k povrchu, na ktorý ju chcete použiť. Váš prst a povrch majú odlišnú povrchovú energiu (samozrejme, ak si lepiacu pásku nechcete prilepiť na prst. V takom prípade môžete test urobiť aj pomocou leukoplastu).

Prečo je teda atrament lepší ako prst? Je to jednoduché: atrament je kvapalina a do istej miery sa správa ako lepidlo. Čím rovnomernejšie sa atrament rozleje na povrchu, tým vyššia je povrchová energia. To dokazuje, aké vlastnosti musí mať lepidlo, aby sa k povrchu prilepilo. Ako to funguje, sa dozviete v našom článku o teste atramentom.

Test atramentom na hliníku
Test atramentom na hliníku