Adhézia, kohézia, lepivosť

Koľko medu potrebujete na zavesenie obrazu?

Veda v pozadí pások

Lepidlá citlivé na tlak sú tým, čím sú vďaka súhre lepivosti, kohézie a priľnavosti. Teraz vám povieme, prečo to tak je.

Malo by to fungovať: Teda to vešanie obrazu s medom: Med sa totiž nelepí iba na vaše prsty. Ak ho chcete odstrániť, prilepí vám k prstom aj obrúsky. Lepí! Ale nespája, hovoria naši odborníci. To preto, že medu chýba rozhodujúca sila, ktorú má naše lepidlo citlivé na tlak na lepiacich páskach.

Lepivosť

V lepidle citlivom na tlak, ktoré je súčasťou našej lepiacej pásky, pôsobia tri sily: lepivosť, kohézia a priľnavosť. K lepivosti dochádza vtedy, keď lepidlo príde prvýkrát do kontaktu s povrchom, ktorý má byť spojený. Lepivosť charakterizuje rýchlosť, pri ktorej sa musí vytvoriť lepený spoj.

K veľmi pevnej lepivosti dochádza vtedy, keď sa pevný spoj vytvorí za pôsobenia minimálneho tlaku a pri mimoriadne krátkom kontakte. Veľmi pevná lepivosť je potrebná, napríklad, pri výrobe papiera: keďže stroj vťahuje 1,9 kilometra papiera za minútu, lepidlo citlivé na tlak na lepiacej páske musí spájať mimoriadne rýchlo, ak má počas prevádzky spojiť ďalší zvitok papiera s koncom dokončeného zvitku. Aj med vykazuje skutočnú lepivosť: Lepí hneď, ako sa ho dotknete prstom.

Med má vysokú lepivosť ale nízku pevnosť spoja
Med má vysokú lepivosť ale nízku pevnosť spoja
Lepiace pásky vytvárajú silné dlhotrvajúce spoje, dokonca aj na materiáloch s odlišnými povrchovými vlastnosťami.
Adhézia znamená silnú väzbu s podkladom. Kohézia je vnútorná sila lepidla, ktorá musí bez porušenia odolať vonkajším silám.

Priľnavosť

Priľnavosť je druhá sila, ktorá pôsobí v lepidle citlivom na tlak. Ako preklad tohto slova z latinčiny naznačuje, ide o pripojenie. Presná definícia priľnavosti je nasledovná: Priľnavosť je fyzické pritiahnutie alebo spojenie dvoch látok, najmä mikroskopicky pozorovateľné priťahovanie rozdielnych látok. Priľnavosť v prípade lepiacej pásky predstavuje spoj medzi lepidlom a povrchom. Lepidlo s vysokou priľnavosťou sa veľmi dobre lepí na podpovrchové vrstvy. V prípade medu je priľnavosť dosť vysoká, pretože med celkom dobre lepí.

Kohézia

Tretia a zároveň posledná sila, ktorú musí mať lepidlo citlivé na tlak, je: kohézia. Slovo kohézia pochádza z latinčiny a znamená „spojenie“. Je to vnútorný spoj lepidla, teda miera, do ktorej pevne drží aj samo. Vysoká kohézia znamená, že priľnavosť je sama o sebe mimoriadne silná, pevná a stabilná. Vtedy je veľmi odolná proti roztrhnutiu.

Toto je, napríklad, dôležité vtedy, keď musí lepiaca páska stabilne udržať veľkú hmotnosť, pretože lepidlo sa nesmie oddeliť. Molekuly sa musia pevne spojiť a pevne spolu „držať“. Toto rozhodne neplatí v prípade medu, pretože med je tekutý a ľahko sa oddeľuje. Med má veľmi nízku kohéziu.

Takže našli sme odpoveď: Podľa našej definície med nie je priľnavý, pretože mu chýba vnútorná väzba – kohézia. To znamená, že: ruky aj obrúsky ostanú lepkavé aj v budúcnosti. Ale na vešanie obrazu medom môžete zabudnúť.

1. Dočasné aplikácie

Lepivosť a kohézia sú prispôsobené osobitným aplikáciám. Adhézia má druhoradý význam. Mnohé aplikácie si vyžadujú rovnováhu medzi lepivosťou a kohéziou. Lepivosť zaručí okamžité priľnutie k podkladu a kohézia je dôležitá na odstránenie pásky bez zvyškov po lepidle. Toto je pre mnohé dočasné aplikácie dôležitejšie než vysoká špecifická priľnavosť, ktorá sa môže prejaviť vo vysokom stupni priľnavosti (odolnosti proti odlupovaniu).

 • Dočasné/predbežné upevnenie
 • Dočasná ochrana povrchu
 • Dobrý lepiaci výkon na citlivých povrchoch
 • Odstránenie pásky bez zvyškov po lepidle
 • Maskovanie
 • Plátanie
 • Žiadna zmena farby alebo lesku

 

2. Trvalé aplikácie

Lepivosť a kohézia sú prispôsobené osobitným aplikáciám. Lepivosť má druhoradý význam. Lepidlá v tejto oblasti v prvom rade charakterizuje rovnováha medzi kohéziou a adhéziou, ktoré sú prispôsobené danej aplikácii. Dôležitá je odolnosť spoja. Lepivosť, teda sila spojenia v prvom okamihu kontaktu, má druhoradý význam.

 • Trvalý spoj a bezpečné upevnenie
 • Dobrá odolnosť proti starnutiu / životnosť 
 • Vhodné na hladké a drsné povrchy
 • Tesnenie

 

3. Aplikácie s rýchlym prilepením

Lepivosť a adhézia sú prispôsobené osobitným aplikáciám. Kohézia má druhoradý význam. Pre adhéziu je v tejto oblasti dôležité okamžité a pevné prilepenie. Práve preto sa vyžaduje lepivosť a/alebo adhézia. Veľké záťaže zvyčajne nemajú byť podporované a odstránenie pásky bez zvyškov nie je bezpodmienečné nutné. Kohézia často zohráva druhoradú úlohu.    

 • Rýchla priľnavosť
 • Žiadne veľké stále zaťaženie