Chemická štruktúra lepidiel

Čo majú spoločné špagety a lepidlo?

Veda v pozadí pások, Komponenty lepiacej pásky

Lepidlá: Ako zmes a chemická štruktúra určujú vlastnosti a oblasti použitia.

Aby sme vysvetlili, z čoho je vyrobené lepidlo, musíme si zopakovať dva predmety, ktoré ste mali v škole určite najradšej: fyziku a chémiu. Ale nebojte sa: Potom už budete vedieť o lepidlách a ich miešaní, čo potrebujete. A navyše budete odmenení tanierom špagiet.

Rovnováha medzi lepivosťou, kohéziou a priľnavosťou určuje oblasť aplikácie.
Rovnováha medzi lepivosťou, kohéziou a priľnavosťou určuje oblasť aplikácie.

1. lekcia: Fyzika

Z hľadiska fyziky majú na vlastnosti lepidla vplyv tri sily. Okrem takzvanej lepivosti lepidla (lepkavosť) je to aj priľnavosť („väzba s povrchom“) a kohézia („vnútorná väzba“ lepidla). Tieto sily umožňujú vzájomné pevné spojenie dvoch predmetov a stanovujú, ako rýchlo, pevne a dlho trvá ich vzájomné priľnutie. Čo sa týka zloženia lepidla, najzaujímavejšia je práve posledná sila: kohézia. Dôvodom je, že ovplyvňuje, ako pevne a stabilne lepidlo drží pohromade. A to nás vedie priamo k nášmu druhému obľúbenému predmetu.

2. lekcia: Chémia

Aké je chemické zloženie tekutých lepidiel a lepiacich pások? Kohézne sily lepidla vychádzajú z molekulárnych interakcií medzi takzvanými polymérmi. Polyméry sú veľké molekuly (makromolekuly), ktoré tvorí množstvo menších molekúl (monoméry). Predpona „poly“ označuje „veľké množstvo“, kým „mono“ označuje „jeden“. Predstavujú komponenty lepidla.

Polyméry zas vytvárajú dlhé, pohyblivé reťazce molekúl. Pri určitej dĺžke sa vzájomne zamotajú , čím vzniká vnútorná kohézia lepidla. A teraz je čas na sľúbenú odmenu: Keď sa pozriete na tieto zamotané reťazce molekúl pod mikroskopom, lepidlo vyzerá ako veľká porcia špagiet.

Tieto dlhé reťazce molekúl sa medzi spojovacími bodmi pohybujú. Vďaka tomu sa lepidlo dobre rozteká po povrchu a vytvára spoj. Zároveň je prostredníctvom chemických procesov možné vytvoriť iné pevné spoje medzi reťazcami. Nazývame ich „reakciou“ alebo „polymerizáciou“. V tomto prípade možno vlastnosti priľnutia upravovať a precízne riadiť. A tak je to s lepidlom – ide o zmes, na ktorú sa treba pozrieť bližšie.

Zložky lepidiel s prírodnou gumou: guma, živice, výplne.
Zložky lepidiel s prírodnou gumou: guma, živice, výplne.