Medzi vrstvami pásky

Čo je také vzrušujúce na primeroch, release coat vrstvách a lineroch?

Komponenty lepiacej pásky

Primer má v lepiacej páske dôležitú úlohu. Dokonalé odvíjanie navyše zabezpečuje release coat vrstva a liner

Funkciou lepiacej pásky nie je len spájanie. Aj vo vnútri lepiacej pásky dochádza k náročným procesom: takzvaný primer zaisťuje, aby lepidlo skutočne dobre priľnulo k nosiču. A ak si myslíte, že ľahkosť, s akou sa lepiaca páska odvíja, závisí len od vašich svalov, ste na omyle. Pri tomto procese významne pomáha oddeľujúca vrstva lepiacej pásky, nazývaná aj release coat vrstva.

Čo je primer?

Lepiacu pásku tvoria dva dôležité prvky: lepidlo, ktoré spája na základe citlivosti na tlak vyvíjaný na lepiacu pásku a ktoré lepí po celej ploche. A nosič (papier, fólia, tkanina, fleece atď.), na ktorom lepidlo drží. Lepiace pásky sa používajú na rôzne účely. Odlišujú sa rýchlosťou, dĺžkou a pevnosťou spoja.

A práve tu záleží na primeri. Ide o tenkú vrstvu, ktorá sa nanáša na spodnú časť nosiča a zlepšuje lepivosť lepidla. Primer lepiacej pásky sa používa vždy, keď má lepidlo priľnúť k nosiču mimoriadne pevne. Má to zmysel, ak je lepiaca páska pripevnená len dočasne a po jej odstránení nemajú zostať zvyšky lepidla – napríklad pri maskovacej páske.

Alebo ak má lepiaca páska trvalo spojiť dva predmety. Zvýšenie lepivosti zabezpečí, aby sa na stenu prilepili zrkadlá pripevnené lepiacou páskou. Bez primeru by sa lepidlo nemuselo prilepiť k nosiču lepiacej pásky dostatočne silno a zrkadlo by zo steny spadlo.

Lepšie prilepenie s primerom

Skutočná funkcia primeru sa ozrejmí, keď dáme nosič pod mikroskop. Nosič by mal držať lepidlo na lepiacej páske. Nosič často tvorí, napríklad, plast, pretože, ide o najrozumnejšie riešenie pre túto oblasť použitia. Existujú však aj plasty a materiály, na ktorých lepidlo dobre nedrží. Patria medzi nich napríklad polyetylén (PE), polypropylén (PP), guma a silikón. Odborníci hovoria o „veľmi nízkej povrchovej energii“. Skutočnou zaujímavosťou primeru je, že: zvyšuje povrchové napätie, vďaka čomu sa nosič a lepidlo k sebe silnejšie prilepia.

Obojstranné lepiace pásky majú uvoľňovací materiál, ktorý sa musí odstrániť, aby sa použili obidve lepiace strany pásky.

Druhý špecialista v skupine: release coat vrstva / liner

Odborníkom na rôzne situácie je aj druhý komponent lepiacej pásky. Niektoré lepiace pásky majú na vrchnej strane špeciálne oddeľujúce vrstvy, takzvanú release coat vrstvu a liner, vďaka ktorým sa lepiaca páska v roličke neprilepí k vrstve nad ňou. Liner sa používa najmä pri obojstranných páskach. Hlavnými typmi linerov sú silikónové papiere alebo fólie. Výber optimálneho lineru závisí od aplikácie. V prípade potreby výsekov sa uprednostňujú polyesterové linery. Ak je páska vystavená vlhkosti, používajú sa najmä papiere s viacerými vrstvami z dôvodu rozmerovej stability. Pri väčšine aplikácií sa volia papierové linery.

Nosič jednostrannej pásky a liner pre obojstrannú pásku sa ošetria  release coat vrstvou. Release coat  vrstva zaisťuje stabilné odvíjanie pásky počas aplikácie. To je veľmi dôležité pri automatickej aplikácii, kedy sa páska môže odvíjať pri vysokej rýchlosti. Release coat vrstva má rôznu silu uvoľnenia pre ľahké alebo ťažšie odvíjanie podľa potrieb zákazníka.

Linery obojstranných pások

Na odvíjanie pásky a jej správnu aplikáciu je potrebný materiál, ktorý umožňuje ľahko odvíjať pásku. Týmto materiálom môže byť plastová fólia alebo špeciálny papier:

  • Pergamenový papier: Štandardné riešenie
  • Papier s PE vrstvou: Odolný voči vlhkosti
  • MOPP fólia: Najmä pre výseky a automatizované procesy
  • PE fólia: Najmä pre penové pásky
  • PET fólia: Najmä pre vysoko presné výseky v elektronickom priemysle
Materiál Vlastnosti
Pergamenový papier ▪ Možnosť odtrhnutia rukou
▪ Dobrá pevnosť v ťahu
▪ Dobrý elektrostatický výboj
▪ Stabilný pod tlakom vďaka tvrdému jadru papiera
▪ Vhodný na výseky
▪ Nákladovo efektívny
Papier s PE vrstvou ▪ Lepšia rozmerová stabilita
▪ PE vrstva zabraňuje absorpcii vlhkosti
▪ Možnosť odtrhnutia rukou
▪ Dobrá pevnosť v ťahu
▪ Dobrý elektrostatický výboj
▪ Vhodný na výseky
 
MOPP fólia ▪ Rozmerovo stabilná, dobrá pevnosť v ťahu
▪ Odolná voči vlhkosti
▪ Nízka tolerancia hrúbky
▪ Vhodná na výseky
▪ Priehľadná
PE fólia ▪ Veľmi flexibilná pre navíjanie hrubých výrobkov ▪ Odolná voči vlhkosti
PET fólia ▪ Odolná voči teplote (max. 150 °C)
▪ Dobrá tolerancia hrúbky
▪ Rozmerovo stabilná, tenká
▪ Vhodná na výseky a vytláčanie
▪ Priehľadná