Test atramentom

Ako možno vidieť budúcnosť pomocou guľôčky atramentu?

Testovacie metódy a výskum

Povrchové napätie určuje, ako pevne sa lepiaca páska prilepí k povrchu. Ukáže nám to test atramentom.

Prečo sa tá istá lepiaca páska nelepí rovnako k rôznym povrchom? Všetko závisí od povrchovej energie a povrchového napätia! Test atramentom a potrebné informácie vám pomôžu zistiť, ako dobre sa lepidlo prichytí a prilepí k povrchu.

Povrchové napätie molekúl vody
Povrchové napätie molekúl vody

Povrchy: Napätie a energia

Povrchové napätie a povrchová energia sú dve odlišné veci. Môžete si to predstaviť veľmi jednoducho: V kvapaline sa molekuly pohybujú všetkými smermi a medzimolekulárne sily sa navzájom úplne neutralizujú. Na povrchu je to však iné: medzimolekulárne sily tu pôsobia zhora a molekuly sa pohybujú dovnútra, do kvapaliny.

Na vonkajšej strane sa vytvára „plášť“, ktorý na vzduchu drží pohromade vďaka povrchovému napätiu. Povrchové napätie je dôvod, prečo sa kvapaliny snažia zachovať čo najmenší povrch. Preto môžu kvapky atramentu vytvárať dokonalý tvar guľôčky. Naopak povrchová energia je množstvo energie, ktoré je potrebné na prerušenie spojov a vytvorenie nového povrchu. Obidva výrazy sa pri kvapalinách často používajú ako synonymá.

Na povrchoch s nízkou energiou zostávajú kvapaliny v tvare guľôčok. Na povrchoch s vysokou energiou sa kvapaliny rovnomerne rozlievajú, čo znamená, že: ide o dobré miesto na lepenie.
Na povrchoch s nízkou energiou zostávajú kvapaliny v tvare guľôčok. Na povrchoch s vysokou energiou sa kvapaliny rovnomerne rozlievajú, čo znamená, že: ide o dobré miesto na lepenie.

Vysoká energia, pevný spoj

Povrchová energia materiálu rozhoduje o tom, ako dobre sa naň prilepí lepiaca páska. Ako princíp sa uplatňuje nasledovné tvrdenie: Čím je povrchová energia materiálu vyššia, tým lepšie sa k nemu prilepí lepiaca páska alebo tekuté lepidlo. Dôvodom je, že vysoká povrchová energia zabezpečí, aby mohlo lepidlo rýchlo vytvoriť nový povrch a rozliať sa po povrchu. Jednoduchým „trikom“ na meranie povrchovej energie je test atramentom. Je to jednoduché a zároveň jednoznačné: Na povrchoch s vysokou povrchovou energiou sa atrament rozleje rovnomerne a lepiaca páska sa k nim preto ľahko prilepí. V prípade povrchov s nízkou povrchovou energiou zostanú kvapky atramentu v tvare guľôčok a stečú. K týmto povrchom sa lepiaca páska tak dobre nelepí.

Vrchol v guľôčke atramentu

Budúcnosť v guľôčke atramentu uvidíte nasledovne: Meranie povrchového napätia je užitočné, ak si nie ste úplné istí, aké sú vlastnosti povrchu, ktorý sa má spájať. V takýchto situáciách je spoľahlivým nástrojom test povrchového napätia pomocou atramentu, pretože ho možno uskutočniť rýchlo a jednoducho. Najlepšie na tom je, že: povrchové napätie môžete bez problémov zmerať aj doma. Stačí len naniesť kvapky atramentu na povrch a sledovať, aký tvar vznikne alebo či sa rozlejú. Lepidlo by sa totiž správalo podobne: buď by sa rozlialo po povrchu, alebo nie.

K čomu sa najlepšie priliepa?

K povrchom s nízkou energiou, napríklad k plastu, sa lepí ťažko – kvapky atramentu z povrchu stečú. To isté platí pre lepiacu pásku. Napríklad povrchy s nízkou energiou, ako sú syntetické materiály, predstavujú špeciálnu výzvu. Ak zvolíte menej vhodnú lepiacu pásku, ľahšie sa odlepí. Za problematické povrchy so slabými vlastnosťami priľnavosti sa považuje polyetylén (PE), polystyrén (PS), polytetrafluoretylén (PTFE), polypropylén (PP), silikón alebo práškový lak.

Naopak, existujú materiály s povrchmi s vysokou energiou. Lepiaca páska sa k nim prilepí veľmi dobre. Lepidlo sa na povrchu rovnomerne rozleje. Medzi materiály s vysokou povrchovou energiou patrí oceľ, hliník, polyvinylchlorid (PVC) a polykarbonát (PC). Lepiaca páska sa k nim prilepí veľmi ľahko a spoľahlivo.

Existujú však aj riešenia pre tých, čo chcú prilepiť lepiacu pásku k povrchu s nízkym povrchovým napätím. Výsledok merania nie je pre výsledný lepený spoj dôležitý. Povrchové napätie možno veľmi jednoducho zmeniť pomocou podkladu. Chemicky zvyšuje povrchovú energiu a zaisťuje, aby sa lepiaca láska dobre prilepila. Mimochodom: dôkladné vyčistenie a odmastenie povrchu často spôsobuje zázraky. Zmení sa pritom aj povrchová energia.

Nedokonalý tvar? Skvelé!

Test povrchového napätia pomocou atramentu hovorí hlavne jedno: Ak lepidlo čo najrýchlejšie nevytvorí mikroskopicky drobné guľôčky, ak sa dobre rozptyľuje a na lepiacej páske nie je úplne oblé, našli ste dokonalého partnera pre povrch, na ktorý chcete lepiť.