Kľúčový vizuál pre Wikitapia

Svet plný pások

Vytvorenie pásky, ktorá spĺňa požiadavky náročných aplikácií, je zložitou úlohou. Tu sa môžete dozvedieť viac o základoch technológie výroby pások, o priľnavosti a súdržnosti, o materiáloch a povrchovej energii, či o tom, ako pásky fungujú.