tesa® Trvalé sprejové lepidlo

  • Na čisté, ekonomické, bezpečné a rýchle prilepenie veľkých plôch
  • Vhodné na ľahké a stredne ťažké materiály s mierne nerovnými povrchmi
  • Jemná a rovnomerná disperzia lepidla
Všetky informácie o produkte
Podrobnosti o produkte Bezpečnostné pokyny Recenzie používateľov FAQs
Podrobnosti o produkte

Opis produktu

tesa_professional_mounting_spray_glue_permanent_60021_ap_001

Opis produktu

Trvalé sprejové lepidlo tesa® je univerzálne lepidlo na trvalé prilepenie materiálov, ako je napr. papier, kartón, plsť, textil, fólia, koža a množstvo rôznych plastov.

  • Na čisté, ekonomické, bezpečné a rýchle prilepenie veľkých plôch
  • Vhodné na ľahké a stredne ťažké materiály s mierne nerovnými povrchmi
  • Jemná a rovnomerná disperzia lepidla
  • Rýchle sušenie
  • Odolnosť voči vlhkosti a teplotám od –20 °C do +60 °C
  • Vhodné na penu Styrofoam®
  • Bez silikónu

Bezpečnostné pokyny

Sú horľavé; kvapaliny tvoria výbušné zmesi so vzduchom; vytvárajú horľavé plyny s vodou alebo sú samy horľavé.
Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla; nádoby tesne uzavrite; skladujte na ohňovzdornom mieste.

Spôsobuje poškodenie zdravia, dráždi oči, pokožku alebo dýchacie orgány. Vo väčšom množstve vedie k smrti.
Nevdychujte, nedotýkajte sa a neprehĺtajte. Noste ochranný odev. Okamžite volajte toxikologické centrum alebo lekára. Ľahnite si na bok do polohy na zotavenie. V prípade podráždenia pokožky alebo zasiahnutia očí vypláchnite vodou alebo vhodným prostriedkom.

Sú škodlivé pre vodné organizmy, toxické alebo veľmi toxické, akútne alebo s dlhodobými účinkami.
Likvidujte len v nebezpečnom odpade, nikdy nedovoľte, aby sa dostal do životného prostredia.

Súvisiace výrobky