tesa® Mimoriadne silné sprejové lepidlo

Mimoriadne silné sprejové lepidlo tesa® je sprejovým lepidlom na textil, drevo, kovy a plasty. Dokáže pevne prilepiť aj ťažké materiály s drsnými povrchmi.

  • Vhodné na ťažké materiály s drsným a nerovným povrchom
  • Sprej tvoriaci film
  • Smer striekania sa dá nastaviť buď horizontálne, alebo vertikálne
Všetky informácie o produkte
Podrobnosti o produkte Bezpečnostné pokyny Recenzie používateľov FAQs
Podrobnosti o produkte

Opis produktu

tesa-60022-powerful-spray-glue-for-bonding-heavy-materials-step1of5-ap

Opis produktu

Mimoriadne silné sprejové lepidlo tesa® je lepidlo tvoriace veľmi silný film, určené na trvalé prilepenie materiálov, ako je napr. textil, plast, kartón, pena, guma, izolačné materiály, vinyl, koža navzájom alebo ku kovu a drevu.

  • Vhodné na ťažké materiály s drsným a nerovným povrchom
  • Sprej tvoriaci film
  • Smer striekania sa dá nastaviť buď horizontálne, alebo vertikálne
  • Nastaviteľné množstvo spreju (H: vysoké, M: stredné, L: nízke)
  • Odolnosť voči vlhkosti a teplotám od –30 °C do +80 °C (krátkodobo dokonca až 100 °C)
  • Bez silikónu

Bezpečnostné pokyny

Sú horľavé; kvapaliny tvoria výbušné zmesi so vzduchom; vytvárajú horľavé plyny s vodou alebo sú samy horľavé.
Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov tepla; nádoby tesne uzavrite; skladujte na ohňovzdornom mieste.

Spôsobuje poškodenie zdravia, dráždi oči, pokožku alebo dýchacie orgány. Vo väčšom množstve vedie k smrti.
Nevdychujte, nedotýkajte sa a neprehĺtajte. Noste ochranný odev. Okamžite volajte toxikologické centrum alebo lekára. Ľahnite si na bok do polohy na zotavenie. V prípade podráždenia pokožky alebo zasiahnutia očí vypláchnite vodou alebo vhodným prostriedkom.

Súvisiace výrobky