Profesionálne bezpečnostné a elektroizolačné pásky pre remeselníkov

Bezpečnosť a elektrická izolácia

Bezpečnosť je najvyššou prioritou. Či ste na stavenisku, pracovisku alebo na výstave, správne ochranné opatrenia môžu pomôcť predísť nehodám a úrazom. Naše bezpečnostné a elektroizolačné produkty zahŕňajú rôzne typy pások na označovanie nebezpečných priestorov, zníženie pravdepodobnosti pošmyknutia a zakopnutia a na izoláciu elektrických káblov.