Profesionálne výstražné a vyznačovacie pásky pre remeselníkov

Výstražné a označovacie pásky

Či už ide o nebezpečné priestory, cestičky pre chodcov alebo parkoviská, správne označenie je veľmi dôležité. Jasne viditeľné značenie má zásadný význam pre bezpečnosť, istotu a hladkú prevádzku – najmä v priemyselných a obchodných odvetviach, ale aj na letiskách, v nákupných centrách a v športových areáloch. Toto značenie musí byť pevné, musí sa dať ľahko aplikovať a ľahko aj odstraňovať. A presne také sú výstražné a vyznačovacie pásky tesa na trvalé a dočasné označovanie.

Profesionálne výstražné a vyznačovacie pásky

Zistite viac o našich profesionálnych produktoch

Naše podlahové vyznačovacie pásky a výstražné pásky majú dve hlavné funkcie: po prvé, označenie dočasného nebezpečenstva; po druhé, vyznačenie podlahových prvkov, pruhov alebo priestorov (napríklad v továrňach), kde sú potrebné pevné pásky odolné voči čistiacim prostriedkom a pravidelnému oderu od vysokozdvižných vozíkov, ale aj bežnej chôdze. Podlahové výstražné a vyznačovacie pásky tesa držia na množstve rôznych povrchov a môžete ich umiestniť presne tam, kde ich práve potrebujete.