Newspaper iPad Combination Paper&Print

Vietor zmien v odvetví výroby papiera a ofsetovej tlače

Keďže sa odvetvie komerčnej tlače prispôsobuje meniacemu sa dopytu na trhu, neustále hľadáme inovatívne spôsoby lepenia, ktoré tlačiarňam pomáhajú zachovať si svoju konkurencieschopnosť.

22. 11. 2017

Papierenský a tlačiarenský priemysel je v neustálom pohybe, a preto je ťažké s určitosťou povedať, čo bude nasledovať. Keďže si zákazníci tlačiarenského sektora chcú byť istí, že je ich obsah aktuálny, požiadavka na kratší proces tlače bude neustále znižovať marže, pričom klesajúci dopyt po tlači reklamy nevykazuje znaky spomalenia. Zároveň prudko stúpa objem digitálnej tlače, pretože rýchlo pulzujúci svet podnikania uprednostňuje kratšiu obratovosť, menšie množstvá a úspornejšie ceny.

Naše lepiace pásky pomáhajú zachovať konkurencieschopnosť ofsetových tlačiarní.

 

Ak chcete byť na vysoko dynamickom trhu tlače konkurencieschopní, potrebujete spoľahlivého partnera s dlhoročnými skúsenosťami na trhu ofsetovej tlače. V spoločnosti tesa naďalej investujeme do novej technológie pások, ktorá pomáha našim zákazníkom regulovať náklady a zároveň zlepšovať kvalitu tlače a efektívnosť procesu. Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť na našu celosvetovú sieť dôveryhodných expertov na spájanie.
Uvádzame len dva príklady našich overených inovácií v tlačiarenskom priemysle.

tesa EasySplice®, prvá páska na svete na letmé napojovanie

 

Vďaka inovácii pásky tesa EasySplice® sme priniesli revolúciu do letmého napojovania v papierenskom a tlačiarenskom priemysle. Odvtedy sa naše celosvetovo uznávané a oceňované viacúčelové spojovacie pásky stali štandardom pre výrobcov a spracovateľov papiera a pre tlačiarne.
Zlyhanie pri letmom napojovaní môže mať za následok značné finančné a časové straty, a preto páska tesa EasySplice® poskytuje prvotriednu bezpečnosť aj pri najvyššej rýchlosti.

Keďže sa neustále usilujeme naše produkty vylepšovať a zároveň pomáhame našim zákazníkom prekonávať problémy pri aplikácii a použití lepiacich pások, naša vylepšená oranžová lepiaca páska tesa EasySplice® je ešte odolnejšia voči rôznym environmentálnym podmienkam, ktoré môžu mať negatívny dopad na letmé napojovanie. Poskytuje o 30 % väčšiu lepivosť a o 50 % vyššiu trvanlivosť než štandardné pásky na trhu, čím zabezpečuje ešte vyššiu spoľahlivosť pri spájaní rôznych tried papiera. Jej použitie je vhodné v hybridných strojoch ako aj v coldsete, heatsete a v rotačnej hĺbkotlači. 

oranžová páska tesa EasySplice®
oranžová páska tesa EasySplice®

Technológia tesa CaRes® zlepšuje parametre vodorozpustných pások

 

Čoraz častejšie používanie uhličitanu vápenatého (CaCO3) predstavuje závažný problém pre vodorozpustné pásky. Keďže ióny vápnika časom prenikajú do lepiacej hmoty, tvrdnutie lepidla spoj výrazne zhoršuje. Papierne, ktoré používajú CaCO3, riskovali buď znečistenie počas procesu, pretože používali pásky, ktoré neboli rozpustné vo vode, alebo prerušenie napojovania súvisiace s CaCO3.

Pásky s našou technológiou tesa CaRes® si zachovávajú svoje vyvážené vlastnosti až do spracovania celého papierového kotúča. Znamená to, že lepidlo zostane dlhšie elastické a pružné v rôznych klimatických podmienkach, napr. pri zvýšenej vlhkosti a extrémnej teplote. Aký je výsledok? Úplne vodorozpustná páska odolná voči vápniku určená na spoľahlivé, jednoduché a trvalé letmé napojovanie.

ikona tesa CaRes®
ikona tesa CaRes®

Nové príležitosti na rast

 

Všetky tlačiarne bez ohľadu na trh vedia, že ak chcú dosiahnuť dlhodobý úspech, musia sa prispôsobovať neustále sa meniacej trhovej a hospodárskej situácii. Preto budeme tlačiarňam aj naďalej pomáhať pri hľadaní možností ziskovosti a príležitostí a neustále objavujeme nové spôsoby podpory tlačiarní v tomto meniacom sa prostredí.

Jednou z možností rastu pre ofsetové tlačiarne sú tlačené katalógy. Aj napriek rastu predaja na internete a digitálneho marketingu tlačený katalóg nielenže prežil, ale zažíva renesanciu. Elegantné tlačené katalógy pre celosvetové značky, ako je IKEA, L.L. Bean a H&M – a to uvádzame len niektoré z nich – sa stali štandardným prvkom marketingovej stratégie. Katalóg IKEA je napríklad, hlavný marketingový nástroj švédskeho maloobchodníka, ktorý len na samotný katalóg minie okolo 70 % ročného rozpočtu vyčleneného na marketing. Vyrába sa v 38 rôznych vydaniach a v 17 jazykoch a distribuuje sa v 28 krajinách.

Aj keď sa tlačiarenský priemysel naďalej vyvíja, jedna vec je istá: tlačiarne musia byť otvorené novým inováciám, aby si zachovali svoju konkurencieschopnosť. Ak chcete zistiť viac o tom, ako môžeme pomôcť pri zvýšení efektívnosti procesov, obráťte sa priamo na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti tesa alebo použite náš nižšie uvedený kontaktný formulár.