Dosahovanie najlepších výsledkov tlače

Tvorba najlepších polygrafických výrobkov prostredníctvom správnej montáže

Oddelenie flexibilných obalových materiálov malo možnosť položiť v mene tlačiarní niekoľko otázok marketingovému manažérovi Oddelenia tlače a spracovania kotúčov v spoločnosti tesa, inc.

24. 2. 2015

Aké trendy pozorujete v oblasti úzko formátovej tlače?

K technologickým inováciám v sektore úzko formátovej flexotlače dochádza častejšie než kedykoľvek predtým. Dnešné tlačiarenské lisy sú konštruované s dôrazom na rýchlosť a odolnosť. Nedávne pokroky v technológii tlače vyvolali potrebu nových technológií tlačiarenských foriem a dutiniek, ktoré nebudú zaostávať za vysokopresnými strojmi a čoraz modernejšími umeleckými vzormi. So zvyšujúcou sa zložitosťou kresby sa zvyšuje aj množstvo tlačených kotúčov a oblasť pokrytia sa čoraz viac zmenšuje. Niektoré bodky sú merané dokonca v polpercentných hodnotách! Zložitosť procesu tlače zhoršuje zvýšený dopyt po skrátení procesov, čo má v konečnom dôsledku znížiť prevádzkový kapitál zákazníka a efektívnejšie riadiť krátkodobé akcie.
V snahe sledovať trendy na trhu mnohé úzko formátové tlačiarne investujú do nových technológií, aby udržali tempo a splnili požiadavky zákazníka. Niektoré z nich však s prekvapením zistili, že konečný výsledok ich investícií do najnovších technológií vykazuje zanedbateľné zlepšenie kvality ich tlačených materiálov. Hoci nové technológie zariadení zohrávajú veľkú úlohu v kvalite hotového výrobku, rozdiel medzi dobrými a vynikajúcimi výsledkami môžu predstavovať iné súvisiace faktory.

Vyberte si správnu pásku na upevnenie tlačiarenskej formy pre maximálnu efektívnosť
Vyberte si správnu pásku na upevnenie tlačiarenskej formy pre maximálnu efektívnosť

www.timwendrich.com

Ako môžu pásky na upevnenie tlačiarenských foriem pomôcť pri tvorbe vysokokvalitnej tlače?
Kvalita tlače pri vysokej rýchlosti lisu môže priamo súvisieť s kvalitou peny, ktorá sa používa v páskach na upevnenie tlačiarenských foriem. Nezabúdajte, že páska na upevnenie tlačiarenskej formy slúži ako tlmič alebo ako pomocné médium medzi najmodernejšími tlačiarenskými páskami a najmodernejšími lismi. Dodávatelia sa usilujú o vytvorenie technologicky najpokrokovejších procesov, tlačiarenských foriem a zložení atramentu, ktoré by kvalitu tlače ešte viac podporili. V prípade použitia nesprávnej pásky na upevnenie tlačiarenských foriem môže kvalita tlače značne utrpieť bez ohľadu na kvalitu hardvéru.
Pri hodnotení peny je dôležité vedieť, ako kvalita peny súvisí s kvalitou špecifických pások na tlač. Momentálne je, napríklad, dostupná nová technológia foriem na tlač jemných 5, 3 a 1-percentných rastrov alebo dokonca aj bodky s vysokými formami linkových rastrov s 200 linkami na palec alebo viac. Každodenné dosahovanie týchto výsledkov vo výrobnom prostredí pri zvýšenej rýchlosti výroby si vyžaduje vysoko špecializovaný typ „mäkkej“ pásky na upevnenie tlačiarenskej formy, ktorá funguje ako tlmič nárazov. Tento efekt tlmenia nárazov zmierňuje nárast bodu a skákanie vo valcoch alebo dutinkách, čo sa môže pri tlači prejaviť ako „vibrácia“ alebo „značka“. Táto „mäkká“ páska sa navyše musí dať stlačiť a vrátiť na rovnakú hrúbku od prvého po posledný odtlačok bez ohľadu na to, či má tlač dĺžku niekoľko tisíc alebo niekoľko miliónov stôp.
Toto stlačenie a obnovenie peny s konzistenciou tlmiaceho efektu predstavuje väčšinu faktorov maximalizácie vašich investícií do najmodernejších lisov a technológií tlačiarenských foriem. Ak chcete dosiahnuť tieto veľmi jemné zlepšenia, vyberte si pásku na upevnenie tlačiarenských foriem, ktorá poskytuje unikátne kvality najlepšieho tlmenia nárazov a funguje pri dlhších sériách tlače.
Naopak, optimálna aplikácia vysokej hustoty tuhého atramentu na liate vrstvy si vyžaduje množstvo rovnakých požiadaviek. Tvrdšie pásky na upevnenie tlačiarenských foriem, ktoré sú potrebné na zaistenie správneho pokrytia tuhým atramentom s vysokou hustotou, si tiež musia udržať svoju konzistenciu tvrdosti. Tvrdšie pásky si musia navyše po dlhú dobu zachovať rovnaké vlastnosti vysokej kompresie a obnovy, aby maximalizovali kvalitu výtlačkov pri vyššej rýchlosti.
Odkaz je jasný: neznižujte kvalitu svojich investícií do technológií lisov, atramentov, aniloxových valcov alebo tlačiarenských foriem používaním menej kvalitných pások na upevnenie tlačiarenských foriem. Aké dôležité sú lepidlá na upevnenie tlačiarenských foriem pre celkový výsledok tlače?
Vlastnosti lepidla pásky na upevnenie tlačiarenskej formy sú nepochybne rovnako dôležité ako kvalita peny. Efektívnosť a spoľahlivosť upevnenia a demontáže flexografických tlačiarenských foriem môže znamenať rozdiel medzi ziskovosťou pri predĺžení životnosti tlačiarenských foriem alebo ich zničením a nutnosťou kúpy nových foriem. Lepidlo môže byť rozlišovacím faktorom medzi nutnosťou očistenia každej dutinky alebo valca od zvyškov lepidla a peny po stiahnutí tlače alebo nutnosťou odstrániť pásku čistým spôsobom len s malou alebo žiadnou potrebou čistenia.
Požiadavky na lepidlo sú jednoduché: Čo najpevnejšie priľnutie k dutinkám/valcom a formám počas tlače, aby sa úplne eliminovala možnosť zdvíhania okrajov tlačiarenskej formy alebo tvorby bublín, a po skončení tlače možnosť jednoduchého odstránenie ako silikónového krycieho materiálu. Tento ideál je však pre viaceré úzko formátové tlačiarne ťažko realizovateľný. Ako môžu tlačiarne riešiť zdvíhanie formy alebo tvorbu bublín?
Väčšina úzko formátových tlačiarní denne zápasí s dvíhaním okrajov tlačiarenských foriem z dôvodu používania tenších foriem na valcoch s úzkym priemerom, alebo s poškodenými tlačiarenskými formami z dôvodu prílišného priľnutia k forme, ktoré pri demontáži vedie buď k ich napínaniu alebo roztrhnutiu.
V snahe zabrániť odťahovaniu okrajov používajú tlačiarne základné nátery, fixky, tesnenia a pásky. Mnohé tlačiarne navyše používajú na uľahčenie odstránenia formy blokátory priľnavosti (ako je sľuda, krieda, mydlo alebo šelak), aby nedošlo k poškodeniu tlačiarenských foriem. Všetky tieto metódy však mimoriadne sťažujú vytvorenie štandardného účinného a opakovateľného prevádzkového postupu. Spoľahlivosť je v takomto procese s veľkým množstvom materiálov a premenných faktorov prakticky nemožná.
Ak nemožno dosiahnuť replikáciu a opakovateľnosť, efektívnosť procesu je nemožná. Tlačiareň si musí na dosiahnutie opakovateľnosti a efektívnosti zvoliť správnu pásku na upevnenie tlačiarenskej formy, ktorá je vyrobená na základe moderných tlačiarenských technológií a procesov. Pri výbere pásky na upevnenie tlačiarenských foriem si jednoznačne vyberte takú, ktorej lepidlo na strane formy je určené na používaný materiál a hrúbku formy. V prípade nesprávneho výberu pásky môže dôjsť pri hrubších formách k bežnému odťahovaniu okrajov alebo pri tenších formách k natiahnutiu alebo roztrhnutiu. Navyše si jednoznačne zvoľte lepidlo, ktoré je určené na spojenie používaného materiálu valca alebo dutiniek. Použitie nesprávneho lepidla na „otvorenej strane“ môže viesť buď k tvorbe bublín, alebo prácnemu čisteniu. Máte pre tlačiarne ďalšie tipy ako dosiahnuť najlepšie výsledky?
V snahe zabezpečiť správne použitie pások na upevnenie tlačiarenských foriem je dôležitým faktorom dobrá komunikácia s výrobcom pásky na upevnenie tlačiarenskej formy. Jednoznačne špecifikujte materiály, ktoré používate v tlačiarenskom procese; plochu pokrytia; požadované percento nárastu bodu; linkový raster foriem; požadovanú rýchlosť lisu a pod.
Mnoho dodávateľov pások na upevnenie tlačiarenských foriem ponúka širokú škálu penových pások s rôznymi stupňami tvrdosti a kombináciami lepidiel. Testovanie je rozumnou voľbou pri skúšaní rôznych pások s rôznymi kombináciami tlačiarenských materiálov. Veď napokon vďaka výberu správnej pásky pre dynamiku vašej tlačiarne budete môcť maximalizovať svoje investície a skúsenosti vašich zákazníkov.

Vypracoval Erin J. Wolford, šéfredaktor, Flexibilné obalové materiály, www.flexpackmag.com