Employees_RandD-005_72dpi

Flexografická tlač – najnovší prírastok v našom sortimente penových pások na upevňovanie tlačiarenských foriem

tesa Softprint® TP-X FLEX: Kombinácia nášho nového dizajnu „FLEX“, ktorý sme predstavili v roku 2016, a ďalšieho produktového radu: TP-X

21. 2. 2017

Predstavenie pásky tesa Softprint® TP-X FLEX (500 µm)


Potlač flexibilných obalov bude aj naďalej rastúcim trhom. Odborníci zo Smithers Pira predpokladajú, že „globálny trh s flexibilnými obalmi bude v rokoch 2015 až 2020 rásť s priemernou ročnou mierou 3,4 %“.
(„Budúcnosť globálnych flexibilných obalov do roku 2020“, http://www.smitherspira.com/industry-market-reports/packaging/flexible-packaging/the-future-of-global-flexible-packaging-markets))

Na rastúcom a dynamickom trhu, akým je flexografická tlač, závisí rozsah, v ktorom sa spoločnosť môže podieľať na tomto raste, od flexibility reagovať na trhové trendy a ponúknuť trhu výhody. Jedným z hlavných trendov na trhu v oblasti flexografickej tlače je redukcia množstva jednotlivých šarží (kratšia tlač), s čím súvisia častejšie výmeny tlačiarenských úloh za deň.
Z hľadiska podpory efektívnych procesných krokov pred tlačou, počas tlače a po tlači je správny výber pások na upevňovanie tlačiarenských foriem čoraz dôležitejší. Vyššia efektívnosť, menej odpadu, menej prestojov a menšia miera zložitosti vedú k celkovému zníženiu nákladov na proces.

Neustále sa usilujeme poskytovať podporu tlačiarňam pri každodenných výzvach, a preto sme ďalej rozvíjali náš rozsiahly sortiment radu tesa Softprint® a predstavili sme tesa Softprint® TP-X v kombinácii s novým dizajnom FLEX. Tento úplne nový produkt je optimalizovaný pre štíhle výrobné procesy a maximálnu efektivitu v dielni.

Ako dokáže nová páska 500 µm tesa Softprint® TP-X FLEX uľahčiť zvýšený počet výmen tlačiarenských úloh?

Ľahká demontáž formy
Ľahká demontáž formy

Prevenciou časovo náročných postupov čistenia tlačiarenských foriem pred procesom ich upevňovania.

Naše lepiace pásky tesa Softprint® TP-X sú založené na novej robustnej chémii, ktorá nereaguje so zvyškami atramentu. Dôkladné a časovo náročné postupy čistenia foriem pred ich upevňovaním sú preto už len minulosťou. Po tlači možno formy z pásky ľahko odobrať, aj keď sú na formách zvyšky atramentu. V prípade iných lepidiel by mal tento postup za následok pevnejší spoj medzi formou a páskou, čím by sa zvýšilo riziko poškodenia formy.

Rozpínanie dutinky počas upevňovania
Rozpínanie dutinky počas upevňovania

Spoľahlivým priľnutím pásky na tenkostenné dutinky.

Zmeny v obvode dutinky spôsobené tlakom vzduchového tŕňa počas montáže dutinky môžu spôsobiť porušenie spojenia pásky. Náš dizajn „FLEX“ poskytuje vyššiu flexibilitu, a preto kompenzuje rozdiely v obvode dutinky a zaisťuje vždy spoľahlivé spojenie pásky. Oceníte bezproblémový proces tlače s minimálnymi prestojmi a najvyššou efektívnosťou procesu.

Poškriabané dutinky majú za následok nekonzistentné povrchy spojov
Poškriabané dutinky majú za následok nekonzistentné povrchy spojov

Spoľahlivým prilepením pásky k povrchu dutiniek s vyrezanými značkami.

Poškriabané dutinky znamenajú nekonzistentný povrch, ktorý je nevhodný na prilepenie pásky. Páska tesa Softprint® TP-X FLEX kombinuje flexibilný dizajn so špeciálne upraveným lepidlom na strane dutinky, čím zabezpečuje bezpečné prilepenie aj na náročných povrchoch dutiniek. Aj vďaka tomu sú procesy plynulejšie a vy môžete dosiahnuť požadované výsledky.

 

Bezpečné prilepenie pásky na dutinke po demontáži formy
Bezpečné prilepenie pásky na dutinke po demontáži formy

Zlepšenou využiteľnosťou pásky.

Opakovaná použiteľnosť pásky závisí od rôznych faktorov. Jedným z nich je dokonalá rovnováha medzi pevnosťou spojenia k dutinke ​​a forme, keďže chcete, aby páska zostala na dutinke aj pri odoberaní formy. Ak však chcete odstrániť pásku z dutinky neskôr, musíte ju vedieť odobrať ľahko a bez zvyškov. Náš nový výrobok ponúka špeciálne navrhnuté lepidlá, ktoré zaisťujú túto kritickú rovnováhu a podporujú opakovanú použiteľnosť pásky.

Čerešnička na torte

Najlepšia kvalita tlače v kombinácii s nízkou zložitosťou

Kombinácia pások tesa Softprint®, najnovších technológií tlačiarenských foriem a vysokokvalitných tlačiarenských lisov poskytuje najlepšiu kvalitu tlače pre kombinované vzory aj pri výbere iba jedného stupňa tvrdosti peny. Tlačiarne tak môžu znížiť zložitosť procesu a štandardizovať produkciu tlače.
Základom nášho nového produktu pásky tesa Softprint® TP-X FLEX je aj osvedčená kvalita našej peny. Nielenže majú komponenty našich pások tú najvyššiu kvalitu, ale počas špeciálne vyvinutého výrobného procesu sa s nimi zároveň nanajvýš starostlivo manipuluje. Vďaka tomu naši zákazníci dosiahnu bezkonkurenčné a prvotriedne výsledky tlače. Pena s uzatvorenou štruktúrou buniek dokonale absorbuje kompresiu a rýchlo sa obnovuje, takže je vhodná pre dnešnú aj budúcu vysokú rýchlosť lisovania.

Výhody kvalitnej peny tesa Softprint® FE-X
Výhody kvalitnej peny tesa Softprint® FE-X
Výhody lepiacich pások tesa Softprint® FE-X
Výhody lepiacich pások tesa Softprint® FE-X

tesa Softprint® TP-X FLEX: Jednoducho produktívna

Zabezpečenie väčšej efektívnosti vo výrobe

  • Upevňovanie: Prevencia časovo náročných postupov čistenia
  • Tlač: Spoľahlivé prilepenie pásky aj na kritických dutinkách
  • Odoberanie: Ľahké odobratie aj v prípade, že na doske ostanú zvyšky atramentu; zlepšená využiteľnosť pásky

Pre viac informácií týkajúcich sa našej novej pásky tesa Softprint® TP-X FLEX sa obráťte na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti tesa alebo nám napíšte správu do kontaktného poľa nižšie.