_99B9597

Zapojenie zákazníkov do odvetvia flexografickej tlače

Lepiace riešenia vychádzajúce z požiadaviek trhu

30. 1. 2018

Spoľahlivosť po celom svete

Intimita zákazníka nie je v našom tíme len fráza, ale je základom našej cesty na trh. Náš špecializovaný flexografický tím sa zameriava na riešenie problémov, ktoré vznikajú pri montáži štočkov. To je možné len vďaka úzkej spolupráci so zákazníkom. V roku 2017 sme cestovali po celom svete a zúčastnili sme sa na podujatiach zameraných na trendy v priemysle a na požiadavky zákazníkov. Lepší prehľad trhu, ktorý dostávame od našich zákazníkov, partnerov a priateľov, je veľmi dôležitý. Tieto odborné dialógy považujeme za cenné zdroje na pochopenie potrieb trhu. Na druhej strane tieto konverzácie a udalosti využívame ako základ dôsledného rozvíjania inovatívnych a spoľahlivých riešení pri montáži štočkov.

Jedným zo zlatých klincov v roku 2017 bola účasť na výstave Andina Pack. Ide o najdôležitejší veľtrh obalového priemyslu v strednej Amerike a Karibiku s viac ako 18 000 návštevníkmi z andského regiónu. Táto výstava je miestom stretnutia pre viac ako 500 popredných medzinárodných firiem, ktoré pôsobia v oblasti plnenia, balenia a spracovania. Našim hlavným cieľom počas výstavy bolo zapájať zákazníkov a riešiť ich problémy na osobnejšej úrovni. Jedným zo spôsobov, ako sa nám to podarilo dosiahnuť, bolo usporiadanie školenia o upevňovaní tlačiarenských foriem s názvom „Produktivita a efektívnosť len v jednom kotúči“. Školenie predstavil náš špecialista na flexotlač Leonardo Loaiza. Toto fórum umožnilo zákazníkom klásť podrobné otázky a diskutovať o svojich individuálnych potrebách.

Popri hosťovaní školenia sme sa na výstave Andina Pack zúčastnili aj podujatia „Inovačná kapsula“. Táto inauguračná prezentácia ocenila vystavovateľov s najvýznamnejšími a inovatívnymi projektmi a procesmi. Medzi ocenenými bol aj náš online nástroj „Poradca na penové pásky pre flexotlač“ (Foam Advisor).  Nástroj bol vytvorený, aby pomohol koncovým používateľom a distribučným partnerom pri výbere správnej tvrdosti peny na plné plochy, rastre aj kombinované motívy. Po zadaní špecifických parametrov procesu do programu „Poradca na penové pásky pre flexotlač“ (Foam Advisor) dostane zákazník odporúčanie najvhodnejšieho produktového radu (balíka pások) z nášho sortimentu tesa Softprint®. Táto kombinácia penovej tvrdosti a lepivostí pások pomáha tlačiarni dosiahnuť vynikajúcu kvalitu tlače a vysokú efektivitu procesu, lebo dokáže ľahko určiť najlepšiu pásku na montáž štočkov.

Produktové riešenia na základe spätnej väzby od zákazníkov

Bez ohľadu na to, či je náš tím na veľtrhu, či vedie školenie priamo u zákazníka alebo je na stretnutí expertov s ostatnými lídrami odvetvia, vždy existujú spoločné trendy, na ktoré sa nás často pýtajú. 

Jednou z najrozšírenejších tém, o ktorej hovoríme v rámci flexotlače, sú menšie veľkosti šarží (kratšie výtlačky) a vyššie požiadavky na kvalitu tlače. V snahe splniť požiadavky priemyslu a poskytnúť ďalšiu podporu trhu sme rozšírili náš sortiment produktov FLEX-Design. Náš flexibilný dizajn produktov a znalosti o potrebách trhu nám umožňujú reagovať na špecifické požiadavky zákazníkov a poskytovať riešenia šité na mieru. Príklad môžeme vidieť v našom rade produktov tesa Softprint® FE-X vyvinutom na riešenie problémov týkajúcich sa kratších výtlačkov a vyšších požiadaviek na kvalitu tlače.

Počúvame požiadavky zákazníkov a zároveň ich aj realizujeme. Naším cieľom je získať informácie a vytvárať riešenia, ktoré eliminujú chyby pri tlači a zlepšujú výrobný proces tlače. Vďaka nášmu prístupu na trhu sú naši zákazníci jedným z našich najcennejších zdrojov. Rok 2018 už priniesol zaujímavé príležitosti a dúfame, že sa tešíte na naše nové a vzrušujúce projekty rovnako ako my! Ak chcete vedieť o novinkách týkajúcich sa našich najnovších inovácií a zaujíma vás, ktorých podujatí sa zúčastníme tento rok, sledujte nás na našejLinkedIn stránke.