Naše spojovacie pásky a doplnky pre papierenský a tlačiarenský priemysel

Vynájdenie pások tesa EasySplice® nám umožnilo revolucionizovať procesy v papierenskom a tlačiarenskom priemysle.

17. 2. 2016

Požiadavky trhu, ako je kratšia tlač, klesajúce objednávky a zvýšené využívanie digitálnych médií, si vyžadujú efektívne a zlepšené výrobné a servisné procesy.
Naše spojovacie pásky musia čeliť rôznym výzvam, ktoré predstavuje prostredie a ich využitie.
Zvýšené používanie nákladovo efektívneho uhličitanu vápenatého ako papierového vlákna viedlo k vývoju našich spojovacích pások tesa® CaRes, ktoré bránia stvrdnutiu lepidla spôsobeného iónmi vápnika.
Vďaka tomu nedochádza k otváraniu trvalých spojov na kotúčoch papiera, čo má za následok zníženie počtu sťažností na výrobcov papiera a maximalizáciu stability výroby v tlačiarni.
Vynájdenie pások tesa EasySplice® nám umožnilo revolucionizovať procesy v papierenskom a tlačiarenskom priemysle. Naše oceňované multifunkčné spojovacie pásky sa osvedčili na celom svete a nastavili vysoký štandard pre výrobcov, spracovateľov papiera a tlačiarne. Uľahčili a urýchlili letmé spájanie, ktoré je vďaka maximalizovanej efektívnosti a nižším nákladom na prestoje spoľahlivejšie.
Naše spojovacie pásky čelia rôznym výzvam, ktoré predstavuje prostredie a ich využitie, a to najmä vzhľadom na odlišnú kvalitu papiera a odlišné skladovacie podmienky. Naše vylepšené oranžové lepidlo tesa® EasySplice je ešte odolnejšie proti rôznym okolitým podmienkam, ktoré vplývajú na výkon spájania. Poskytuje o 30% lepšiu lepivosť a o 50% vyššiu odolnosť než trhový štandard, vďaka čomu má ešte vyššiu spoľahlivosť pri spájaní rôznych druhov papiera. Je vhodné na použitie v hybridných strojoch, ako aj v tlačiarenských lisoch na tlač novín, v tepelnej ofsetovej tlači a v rotačnej hĺbkotlači. Kombinácia najspoľahlivejšej konštrukcie výrobku a upravený sortiment nám umožňuje ponúknuť našim zákazníkom komplexný rad spojovacích pások. Veď čas sú peniaze a spoľahlivosť šetrí peniaze.