Printer Looking at Damaged Flexo Plate

Poškodenie štočkov je nepríjmené v mnohých ohľadoch

Môžeme vám túto nepríjemnosť ušetriť: Ako sa ľahko vyhnúť poškodeným štočkom pri flexotlači

28. 1. 2020

Ako sa ľahko vyhnúť poškodeným štočkom pri flexotlači

Stretli ste sa niekedy s poškodeným fotopolymérnym štočkom kvôli nadmernej sile, ktorá je potrebná na jeho odstránenie počas procesu demontáže? To robí každého nešťastným. Tlačiari sa často zaoberajú vyčerpávajúcim a časovo náročným demontovaním štočkov. Tlačiareň zároveň týmto čelí dodatočným nákladom. A štočok, ktorý sa vyhodí do odpadu a musí sa vymeniť, čím sa zbytočne zaťažuje životné prostredie.
Môžeme sa zhodnúť v tom, že by sa takému poškodeniu štočkov malo zabrániť vždy, keď je to možné - a to je presne naše poslanie. Ale ako môže tomuto napomôcť páska na upevňovanie štočkov? 

 

 

Je zrejmé, že nie každá montážna páska na štočok je vhodná pre každú tlačiareň.  Jednotlivé požiadavky, prevádzkové postupy a spotrebný materiál pre tlač môžu ovplyvniť vlastnosti lepidla na páske. Použitie nesprávnej kombinácie môže viesť k príliš silnému priľnutiu štočka ku páske, čo môže počas demontáže spôsobiť poškodenie štočkov. Toto vedie k vysokým nákladom na materiál a zadržaniu počas výroby.

V ideálnom prípade lepidlo montážnej pásky drží štočok počas tlače pevne na svojom mieste, napriek tomu umožňuje ľahké a čisté odstránenie po vytlačení úlohy. Riešenie spočíva vo výbere pásky, ktorá presne vyhovuje individuálnym okolnostiam vo vašej výrobe. Zahŕňa to spotrebný materiál pre tlač, ako sú štočky, druhy tlačových farieb, ale je tiež veľmi závislé od existujúcich procesov čistenia štočkov. 

Zvyšky farieb na báze rozpúšťadla na zadnej strane štočku môžu viesť k veľmi ťažkej až nemožnej demontáži štočkov. Prečo? Pretože chemické pojivá vo farbách ovplyvňujú väzbu medzi štočkom a páskou,  tak, že táto sa stáva veľmi pevnou. Teda týmto zvyškom je potrebné sa buď úplne vyhnúť dôkladným vyčistením, alebo je potrebné zvoliť inú montážnu pásku na štočky.
Pokiaľ ide o čistenie štočkov, automatické stroje na čistenie môžu, žiaľ, pomôcť zvyškom farby nájsť si cestu na zadné strany štočkov.

Aj veľmi malé zvyšky farieb môžu spôsobiť taký nárast pevnosti spoja medzi štočkom a páskou, že štočok nie je viac možné demontovať bez jeho poškodenia. Laboratórne testy dokonca ukazujú, že čím je vrstva tenšia, tým ťažšie je demontovať štočky. Znamená to, že aj štočky, ktoré vyzerajú dokonale čisté, môžu obsahovať zvyšky chemických pojív, čo sa ale často zistí až pri ťažkej demontáži štočkov a ich následnom poškodení.

Flexo Printing Equipment
Flexo Printing Equipment
Person Looking at Flexo Plate
Aj keď štočok vyzerá dokonale čisto, neviditeľné zvyšky nitrocelulózy môžu spôsobiť ťažkú demontáž a poškodenie štočkov. Správna lepiaca páska a spôsob čistenia zohrávajú rozhodujúcu úlohu.
Steffen Koslowski

Product Developer, tesa

Flexo Plate Cleaning
Čistenie štočkov

Aby sa predišlo negatívnym účinkom, po automatickom čistení štočkov sa odporúča ďalší krok v podobe manuálneho čistenia: štočok sa musí utrieť čistou handrou a vhodným rozpúšťadlom. Tento dodatočný krok však nie je uskutočniteľným riešením pre väčšinu tlačiarní.

Praktickejším riešením je použitie pásky s lepidlom odolným voči nitrocelulóze na strane ku štočku, aby sa zabránilo riziku poškodenia štočku počas procesu demontáže.

Bez ohľadu na proces čistenia štočkov (manuálny alebo automatický) vám môžeme ponúknuť vhodné riešenie. Náš sortiment tesa® Softprint poskytuje vysokokvalitné montážne pásky na štočky, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na flexo tlačiareň.

Napríklad tesa® Softprint TP je ideálny produkt na podporu procesu automatického čistenia štočkov. Jeho špeciálne lepidlo odolné voči zvyškom farieb zabraňuje obťiažnej demontáži štočkov spôsobenej interakciou so zvyškami farieb po automatickom čistení štočkov . To tiež znamená, že s tesa® Softprint TP nie sú potrebné ďalšie kroky ručného čistenia. Výhody sú zrejmé: menej času stráveného čistením štočkov, menej prestojov vo výrobe a zvýšená životnosť štočkov, čo vedie k celkovému zníženiu nákladov.

 

Please use our “Foam Advisor” tool to find the tesa® Softprint plate mounting tape perfectly fitting to your requirements or contact our team of dedicated Flexo experts using the contact form below.