tesa Softprint Secure®

Nový patentovaný systém pások – Zjednotenie protikladov

S naším novým systémom pások založeným na nových výrobkoch sortimentu tesa Softprint®, sme uspeli vo vývoji riešenia, ktoré splní protichodné požiadavky kladené na pásky na upevnenie tlačiarenských foriem, a zároveň sme pomohli sektoru flexografickej tlače reagovať na meniace sa požiadavky trhu.

29. 3. 2016

Sektor flexografickej tlače musí často čeliť obrovským výzvam. Čoraz kratšie termíny, rastúce náklady a prísnejšie požiadavky na kvalitu si vyžadujú väčšiu štandardizáciu výrobných procesov. To je však možné len vtedy, keď sú všetky komponenty optimálne zosúladené a poskytujú stabilne spoľahlivú kvalitu. Vďaka novému patentovanému systému pások spoločnosť tesa SE ponúka ako jeden z popredných svetových výrobcov špičkových pások spoľahlivé a efektívne riešenie. Čo znamená systém „inteligentných“ pások?
Výzva pri vyvíjaní pásky na upevňovanie tlačovej formy spočíva v protichodných požiadavkách, ktoré si vyžadujú jednotlivé kroky procesu flexotlače.

Proces upevňovania
Táto oblasť predstavuje veľký potenciál na optimalizáciu výroby, najmä pri výbere správnej pásky. Systémy „inteligentných“ pások šetria čas, pretože poskytujú najnižšiu možnú lepivosť najmä pri opravovaní polohy foriem počas upevňovania, aby zabezpečili optimálne krytie, vďaka čomu je premiestnenie pásky jednoduché a rýchle. V tejto súvislosti je dôležité si uvedomiť, že lepkavosť povrchu nemá nič spoločné so skutočnou pevnosťou spoja. Vyskúšate to tak, že si medzi palec a ukazovák nanesiete med: Vysoká lepivosť je jednoznačná – med je na pocit veľmi lepkavý. Ale spoľahli by ste sa na medový spoj medzi dvoma predmetmi? Samozrejme, že nie. Prsty môžete od seba ľahko odtiahnuť, pretože keď je niečo lepkavé, ešte to neznamená, že je to ideálne na spojenie dvoch vecí.

  • Požiadavka: nízka lepivosť

Tlač
Na druhej strane musí páska počas tlače pevne priľnúť k dutinke alebo k valcu, ako aj k tlačiarenskej forme, aby nedošlo k dvíhaniu okrajov. Ak spojenie nie je dostatočné, negatívne vplyvy sa ľahko prejavia na kvalite tlače. Tlačiarenská forma sa v najhoršom prípade môže úplne odpojiť a poškodiť lis. Pri čistení sú navyše komponenty vystavené rozpúšťadlám, ktoré nesmú reagovať s páskou, pretože aj to by mohlo spôsobiť odtiahnutie okrajov formy.

  • Požiadavka: vysoká pevnosť spoja a odolnosť proti rozpúšťadlám

Demontáž tlačiarenských foriem
Po skončení tlače sa tlačiarenská forma musí dať ľahko odstrániť z pásky. Formy sa musia dať pri demontáži ľahko uvoľniť bez napínania alebo roztrhnutia a na zadnej strane formy nesmú zostať žiadne zvyšky po lepidle.

  • Požiadavka: ľahké odstránenie formy bez zvyškov po lepidle

Odstránenie pásky
Aj páska sa musí dať ľahko odstrániť z dutinky. Na dutinke nesmú byť žiadne zvyšky lepiacej pásky, aby sa minimalizoval čas potrebný na čistenie a prípravu ďalšej tlače.

  • Požiadavka: ľahké odstránenie pásky bez zvyškov po lepidle

Ako teda zlúčiť tieto mimoriadne protichodné požiadavky?
Ponúkame nový patentovaný systém pások, ktorý je založený na technológii tesa SNAP-ON. Ide o riešenie, ktoré dokáže vyriešiť tieto problémy:

  • jednoduché premiestnenie formy
  • spoľahlivé prilepenie formy
  • ľahká demontáž formy
  • ľahké odstránenie pásky

Ako funguje tento lepiaci systém?
Nové patentované lepidlo na báze akrylu možno ilustrovať na modeli SNAP-ON v každom kroku procesu. Počas upevňovania forma len zľahka spočíva na lepiacej páske. Nízka lepivosť umožňuje rýchle a jednoduché nájdenie optimálneho krytia. Keď je forma omotaná, odporúčame použiť gumený roller, vďaka ktorému forma doslovne „zapadne“ na lepiacu pásku. Tak sa vytvorí veľmi pevný spoj. Pri následnej tlači je spoľahlivé spojenie formy zaistené a nedochádza k odťahovaniu okrajov. Výsledok: Umožňuje znížiť prestoje stroja a zvýšiť produktivitu. Keď sa forma po skončení tlače vyberá, nesmú na nej byť zvyšky pásky. Čím rýchlejšie sa forma odmontuje, tým ľahšie sa oddelí od pásky. Znova môžete takmer počuť, ako sa „odpojí“.

Zhrnutie
Zosúladenie protikladov: S naším novým systémom pások založeným na nových výrobkoch sortimentu tesa Softprint®, sme uspeli vo vývoji riešenia, ktoré splní protichodné požiadavky kladené na pásky na upevnenie tlačiarenských foriem, a zároveň sme pomohli sektoru flexografickej tlače reagovať na meniace sa požiadavky trhu. Popri tomto novom systéme ponúka nová skupina výrobkov tesa Softprint® aj dobre známu vysokú kvalitu tlače na základe pien, ktoré sme osobitne prispôsobili potrebám flexografickej tlače. Ak hľadáte ďalšie informácie o výrobkoch tesa Softprint® a informačné video o našej novej technológii SNAP-ON, navštívte našu internetovú stránkuwww.tesa.com/industry/paper-print.

Vypracoval Jürgen Dostal a Steffen Ebenau, medzinárodní produktoví manažéri, Oddelenie tlače a spracovania kotúčov v spoločnosti tesa SE.