Zamestnanci spoločnosti tesa

Najvyššie štandardy kvality pre výrobky aj ľudí

V rámci skupiny neustále zvyšujeme úroveň našich znalostí, aby sme mohli zákazníkom ponúknuť služby a podporu pri využití našich hlavných pások na upevnenie tlačiarenskej formy a spájanie.

1. 8. 2016

Kvalita pre nás v spoločnosti tesa znamená mnohostranný prístup. Samozrejme, usilujeme sa o najvyššiu kvalitu našich surovín, interných procesov a konečných výrobkov. Popri tom sa však usilujeme aj o najvyššiu kvalitu služieb, ktoré vám prinášame prostredníctvom nášho obchodného tímu predajcov pôsobiaceho na celom svete. Sme hrdí na náš špecializovaný obchodný tím odborníkov na tlač na celom svete a neustále zvyšujeme úroveň našich vedomostí v rámci skupiny s cieľom ponúkať našim zákazníkom najlepšie služby a podporu.
Byť novým členom rodiny tesa znamená absolvovať niekoľkotýždňové školenie v našom ústredí v nemeckom Hamburgu, ktoré je zamerané na štúdium všetkých základných informácií o spoločnosti a samolepiacich páskach. Po ňom nasledujú školenia upravené podľa konkrétnej pracovnej pozície, pričom jedným z nich je školenie zamerané na tlač a spracovanie kotúčov, ktoré je určené všetkým novým kolegom v oblasti predaja. Toto školenie zahŕňa flexotlač aj papierenský a tlačiarenský priemysel a venuje sa našim hlavným aplikáciám pások na upevnenie tlačiarenskej formy a spájanie.
Hoci by niekto mohol povedať, že po absolvovaní všetkých týchto školení a po rozsiahlych pracovných skúsenostiach väčšiny našich kolegov, už pracovníci dosiahli dobrú úroveň vedomostí, ešte nekončíme.
Často organizujeme medzinárodné stretnutia, kde si vymieňame informácie a rozširujeme vedomosti. Neustále zlepšujeme komunikáciu, aby sme mohli všetkým kolegom poskytnúť aktualizované informácie a postrehy, a v prípade potreby meníme vnútropodnikové štruktúry, pričom sa vždy usilujeme poskytovať našim zákazníkom služby na najvyššej možnej úrovni.
Ďalším príkladom nášho veľkého dôrazu na vzdelávanie a výmenu informácií je aj školenie zamerané na flexotlač, ktoré sa koná v nemeckej asociácii pre flexotlač DFTA v nemeckom Štutgarte. Toto školenie bolo vypracované špeciálne pre nás a v úzkej spolupráci s našou spoločnosťou.
Už vysoko kvalifikovaní kolegovia v oblasti predaja tu majú možnosť získať ešte hlbšie poznatky v danej téme. Školenie sa venuje základom flexotlače, ako je výroba, čistenie a upevňovanie foriem, nastavenie stroja, riešenie problémov, či samotná tlač, s následným vyhodnotením vzorky tlače a diskusiou o všetkých ovplyvňujúcich faktoroch. A ako určite viete, vo flexotlači ich je veru dosť. „Kvalita“ je opäť našou ústrednou témou. Chceme vedieť: čo považujú naši zákazníci za dobrú kvalitu tlače a ako im môžeme pomôcť pri jej dosiahnutí.
Naším cieľom je ponúknuť vám kvalitu, na ktorú sa môžete spoľahnúť z rôznych pohľadov.
Musíme však pripustiť, že práca s tak vysoko motivovaným a neustále sa zlepšujúcim globálnym tímom je skutočnou zábavou a príjemným vedľajším účinkom našej medzinárodnej tímovej práce, našej komunikácie, stretnutí a školení.
A práve na tom sú založené naše výrobky a naši ľudia – je skvelé s nimi pracovať.