flexografický tlačiarenský stroj

Kontrola parametrov pások tesa Softprint® na lise TRESU Flexo Innovator

V snahe dokázať náš vplyv na kvalitu tlače sme naše pásky na upevňovanie tlačiarenských foriem tesa Softprint® testovali v technickom centre spoločnosti TRESU.Výroba kartónových obalov na nápoje je značne ovplyvnená zmenami v našom sociálno-ekonomickom prostredí. Správa Európskej únie z augusta 2017 uvádza, že jednu tretinu všetkých domácností v Európskej únii tvorili v roku 2016 domácnosti s jednou osobou, čo je štatistika, ktorá zodpovedá vývoju trhu s menšími baleniami. Táto skutočnosť v kombinácii s rastúcim dopytom po nových chutiach v oblasti potravín a nápojov pomohla odvetviu kartónových obalov na nápoje nakopnúť sa do stavu tvorivého toku.

Aký je dopad na tlačiarne kartónových obalov na nápoje?

Dizajnéri obalov pracujú na náročnejších a kreatívnych dizajnérskych prvkoch, aby zvýšili vizuálne efekty na menších obaloch a prilákali tak viac spotrebiteľov. To všetko vedie k vyšším požiadavkám na kvalitu tlače. Rastúci počet jedinečných a komplikovaných dizajnov výrobkov tlačí na odvetvie, aby prehodnotilo existujúce výrobné metódy. Je dôležité, aby výrobcovia dostali príležitosť reagovať na meniace sa podmienky a zostali na trhu ako efektívni a konkurencieschopní hráči.

Osvedčenie o parametroch na LISE TRESU INNOVATOR

Vzorka tlače tesa® TRESU
Vzorka tlače tesa® TRESU

V snahe dokázať náš vplyv na kvalitu tlače často naše pásky na upevňovanie tlačiarenských foriem tesa Softprint® testujeme v popredných tlačiarňach. Jeden z najnovších testov prebiehal v technickom centre skupiny TRESU v Dánsku. Cieľom bolo zhodnotiť kvalitu tlače na papierovom kartóne s použitím rôznych tvrdostí peny.

Skúška bola realizovaná na LISE TRESU FLEXO INNOVATOR so 6-farebnou (CMYK + 2 priame (spot) farby) skúšobnou formou. Tento tlačiarenský stroj je navrhnutý pre tlač na rôzne kartónové materiály a vďaka inovatívnej koncepcii stroja značky TRESU je možné dosiahnuť rýchlu výmenu tlačiarenských úloh a nízke množstvo odpadu.

Prečítajte si viac

Výsledok testu tlače

Všeobecným presvedčením v súvislosti s tvrdosťou peny je, že pásky na upevňovanie tlačiarenských foriem s tvrdšími penami sa odporúčajú pre motívy s tuhým atramentom, kým pásky na upevňovanie tlačiarenských foriem s mäkšími penami sú odporúčané pre sieťotlačové motívy.

 

Prečítajte si viac
tvrdosť peny

tvrdosť peny

Počas testovania sme za rovnakých podmienok vyskúšali naše štyri hlavné stupne tvrdosti pásky na upevňovanie tlačiarenských foriem Softprint®. Ako tlačiarenskú formu sme použili 1,14 mm formu Kodak NX so 60 riadkami/cm cm a aniloxový valec so 400 riadkami/cm a s 4,6 cm³/m².

Hodnotenie vzoriek ukázalo, že MÄKKÁ pena (červený farebný kód) dosiahla najlepšie výsledky. Dokonca aj na tlači s tuhým atramentom došlo k nízkemu nárastu bodu a dosiahlo sa rovnomerné rozloženie atramentu bez vzniku vzduchových bubliniek.

Prečítajte si viac
Nízky nárast bodu a dokonalý tvar bodu vďaka mäkkej tvrdosti
Rozloženie atramentu na pevnej tlači pomocou tvrdosti mäkkej peny

Nízky nárast bodu a dokonalý tvar bodu vďaka tvrdosti mäkkej peny

Rozloženie atramentu na pevnej tlači pomocou tvrdosti mäkkej peny

Stupeň tvrdosti peny

Tvrdá

Stredne tvrdá

Stredná

Mäkká

Merané pole [%]

50 %

50 %

50 %

50 %

Hodnota nárastu bodu [%]

17,8 %

17,5 %

15,6 %

14,6 %

Hustota

1,57 %

1,55 %

1,53 %

1,50 %

Merané vo farbe

Tyrkysová

Tyrkysová

Tyrkysová

Tyrkysová

Záver

Tieto vzorové tlače viedli k výsledkom, ktoré sa mierne líšia od očakávaného teoretického výsledku. Dôvody súvisia najmä s papierom, ktorý sa chová inak ako materiály, ako je fólia, pri flexibilnej tlači na obaly. Technológia tlačiarenských foriem (Kodak NX) má navyše mikroštruktúry (resp. zdokonalené povrchové technológie), ktoré zabezpečujú mimoriadne vysoký prenos atramentu na podklad. Tieto faktory je potrebné vziať do úvahy pri výbere vhodného aniloxového valca a tvrdosti peny pásky na upevňovanie tlačiarenských foriem.

Keď sú tieto jednotlivé komponenty dokonale skoordinované, celý proces je výrazne zjednodušený, čo vedie k plynulejšiemu a efektívnejšiemu procesu a v konečnom dôsledku k vyššej kvalite tlače.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch tesa Softprint® alebo o flexografických tlačiarenských lisoch skupiny TRESU, kontaktujte svojho zodpovedného obchodného zástupcu spoločností tesa® a TRESU.

Prečítajte si viac