Kľúčový vizuál pre zodpovednosť voči prírode

Čo robíme pre udržateľnosť

Už mnoho rokov pracujeme na zmenšovaní našej environmentálnej stopy od znižovania CO2, cez efektívne využívanie zdrojov po ponuku udržateľných produktových riešení.

14. 4. 2020

Ako jedna z popredných svetových spoločností v oblasti technológie lepenia sme už mnoho rokov pilierom nielen inovácií a vysokej kvality výrobkov, ale aj ekologickej zodpovednosti. S výrobnými závodmi v rôznych krajinách nesieme obrovskú zodpovednosť za otázky životného prostredia. Veľmi starostlivé zaobchádzanie so životným prostredím, prírodnými zdrojmi a surovinami je jedným z našich podnikových cieľov. Ponúkame tiež produkty, ktoré umožňujú našim zákazníkom dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja. 

Ochrana klímy a emisie CO2

Hlavným dopadom spoločnosti tesa na životné prostredie je spotreba energie v jej výrobných závodoch. Preto kladieme osobitný dôraz na ochranu podnebia a znižovanie emisií CO2. Vo všetkých lokalitách s významným vplyvom na životné prostredie používame systémy environmentálneho manažérstva na efektívne riadenie environmentálneho správania. Sedem výrobných závodov a naše ústredie majú systém environmentálneho manažérstva certifikovaný podľa ISO 14001.

Okrem systému environmentálneho manažérstva má naše ústredie a výrobné závody s najvyššími emisiami CO2 (Hamburg a Offenburg) systém energetického manažmentu certifikovaný v súlade s ISO 50001.

Podarilo sa nám znížiť špecifické emisie CO2 na metrickú tonu konečného produktu podľa trhovej metódy, berúc do úvahy elektrinu z obnoviteľných zdrojov, o 1,8 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim rokom počas sledovaného obdobia. V porovnaní s referenčným rokom 2015 sme podľa metódy založenej na umiestnení v roku 2019 celkovo na −9,8 percenta a nachádzame sa v cieľovom rozmedzí 10-percentného zníženia, o ktoré sa snažíme pre rok 2020.

Man in forest
Udržateľnosť je hlavným cieľom našej obchodnej stratégie

Efektívne využívanie zdrojov

V súlade s našimi pokynmi na ochranu životného prostredia sa snažíme vyrábať, používať a likvidovať výrobky takým spôsobom, aby sme minimalizovali náš škodlivý vplyv na životné prostredie. Efektívne využívanie zdrojov je kľúčové. Staráme sa o to, aby sme od prvých fáz vývoja našich výrobkov využívali ekologické výrobné procesy. Pokiaľ je to možné a rozumné, používame obnoviteľné a recyklované suroviny.

Zodpovedné využívanie vody

V našich výrobných procesoch sa usilujeme o šetrné a hospodárne používanie vody. Navyše ako chemická spoločnosť pôsobiaca na celom svete považujeme za svoju zodpovednosť chrániť zdroje vody pred kontamináciou spôsobenou našimi výrobnými činnosťami. Dva nemecké výrobné závody a ústredie tvoria približne 77 percent nášho celkového odberu vody. V týchto troch lokalitách využívame technologické riešenia, aby sme zaistili čo najefektívnejšie využitie vody. Približne 40 percent vody sa používa v chladiacich systémoch a robí sa to opakovane. 

We are aware of our responsibility toward the environment.
Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu
Nico Jasper and Bjoern Vorlop in front of tesa® Twinlock sleeve
tesa® Twinlock presviedča zákazníkov udržateľným riešením upevnenia štočkov

Umožňujeme udržateľnosť zákazníkom

Naše výrobky predstavujú najvyššiu úroveň kvality, bezpečnosti a zodpovedného využívania zdrojov. Nerobíme však iba naše vlastné výrobky čoraz ekologickejšie, ale podporujeme aj úsilie našich zákazníkov prispievať k ochrane podnebia alebo ochrane zdrojov našimi riešeniami. Naše aplikácie im pomáhajú vyrábať výrobky trvalejším, efektívnejším a energeticky úspornejším spôsobom. Výsledkom sú nižšie emisie CO2 a menšie množstvo odpadu.

Pomocou našich aplikácií a riešení podporujeme našich priemyselných partnerov pri zlepšovaní ich procesov alebo produktov. Chceme umožniť používanie našich inovatívnych riešení lepenia, aby sme zákazníkom pomohli zvýšiť udržateľnosť ich procesov a výrobkov.

 

Naše výrobky tiež prispievajú k väčšej udržateľnosti v tlačiarenskom a papierenskom priemysle.

tesa® EasySplice pre tlačiarenský, papierenský priemysel a odvetvie výroby fólií

Už vyše desaťročie sa tesa® EasySplice osvedčila pri letmom napájaní v tlačiarenskom, papierenskom priemysle a výrobe fólií. tesa® EasySplice je vyrobená z papiera, t. j. materiálu založeného na biologickom základe, a podporuje udržateľnosť z troch rôznych hľadísk.

  1. Najdôležitejšie je, že vynikajúca rýchlosť spájania tesa® EasySplice pomáha plne využívať vyrobený materiál a znižuje odpad vo výrobnom procese.
  2. Aby bolo možné recyklovať papier, musí prejsť procesom „odfarbovania“. To znamená, že atrament a ďalšie cudzie látky, ako napríklad lepiace pásky, musia byť z papiera ľahko odstrániteľné. Naše produkty tesa® EasySplice pre tlačiarenský priemysel podporujú recykláciu papiera a sú certifikované pre proces odfarbovania Medzinárodným združením priemyslu odstraňovania tlačiarenských farieb (INGEDE).
  3. Okrem toho ponúkame produkty tesa® EasySplice pre papierenský priemysel, ktoré sú úplne rozvláknovateľné. To znamená, že tesa® EasySplice je možné opäť vložiť do buničiny a vyrobiť tak nový papier, čo podporuje obehové hospodárstvo.
self-adhesive sleeve
návleky tesa® Twinlock

tesa® Twinlock

Naša inovatívna séria tesa® Twinlock je jedným príkladom toho, ako prispievame k udržateľnejšiemu obalovému priemyslu. Návleky tesa® Twinlock sa používajú na „flexotlač“, čo je spôsob tlače používaný hlavne na tlač obalov. Samolepiaca vrstva tesa® Twinlock na návlekoch umožňuje, aby na pripevnenie štočkov už nebola potrebná lepiaca páska. Zákazníci, ako napríklad Christiansen Print, prešli s našimi návlekmi tesa® Twinlock na udržateľnejší, ekologickejší výrobný proces šetriaci zdroje a ťažia zo zlepšenej výkonnosti tlače a ekonomických výhod. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o zodpovednosti spoločnosti tesa a našom záväzku k udržateľnosti, pozrite si našu správu o udržateľnosti, ktorú nájdete tu:

Zodpovednosť v spoločnosti tesa