Výroba ultratenkého skla v Nemecku

Premena myšlienky ultratenkého skla na skutočnosť

tesa je súčasťou verejne financovaného výskumného konzorcia, ktoré vyvíja priehľadné, pružné a nízkoenergetické zobrazovacie a osvetľovacie produkty.

5. 10. 2017

Spoločnosť tesa vyvíja nové lepiace technológie pre KONFEKT, inovatívne výskumné konzorcium pre priemyselný výskum pružnej elektroniky.

Predstavte si smartfón, ktorý sa poskladá ako peňaženka, aby sa zmestil do vášho vrecka, ale po otvorení máte k dispozícii obrazovku veľkosti tabletu. Znie to ako niečo, čo ste možno videli len vo vedecko-fantastickom filme? Výrobcovia skla už ohybné ultratenké sklo vyrábajú a tvrdia, že sklápateľné sklo sa už čoskoro objaví na trhu. S minimálnou hrúbkou 25 mikrometrov je ultratenké sklo tenšie než ľudský vlas a bolo preukázané, že pri ultratenkej hrúbke menšej než 150 mikrometrov sa toto sklo dá ohýbať tak, že si zachováva svoju stabilitu. Vďaka svojej miere pružnosti možno sklo zrolovať do roliek.

V porovnaní s inými podkladovými materiálmi ako sú plasty, kovy alebo silikón, ponúka ultratenké sklo niekoľko nezanedbateľných výhod, a to vrátane vynikajúcej optickej kvality, mechanickej odolnosti, chemickej konzistentnosti a teplotnej stability.

S cieľom vyvinúť nové technológie na využitie skla v rolkách v organickej elektronike sa spoločnosť tesa spojila s ďalšími partnermi z oblasti vývoja a spoločne vytvorili projekt konzorcia KONFEKT, ktorého počiatočným cieľom je výroba nových generácií aplikácií OLED.

Testy ohýbania s pružným ultratenkým sklom
Testy ohýbania s pružným ultratenkým sklom

© SCHOTT

Strategické partnerstvo zamerané na vývoj novej generácie OLED

Spoločný rozvojový projekt KONFEKT (tenké sklo pre sklo-polymérové lamináty) podporuje nemecké spolkové Ministerstvo školstva a výskumu, ktoré celkom investovalo 5,6 milióna €, a tento projekt bude pokračovať aj v roku 2018. Hlavným cieľom je vyrobiť pevné a veľmi odolné sklo v rolke, ktoré spĺňa najprísnejšie normy kvality a ktoré si zachová svoj funkčný povrch aj pri aplikácii povrchových vrstiev a laminovaní. Preto sa zúčastnení partneri – tesa SE, SCHOTT, VON ARDENNE a Fraunhoferov inštitút pre organickú elektroniku, elektrónové lúče a plazmovú technológiu (FEP) – zameriavajú na optimalizáciu prevencie akéhokoľvek rozbitia ultratenkého skla počas rolovania alebo spracovania.

Vo výskumnom konzorciu sa štyria partneri sústreďujú na dva parametre tenkého skla: Prvým parametrom je vývoj laminátu vyrobeného z ultratenkého skla s bariérovou lepiacou páskou, ktorá slúži na hermetické zapuzdrenie elektronických komponentov. Druhý parameter sa bude zameriavať na spôsoby, akými môže ultratenké sklo plniť funkciu podkladu pri náročných aplikáciách, ako sú komponenty organickej elektroniky.

Prvé výsledky projektu už partneri predstavili na medzinárodnom  technologickom a networkingovom podujatí Vision Flexible Glass v apríli 2017 vo Fraunhoferovom inštitúte FEP v nemeckých Drážďanoch.

tesa a SCHOTT vyvíjajú v prvom čiastkovom projekte pružné sklo, ktoré umožňuje zapuzdrenie citlivého materiálu a zlepšuje prevíjanie substrátu (R2R). VON ARDENNE súčasne vyvíja systém vákuovej aplikácie povrchových vrstiev určený konkrétne na prevíjanie pružného skla. Proces vývoja, ktorý sa týka ukladania funkčných vrstiev pomocou tohto inovatívneho systému, riadi Fraunhoferov inštitút FEP.

FMoEaR
Nemecké spolkové Ministerstvo školstva a výskumu

Chemicky nepriepustná vrstva, cez ktorú nepreniknú vodné pary ani kyslík

Hoci bude projekt KONFEKT pokračovať aj ďalší rok, dosiahol už značný pokrok. tesa a SCHOTT spoločne vyvinuli spôsob ochrany citlivých elektronických komponentov (ako sú OLED) pred vlhkosťou a kyslíkom pomocou ultratenkého skla. Pružné sklo je vhodné ako vrchná ultrabariéra (bariéra v smere osi z), pretože vytvára chemicky nepriepustnú vrstvu, cez ktorú nepreniknú vodné pary ani kyslík, a to aj pri hrúbke 25 mikrometrov. Navyše neobsahuje neželané vzduchové bubliny.

Odborné znalosti spoločnosti tesa, ktorá vyvíja špeciálne lepiace pásky, sa využívajú v postrannom tesnení a v prípade opticky priehľadných lepidiel, ktoré neprekážajú citlivým materiálom OLED. Používateľ dostane ultratenké sklo laminované špeciálnou lepiacou vrstvou. Táto lepiaca vrstva zabezpečí hermetické uzavretie komponentov sklom na povrchu a zároveň eliminuje laterálnu difúziu tekutín a plynov (bariéra v smere osi x/y). Kombinácia týchto dvoch materiálov zabezpečí úplnú ochranu vďaka funkčnej bariére v smere osi x/y/z.

Po dokončení toto prevíjanie spracovateľským spoločnostiam zabezpečí vysokokvalitný a nákladovo efektívny proces utesnenia a spotrebiteľom poskytne spoľahlivejšie zapuzdrenie, ktoré dokáže ochrániť citlivú elektroniku pred starnutím a poškodením.

Nová éra priehľadných, pružných a nízkoenergetických zobrazovacích a svetelných výrobkov

Projekt KONFEKT smeruje za konečným cieľom, teda za vývojom pevného a veľmi odolného skla v rolke, ktoré si zachováva svoj funkčný povrch aj pri aplikácii povrchových vrstiev a laminovaní. Vývoj dostatočne trvanlivých a pružných OLED si bude vyžadovať ďalší výskum a vývoj, a práve preto každý vybraný partner, ktorý sa zúčastňuje na projekte KONFEKT, prináša do konzorcia svoje jedinečné odborné znalosti.

SCHOTT ponúka odborné znalosti v oblasti spracovania a chemickej optimalizácie skla. tesa SE s dlhoročnou históriou ponuky lepiacich pások na rolkách zabezpečuje konečnú úpravu skla lamináciou pomocou špeciálneho lepidla a funkčných vrstiev. Fraunhoferov inštitút FEP využíva svoje dlhoročné skúsenosti s depozíciou z plynnej fázy. VON ARDENNE sa špecializuje na vývoj a výrobu strojov na prevíjanie fólií a kovových pásov a prispieva odbornými znalosťami v oblasti magnetrónového naprašovania pre aplikáciu veľkoplošných skiel.

Výskumný projekt Konfekt podporuje nemecké spolkové Ministerstvo školstva a výskumu (BMBF), ktoré financuje projekt 13Nl2974.

Ak vás zaujíma pokrok projektu KONFEKT a účasť spoločnosti tesa, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.