Automotive_Interior-Mounting-008_300dpi

Čína sprísňuje emisné požiadavky na interiéry automobilov

V snahe pomôcť výrobcom pôvodných zariadení (OEM) v automobilovom priemysle pri plnení čoraz prísnejších globálnych požiadaviek ponúkame do interiérov automobilov dva produktové segmenty s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC).

28. 2. 2017

Naše pásky s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC) vám pomáhajú spĺňať čoraz prísnejšie globálne požiadavky

Začiatkom minulého roka čínska vláda zrevidovala svoje národné normy a znížila prah prijateľných emisných hodnôt v interiéroch automobilov. Tento regulačný systém (známy aj ako štandardy Guobiao alebo GB) sa často aktualizuje. Tieto zmeny majú vplyv na globálny automobilový priemysel, keďže Čína predstavuje najväčší automobilový trh na svete.

Nové čínske normy znižujú prijateľnú úroveň prchavých organických zlúčenín (VOC) v kabíne vozidla. Ako kategória organických látok, ktoré sú prchavé už pri izbovej teplote, môžu prchavé organické zlúčeniny vychádzať zo stavebných materiálov, textílií a lepidiel. Keďže sú niektoré prchavé organické zlúčeniny (VOC) spojené so škodlivými účinkami na zdravie, nie sú vhodné v interiéri.

VOC, ktoré uvoľňujú určité zmäkčovadlá a lepidlá, sú aj súčasťou toho, čo sa bežne nazýva „vôňa nového auta“. A práve tú väčšina kupcov automobilov v Číne považuje za nepríjemnú. V skutočnosti boli nepríjemné pachy v interiéri už druhý rok po sebe na prvom mieste v zozname sťažností čínskych nákupcov automobilov v rámci Čínskej štúdie o počiatočnej kvalite, ktorú vypracoval firma J.D. Power. Tento aspekt však nepatrí medzi 20 najvýznamnejších sťažností medzi spotrebiteľmi v USA.

Na čoraz globálnejšom trhu čelí automobilový priemysel niekoľkým závažným výzvam, pokiaľ ide o riadenie environmentálnych požiadaviek. Pre závody a zákazníkov na celom svete sú čínske normy GB len jedným z viacerých súborov nariadení, ktoré majú vplyv na dizajn a konštrukciu interiérov automobilov.

 

tesa_Icon-ultra-low-voc-001_300dpi
Popri lepiacich páskach s nízkym obsahom VOC spoločnosť tesa vytvorila aj pásky s mimoriadne nízkym obsahom VOC, nový segment produktov s veľmi nízkymi celkovými hodnotami emisií.
tesa® Automobilový priemysel: Montáž interiérov
V snahe pomôcť výrobcom pôvodných zariadení (OEM) v automobilovom priemysle pri plnení čoraz prísnejších globálnych požiadaviek ponúkame do interiérov automobilov dva produktové segmenty s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC).

Pásky spoločnosti tesa s mimoriadne nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC) pre montáž interiérov, elektroinštalácií, kokpitu, dverí alebo sedadiel

Náš sortiment produktov pre montáž interiéru, pri elektroinštalácii, pre montáž kokpitu, dverí, alebo sedadiel teraz ponúka dva ekologické segmenty. Popri lepiacich páskach s nízkym obsahom VOC spoločnosť tesa vytvorila aj pásky s mimoriadne nízkym obsahom VOC, nový segment produktov s veľmi nízkymi celkovými hodnotami emisií.

Vyhlásenie nízkeho obsahu VOC v automobilovom odvetví nepodlieha jednoznačnej celosvetovej smernici. Ako referenčnú hodnotu však používame štandardy GB, keďže Čína je lídrom z hľadiska noriem v oblasti nízkeho obsahu VOC.

Podľa Zoznamu látok používaných na výrobu automobilov (GADSL) existuje približne 3 000 látok, ktoré je automobilový sektor povinný priznať. Nové prísnejšie smernice pre interiéry automobilov poukázali na 8 až 13 látok. Výrobky v našom portfóliu s nízkym obsahom VOC neobsahujú zakázané látky podľa nových čínskych noriem GB ani podľa japonských noriem JAMA.

V spoločnosti tesa rešpektujeme záväzok voči našim zákazníkom a voči životnému prostrediu, a preto dodržiavame jasnú stratégiu nízkych emisií, aby sme splnili globálny dopyt po lepšej kvalite ovzdušia vo vozidle. Vzhľadom na to, že výrobcovia pôvodných zariadení (OEM) stanovujú jasné emisné normy podľa prísnych vládnych predpisov, naše pásky sú špeciálne navrhnuté tak, aby tieto nové emisné limity spĺňali v ktorejkoľvek krajine alebo na akomkoľvek automobilovom trhu.