Our Focus Our Customers

Naše zameranie – Naši zákazníci

Naším cieľom je ponúkať výrobky, ktoré majú počas svojho životného cyklu najmenší možný vplyv na životné prostredie.

Podpora cieľov našich zákazníkov v oblasti trvalej udržateľnosti

Od začiatku šetrné k životnému prostrediu

Tak ako my aj naši zákazníci sú na ceste k trvalo udržateľnejšej budúcnosti. Pomocou našich inovatívnych produktov chceme našim zákazníkom pomôcť pri dosahovaní technologického pokroku a aktívne prispievať k trvalo udržateľným technológiám. Základom na dosiahnutie našich cieľov je začlenenie trvalej udržateľnosti už do fázy vývoja produktu. Rozhodnutia, ktoré sa urobia na začiatku, budú mať zásadný vplyv na to, do akej miery budú naše výrobky trvalo udržateľné.

 

K tomu patrí aj zváženie kladov a záporov rôznych surovín. Pri výbere produktu zohráva mimoriadne dôležitú úlohu použitie recyklovaných a biologických surovín a ruka v ruke s tým ide aj znižovanie uhlíkovej stopy. V budúcnosti plánujeme využívať viac takýchto druhov surovín. Zaviazali sme sa tiež k ďalšiemu znižovaniu používania rozpúšťadiel, a teda aj k zvyšovaniu množstva výrobkov bez obsahu rozpúšťadiel. Vyhýbame sa aj používaniu vzácnych surovín a surovín, ktoré nadmerne zaťažujú životné prostredie počas procesu ťažby.

Centrifuge for plastic granules

Vdýchnutie nového života starým výrobkom

Čo sa stane s produktmi spoločnosti tesa po tom, ako si splnia svoju úlohu? Koniec životnosti produktu nie je o nič menej dôležitý ako jeho začiatok. Ak sa produkt alebo jeho jednotlivé komponenty dajú recyklovať alebo znovu použiť, potom sa dajú zdroje ušetriť inde. O konci životnosti produktu preto uvažujeme už v počiatočných fázach vývoja a investujeme aj do ďalšieho výskumu tejto témy.

Heslo „redukovať, opätovne použiť, recyklovať“ je to, čo nás vedie v našom úsilí o vytvorenie obehového hospodárstva. To znamená, že od začiatku sa dôraz kladie na použitie menšieho množstva materiálov, na intenzívnejšie opakované použitie materiálov a nakoniec na recykláciu. Výroba v zmysle týchto princípov nám pomáha šetriť zdroje.

Recyklované a prírodné.

Pod značkou spoločnosti tesa ecoLogo ponúkame lepiace valčeky, lepiace fólie, baliace pásky, lepiace tyčinky a korekčné valčeky, ktoré sú vyrobené prevažne z recyklovaných alebo prírodných materiálov. Výrobky pre sortiment tesa EcoLogo sa vyrábajú bez rozpúšťadiel a sú prevažne z biomateriálov a recyklovaných obalov.

tesa-ecologor-pbs-assortment
We are on a sustainable mssion with our customers

Viac trvalej udržateľnosti pre našich zákazníkov

Ak chceme podporiť našich zákazníkov na ich ceste k zvyšovaniu trvalej udržateľnosti, musíme vyvíjať efektívne lepiace pásky, ktoré im pomôžu znižovať emisie CO2 a predchádzať plytvaniu. Naše riešenia navyše zaisťujú, že sa výrobky našich zákazníkov dajú ľahšie recyklovať alebo opraviť.

Prinášame zmeny vďaka našim produktom

Bez ohľadu na to, či sa naši zákazníci venujú výrobe, elektronickej mobility alebo veternej a solárnej energie, podporujeme ich v efektívnejšej činnosti a vo využívaní trvalo udržateľných technológií. Nie je to náhoda. Aktívne zvažujeme potreby našich zákazníkov a zisťujeme, ako môžeme podporiť ich ciele v oblasti trvalej udržateľnosti v našich vlastných vývojových a výrobných procesoch.

Inteligentná recyklácia.

Pre našich zákazníkov v tlačiarenskom sektore sme vyvinuli produkt Twinlock, ktorý šetrí zdroje v procese známom ako flexografia. Používa sa napríklad pri tlači na obaly. Výrobok tesa Twinlock je alternatívou k zostaveným tlačiarenským doskám a nevyžaduje si žiadnu lepiacu pásku. Namiesto toho sa tlačiarenská doska aplikuje priamo na potiahnutý tesa Twinlock Sleeve a neskôr sa dá bez problémov odstrániť. Je tak pripravená na ďalšiu aplikáciu. Naozaj jednoduché! Prečo je to dôležité? Viacnásobné použitie a vylúčenie ďalších lepidiel znamená menej emisií, ktoré by inak vznikli počas prepravy a likvidácie.

Mounting Plate Twinlock
Driving flyweight

Jazda s nízkou hmotnosťou.

Spravidla platí, že čím je vozidlo ľahšie, tým býva nižšia spotreba paliva a teda aj tvorba emisií CO2. Dizajnéri v automobilovom priemysle si to uvedomili už dávno a zavedením konceptu ľahkej konštrukcie zahájili posun k redukcii. Ide o mimoriadne kľúčový faktor v odvetviach, ako je elektrická mobilita. Aktívne sa usilujeme, aby sme tento vývoj posúvali vpred. Naše lepiace pásky napríklad pomáhajú uzatvárať otvory v karosérii automobilov. V porovnaní s bežnými krytmi, ktoré sa často používajú na tento účel, sú naše lepiace pásky až o 85 percent ľahšie.

Radšej opraviť ako zahodiť.

Našim zákazníkom pomáhame uzatvárať cykly aj používaním produktov, ako je tesa Bond & Detach. Ak sú smartfóny poškodené alebo už nie sú potrebné, je ťažké ich rozobrať na jednotlivé komponenty. Produkty tesa Bond & Detach umožňujú pripevniť komponenty (napríklad batérie) tak, aby ostali natrvalo na svojom mieste. V prípade potreby sa však dajú ľahko odstrániť bez zanechania zvyškov. Elektronické komponenty tak možno vymeniť, správne zlikvidovať alebo opätovne použiť. 

 

Obnoviteľné zdroje.

Naše lepiace pásky pomáhajú aj pri výrobe solárnych modulov a veterných turbín a následne pri výrobe energie budúcej generácie. Popri iných riešeniach ponúkame výrobcom solárnych energetických systémov aplikácie na lepenie rámov a objímok aj na upevnenie článkov a káblov. Tieto riešenia sú odolné voči poveternostným vplyvom, a preto zaisťujú dlhšiu životnosť systémov.

Our Commitment to Sustainability
Trvalá udržateľnosť
Náš záväzok k trvalej udržateľnosti
Prečítajte si viac
Our Strategy for the Future
Stratégia
Viac trvalej udržateľnosti, viac inovácií
Prečítajte si viac
For Our Environment
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Prečítajte si viac
For Employees and Society
Spoločnosť
Pre zamestnancov a spoločnosť
Prečítajte si viac
Awards and Ratings
Ocenenia a hodnotenia
Prečítajte si viac
Správa o trvalej udržateľnosti
Správa o trvalej udržateľnosti
Prečítajte si viac