Save the Children

Trvalá udržateľnosť

Pre krízu spojenú s koronavírusom už veľa detí nemôže chodiť do jaslí ani do školy. Vzdelávanie ide stranou na celom svete. Takto to nemôže ísť ďalej! Organizácia Save the Children a spoločnosť tesa sa rozhodli uzavrieť partnerstvo, vďaka ktorému sa financujú vzdelávacie projekty v šiestich krajinách.

Podľa organizácie UNESCO zatvorenie škôl, denných stacionárov a voľnočasových zariadení má dnes vážny dopad na približne 1,5 miliardy chlapcov a dievčat. Sociálne znevýhodnené deti sú obzvlášť ťažko zasiahnuté prehlbujúcou sa nerovnosťou vo vzdelávaní. „Vzdelávanie spája. Všade spolu.“ S týmto mottom sa najväčšia nezávislá svetová organizácia obhajujúca práva detí Save the Children a medzinárodná skupina zameraná na výrobu lepiacich pások tesa rozhodli uzavrieť partnerstvo, ktoré dá deťom šancu na lepšiu budúcnosť. Spoločnosť tesa podporuje finančným darom v hodnote 1 milióna eur vybrané projekty v šiestich krajinách na troch kontinentoch: vo Vietname, Číne, Indii, Mexiku, Taliansku a v Nemecku.

map_en-1

Prerušenie cyklu chudoby

„Sme radi, že ako spoločnosť môžeme venovať taký dôležitý príspevok a otvoriť tak ochranný dáždnik pre nastupujúcu generáciu v spolupráci s organizáciou Save the Children,“ hovorí Dr. Norman Goldberg, generálny riaditeľ spoločnosti tesa SE. „Vzdelávanie dokáže významne pomôcť pri prekonávaní krízy a prerušení kruhu chudoby, dokonca aj po prekonaní pandémie.“ Všetky financované projekty sa realizujú v regiónoch, kde už pôsobia alebo budú pôsobiť výrobné závody skupiny tesa alebo jej pridružené spoločnosti. Len nedávno na jar 2020 sa spoločnosť tesa rozhodla postaviť ďalší výrobný závod vo Vietname za približne 55 miliónov eur.

Dr. Norman Goldberg, generálny riaditeľ spoločnosti tesa SE
Dr. Norman Goldberg, generálny riaditeľ spoločnosti tesa SE

tesa SE

Vzdelávanie môže významne pomôcť pri prekonávaní krízy a prerušení kruhu chudoby, dokonca aj po prekonaní pandémie.
Dr. Norman Goldberg

generálny riaditeľ spoločnosti tesa SE

Save_the_Children_Kinderreporter_UT_201101

Rozhovor s detským reportérom

Pri zahájení partnerstva urobili dvaja detskí reportéri spoločnosti tesa rozhovor s dvoma členmi predstavenstva: so Susannou Krügerovou a s doktorom Normanom Goldbergom.

5

miliónov eur

bolo rozdelených prostredníctvom darcovského programu. Spoločnosť tesa podporuje vybrané projekty organizácie Save the Children a globálny krízový fond Covid-19, ktorý prevádzkuje humanitárna organizácia Lekári bez hraníc, a každej organizácii venovala 1 milión eur. Spoločnosť tesa navyše venuje 200 000 eur všetkým miestnym organizáciám v siedmich regiónoch od Ázie, Severnej a Latinskej Ameriky po Európu, ktoré si vybrali miestne pobočky.

Na tabuli nie sú žiadne akčné plány

„Od samého začiatku bolo z našich rozhovorov jasné, že organizácia Save the Children a spoločnosť tesa sledujú rovnaké ciele a chcú podporiť znevýhodnené deti pri presadzovaní ich práva na vzdelanie. Vďaka nášmu partnerstvu kombinujeme prácu na lokálnych projektoch s globálnym dosahom,“ hovorí Susanna Krügerová, predsedníčka predstavenstva organizácie Save the Children v Nemecku. „Spravidla si nerobíme akčné plány na tabuli, ale vždy spolupracujeme s miestnymi ľuďmi. Používame osvedčené a vyskúšané modely, ktoré možno prispôsobiť a škálovať nad rámec hraníc jednotlivých štátov,“ dodáva.

Fotografia_Save_the_Children_Vietnam1-1
Časť daru spoločnosti tesa pre projekt organizácie Save the Children na záchranu detí putuje do Vietnamu. Približne 20 000 detí z chudobných vidieckych a mestských častí dostane rôzne vzdelávacie materiály.

© Save the Children

Domáce vzdelávanie, školenia učiteľov a vybavenie

 

 

A takto konkrétne vyzerá partnerstvo v oblasti vzdelávania Vo Vietname dostane približne 20 000 detí z vidieckych a chudobných mestských oblastí rôzne vzdelávacie materiály počnúc papierom a písacími potrebami. Ďalej sa plánujú kurzy na podporu čítania a písania, napríklad s pomocou inštruktorov. 

 

Finančná podpora od spoločnosti tesa pomáha viac ako 100 000 čínskym deťom vo veku od desať do dvanásť rokov a ich rodinám posilniť ich sociálno-emocionálny rozvoj a vytrvalosť. Vďaka interaktívnym metódam dostanú učitelia potrebné nástroje na rozvoj týchto dôležitých zručností. V súčasnosti má digitalizácia takýchto ponúk prednosť.

V Indii, kde je dnes zatváraním škôl postihnutých 320 miliónov školákov, chce organizácia Save the Children zabezpečiť, aby deti dostávali podporu v domácom vzdelávaní, napríklad prostredníctvom mobilných knižníc. Zameriava sa aj na poradenstvo pre orgány týkajúce sa tvorby konceptov na návrat chlapcov a dievčat do školy. Dôvodom je najmä skutočnosť, že v súčasnosti výrazne narastá výskyt detskej práce, obchodovania s deťmi a zneužívania detí.

V Latinskej Amerike sa situácia za posledných pár týždňov dramaticky zhoršila. Región sa považuje za nové epicentrum pandémie. Len v Mexiku je v ohrození zdravie, blaho a vzdelávanie viac ako 40 miliónov detí. Rozsiahle opatrenia pomoci sú zamerané najmä na skupiny pôvodných obyvateľov, rodiny prisťahovalcov a ľudí na vidieku. Organizácia Save the Children úzko spolupracuje s ministerstvom školstva na odbornej príprave učiteľov, pri vývoji obsahu vzdelávania a poskytovaní nevyhnutne potrebného technického vybavenia.

Susanna Krügerová, predsedníčka správnej rady Save the Children v Nemecku
Susanna Krügerová, predsedníčka správnej rady Save the Children v Nemecku

© Save the Children

Spravidla si nerobíme akčné plány na tabuli, ale vždy spolupracujeme s miestnymi ľuďmi.
Susanna Krügerová

predsedníčka správnej rady organizácie Save the Children v Nemecku

Rozsiahla „vzdelanostná chudoba“ aj v Európe

Rôzne pomocné opatrenia sú však potrebné aj u nás. Približne 100 000 detí v 30 talianskych mestách využije našu podporu s mottom „Prepíš budúcnosť“. Zabezpečenie prístupu na internet a k tabletom má mladým ľuďom umožniť učiť sa cez internet, kým sú školy zatvorené. 

Organizácia Save the Children v Nemecku spustila digitálny vzdelávací seminár „MakerSpace“, na ktorom môžu deti zo škôl so špeciálnym zameraním otvorene a tvorivo rozvíjať svoje zručnosti. Tento projekt vedecky podporuje TU Berlin, aby získala ďalšie poznatky o digitálnych formátoch vzdelávania.

Save the Children

Krátko po skončení prvej svetovej vojny vyšla v roku 1919 Eglantyne Jebbová do ulíc Veľkej Británie zbierať dary pre hladujúce deti najmä v Nemecku. Vtedy sa zrodila najväčšia nezávislá organizácia zameraná na práva detí na svete. O storočie neskôr organizácia Save the Children pôsobí v 113 krajinách a najviac znevýhodneným a marginalizovaným chlapcom a dievčatám z ťažko dostupných miest zabezpečuje zdravý štart do života, prístup k základnému vzdelaniu a ochranu pred vojnami a konfliktmi. Organizácia Save the Children sa usiluje dlhodobo zlepšovať život detí postihnutých krízami a katastrofami, ako aj iných.