Nový lepený automobil

Nový lepený automobil

Trhy

Konštrukcia moderného automobilu je bez technológie lepiacej pásky nemysliteľná. V každom novom aute sa ukrýva viac ako 100 rôznych druhov pások. Plnia funkčné účely, ktoré sú dôležité a zároveň odlišné.

Text Isabel Überhoff

Dlhodobé zmeny v konštrukcii vozidiel prinášajú s pokrokom v elektronických technológiách čoraz viac požiadaviek najmä z hľadiska dizajnu, funkčnosti a kvality. Tam, kde sa diely v minulosti zvárali, spájkovali a skrutkovali, sa čoraz častejšie uprednostňujú lepiace pásky. Elegantnejšia, ľahšia a často nákladovo efektívnejšia technológia spájania je dnes prítomná takmer vo všetkých automobilových komponentoch.

Trend smerujúci k redukcii

Používanie lepiacich pások 
v najmodernejšej výrobe automobilov je na vzostupe.

automobilka

Menej je viac: nižšia hmotnosť, nižšie náklady, nižšia spotreba paliva a menej emisií. Tento trend znižovania podporuje aj používanie technológie pások tesa®. Páska sa dá totiž efektívne použiť a popri tom, že spĺňa náročné očakávania týkajúce sa tlaku v oblasti rastúcich nákladov a estetiky, pomáha pri dodržiavaní čoraz prísnejších bezpečnostných a environmentálnych noriem v automobilovom priemysle.

 

Autá – rovnako ako smartfóny – sa navyše čoraz viac menia na „prenosné počítače“. Zvyšujúca sa digitalizácia vozidiel si vyžaduje štíhle riešenia pri navrhovaní interiérového spracovania. Aj z tohto dôvodu by bolo dnes nové vozidlo bez lepiacich pások nepredstaviteľné. Veľký sortiment výrobkov značky tesa® tak ponúka širokú škálu riešení, pretože nie všetky pásky sú rovnaké. Požadované vlastnosti sú príliš odlišné a závisia od použitia v rôznych častiach karosérie a kabíny.

4,5 % rast trhu

s páskami pre automobilový priemysel bude dosiahnutý do roku 2025.

Zdroj: Správa o veľkosti trhu s lepiacimi páskami pre automobilový priemysel, 2019u20122025

Riešenie pre každú požiadavku

Dizajnové prvky v interiéri vozidla sú spojené priehľadnými páskami: na jednej strane ide o estetiku, ale aj väčšie pohodlie pri jazde, čo zabezpečí, napríklad, použitie špeciálnych lepiacich pások tesa®, ktoré tlmia hluk. Karoséria vozidla si na druhej strane vyžaduje vlastnosti, ako je odolnosť voči teplu, chladu, vlhkosti a ultrafialovému žiareniu. Konkrétne možnosti z hľadiska dizajnu a efektívnosti ponúkajú aplikácie, ako je nová páska tesa® HiP, ktorá bezpečne spája rozličné plasty s rôznymi vlastnosťami.

automobil_eng
automobil_kabína-1
tesa® HiP spája citlivé plasty.

Plast je ľahký, odolný, trvanlivý a vizuálne príťažlivý. Vzhľadom na to, že prísne medzinárodné predpisy na znižovanie emisií nútia výrobcov pri výrobe nových vozidiel komplexne šetriť na materiáloch, aby sa znížila ich hmotnosť, niet divu, že sa používanie plastov v konštrukcii áut medzi rokmi 2007 a 2014 zvýšilo o 20 percent. „Páska tesa® HiP spája množstvo plastov, aj tých s nízkou povrchovou energiou, a je veľmi atraktívna z hľadiska budúcnosti automobilového priemyslu,“ hovorí Dr. Jennifer Kipkeová, manažérka laboratória pre interiérovú a automobilovú elektroniku.

dirk_arndt_tesa
„Naše pásky ponúkajú čoraz viac dôležitých funkcií, ako je elektrická vodivosť pri snímačoch alebo izolačné vlastnosti pri článkoch batérií.“
Dirk Arndt

vedúci manažér pre rozvoj podnikania v automobilovom priemysle

Ľahkosť pásky

Samotná skutočnosť, že každé zníženie hmotnosti o desať percent vedie k zníženiu spotreby paliva o päť až sedem percent, dokazuje, prečo je používanie plastov v automobilovom priemysle na vzostupe. Plasty sa používajú s uhlíkom alebo niektorými inými ľahkými kompozitnými materiálmi popri kovoch alebo namiesto kovov. V kombinácii s prispôsobenou technológiou pások od spoločnosti tesa je teda možné dosiahnuť u jednotlivých komponentov vozidla až 50-percentnú úsporu hmotnosti.

Vstup na globálne trhy: Osvedčenie IATF

IATF je skratka pre International Automotive Task Force. Ich norma systému riadenia kvality IATF 16949 je dodatkom k norme ISO 9001 a dôležitým prvkom v celosvetovom automobilovom priemysle. Stanovuje požiadavky na systém riadenia kvality pre prototypy a sériovú výrobu. Bez platného certifikátu IATF pokrývajúceho interný výrobný reťazec je prakticky nemožné nadviazať partnerstvá s hlavnými výrobcami originálnych zariadení a dodávateľmi. Tento certifikát potvrdzuje kvalitu všetkých výrobných, zákazníckych, podporných a manažérskych procesov. V celom postupe sú tieto procesy dokumentované podľa určitých predpokladov a pravidelne kontrolované externými audítormi v rámci niekoľkodňového overovania v priestoroch spoločnosti. Popri stredisku výskumu a vývoja a všetkých závodoch vyrábajúcich pre automobilový priemysel v ústredí spoločnosti tesa nedávno získalo osvedčenie IATF aj technologickému stredisko. Takto možno rýchlejšie uviesť na trh inovatívne produkty vyvinuté v reakcii najmä na potreby zákazníkov.

„S certifikáciou IATF spĺňame najvyššie štandardy kvality výrobcov automobilov a ich dodávateľov.“
Thomas Erfurth

riaditeľ technologického strediska spoločnosti tesa