svet sa otepľuje

Firemná ambícia 1,5 °C – Zapojíme sa!

Udržateľnosť

V roku 2019 stúpla hladina oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov v atmosfére do nových rekordných výšok. Ak máme čeliť tomuto trendu, musíme hneď konať. Skupina Beiersdorf Group s obchodnými segmentmi zameranými na spotrebiteľov a spoločnosťou tesa preto podporila v súlade s našimi dobrovoľne stanovenými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja iniciatívu „Firemná ambícia 1,5 °C“.

Náš svet je chorý a potí sa. Aj keby si všetky štáty plnili svoje záväzky prijaté na konferencii OSN o zmene klímy v roku 2015, Zem sa do roku 2100 globálne zohreje o 3,2 °C. Ak chceme dosiahnuť cieľ, teda maximálny nárast globálneho otepľovania o 1,5 stupňa, musíme robiť oveľa viac a oveľa rýchlejšie.

Ciele spoločnosti sú prísne kontrolované

„Podpísaním iniciatívy „Firemná ambícia 1,5 °C“ sme sa zaviazali upraviť naše obchodné aktivity tak, aby sa obmedzil nárast globálnej teploty na 1,5 °C, a zaviesť opatrenia primerané na tento účel,“ vysvetľuje Angela Cackovichová, členka predstavenstva pre Direct Industries v spoločnosti tesa SE. Doteraz tento záväzok podpísalo menej ako 200 popredných spoločností na celom svete. Firemné ciele posudzovala iniciatíva „Science Based Targets Initiative“ (SBTi) – partnerstvo medzi projektom CDP (predtým Carbon Disclosure Project), iniciatívou UN Global Compact, organizáciou World Resources Institute (WRI) a nadáciou World Wide Fund for Nature (WWF). V máji 2020 boli schválené a ich schválenie iniciatíva oznámila 18. júna.

 

„Spoločnosti tesa a Beiersdorf Consumer sú teraz súčasťou skupiny spoločností, ktoré sa usilujú dosiahnuť tieto naozaj ambiciózne ciele. Ochrana podnebia je najvyššou prioritou našej spoločnosti, našich zamestnancov a zákazníkov.“
Angela Cackovichová

vedúca divízie Direct Industries tesa SE

Zasaď strom
trvalá udržateľnosť–ilustrácia

O 60 000 ton menej emisií CO₂ od roku 2015

Dosiahnutie klimatických cieľov spoločnosti tesa sa týka vlastnej výroby a nákupu energie, ktorá je potrebná pre výrobné a administratívne oblasti. Cieľom medzinárodne pôsobiacej skupiny zameranej na lepiace pásky je znížiť do roku 2025 emisie CO₂ v absolútnych číslach o 30 % v porovnaní s rokom 2018. V posledných rokoch už bolo v spoločnosti tesa prijatých veľa opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií CO₂. Konkrétny objem emisií CO₂ na tonu konečného produktu v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2015 znížil o 34,5 %. Zníženie o takmer 60 000 ton CO₂, ktoré bolo dosiahnuté v posledných štyroch rokoch napriek zvýšeniu predaja, je predovšetkým dôsledkom konkrétnych opatrení v oblasti energetickej účinnosti a používania zelenej elektriny vo výrobných závodoch spoločnosti tesa.

Kombinovaná výroba elektriny a tepla a slnečnej energie

V súčasnosti 27 % našej elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov a 38 % je efektívne vyrobených prostredníctvom kombinovanej výroby tepla a elektriny: Preto dnes len 35 % našej elektriny pochádza z konvenčných zdrojov. Táto hodnota sa má v strednodobom horizonte výrazne znížiť, napríklad zvýšením využívania zelenej elektriny, ako aj ďalšími investíciami do kogeneračných a solárnych systémov vo vybraných lokalitách.

1 000

miliárd ton CO₂

sa za posledných šesť desaťročí uvoľnilo do atmosféry na celom svete prostredníctvom energetických procesov. Globálna koncentrácia CO₂ sa zvýšila z približne 315 ppm (1958) na 417,07 ppm (2020), t. j. približne o 100 ppm. To sa rovná nárastu o viac ako 30 %.
Solárna energia pomáha

Skleníkový efekt

Atmosféra Zeme obsahuje 78 % dusíka a 21 % kyslíka. Zvyšné časti predstavujú stopové plyny, ktoré vznikli rádioaktívnym rozpadom (napríklad vzácne plyny ako argón, neón) alebo patria do skupiny stopových plynov v atmosfére (oxid uhličitý, metán, oxid siričitý, ozón). Napriek ich extrémne nízkej koncentrácii je vplyv týchto stopových plynov na našu klímu o to vyšší. Samotný prirodzený skleníkový efekt je zodpovedný za priemernú teplotu +15 °C na Zemi. Bez stopových prvkov alebo skleníkových plynov by priemerná teplota na Zemi bola -18 °C.

Milióny investícií do trvalej udržateľnosti

V nasledujúcich rokoch sa budeme usilovať o zníženie stopy CO₂, najmä v prípade výrobkov, zakúpeného tovaru a logistických procesov. Zmenia sa aj postupy pri služobných cestách – v neposlednom rade aj vďaka pozitívnym skúsenostiam s videokonferenciami za posledné týždne. Zvyšné emisie, ktoré sa nedajú do roku 2050 (Update 2024: Net zero 2045) znížiť, sa budú kompenzovať dobrovoľným programom kompenzácie CO₂. Celkovo si spoločnosť tesa kladie za cieľ stať sa do roku 2050 (Update 2024: Net zero 2045) klimaticky neutrálnou v zmysle Parížskej klimatickej dohody. Za týmto účelom do roku 2025 investuje sedemmiestnu sumu v eurách do firemných opatrení a cieľov v oblasti ochrany klímy.

členka predstavenstva divízie Direct Industries
členka predstavenstva divízie Direct Industries
„Spoločnosti, ktoré v tomto ohľade stále nerozvíjajú a nezlepšujú svoje úsilie, sú vystavené riziku nižšieho hodnotenia. Najmä v automobilovom alebo elektronickom priemysle sa už s nimi čoskoro nebude rátať pri projektoch.“
Angela Cackovichová

členka predstavenstva zodpovedná za agendu trvalej udržateľnosti skupiny tesa

Koordinovaný prístup matky a dcéry

Vďaka svojmu záväzku k iniciatíve „Firemná ambícia 1,5 °C“ stojí spoločnosť tesa po prvýkrát bok po boku so skupinou Beiersdorf v hlavnej oblasti stratégií trvalej udržateľnosti. To dokazuje, že aj napriek rôznym výzvam bude úsilie trvalej udržateľnosti materskej spoločnosti a pridruženej spoločnosti v nadchádzajúcich rokoch zosúladené a koordinované.

 

Potrebujeme zmenu