svet sa otepľuje

Firemná ambícia 1,5 °C – Zapojíme sa!

Trvalá udržateľnosť

V roku 2019 stúpla hladina oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov v atmosfére do nových rekordných výšok. Ak máme čeliť tomuto trendu, musíme hneď konať. Skupina Beiersdorf Group s obchodnými segmentmi zameranými na spotrebiteľov a spoločnosťou tesa preto podporila v súlade s našimi dobrovoľne stanovenými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja iniciatívu „Firemná ambícia 1,5 °C“.

Náš svet je chorý a potí sa. Aj keby si všetky štáty plnili svoje záväzky prijaté na konferencii OSN o zmene klímy v roku 2015, Zem sa do roku 2100 globálne zohreje o 3,2 °C. Ak chceme dosiahnuť cieľ, teda maximálny nárast globálneho otepľovania o 1,5 stupňa, musíme robiť oveľa viac a oveľa rýchlejšie.

Ciele spoločnosti sú prísne kontrolované

„Podpísaním iniciatívy „Firemná ambícia 1,5 °C“ sme sa zaviazali upraviť naše obchodné aktivity tak, aby sa obmedzil nárast globálnej teploty na 1,5 °C, a zaviesť opatrenia primerané na tento účel,“ vysvetľuje Angela Cackovichová, členka predstavenstva pre Direct Industries v spoločnosti tesa SE. Doteraz tento záväzok podpísalo menej ako 200 popredných spoločností na celom svete. Firemné ciele posudzovala iniciatíva „Science Based Targets Initiative“ (SBTi) – partnerstvo medzi projektom CDP (predtým Carbon Disclosure Project), iniciatívou UN Global Compact, organizáciou World Resources Institute (WRI) a nadáciou World Wide Fund for Nature (WWF). V máji 2020 boli schválené a ich schválenie iniciatíva oznámila 18. júna.

 

„Spoločnosti tesa a Beiersdorf Consumer sú teraz súčasťou skupiny spoločností, ktoré sa usilujú dosiahnuť tieto naozaj ambiciózne ciele. Ochrana podnebia je najvyššou prioritou našej spoločnosti, našich zamestnancov a zákazníkov.“
Angela Cackovichová

vedúca divízie Direct Industries tesa SE

Zasaď strom
trvalá udržateľnosť–ilustrácia

O 60 000 ton menej emisií CO2 od roku 2015

Dosiahnutie klimatických cieľov spoločnosti tesa sa týka vlastnej výroby a nákupu energie, ktorá je potrebná pre výrobné a administratívne oblasti. Cieľom medzinárodne pôsobiacej skupiny zameranej na lepiace pásky je znížiť do roku 2025 emisie CO2 v absolútnych číslach o 30 % v porovnaní s rokom 2018. V posledných rokoch už bolo v spoločnosti tesa prijatých veľa opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií CO2. Konkrétny objem emisií CO2 na tonu konečného produktu v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2015 znížil o 34,5 %. Zníženie o takmer 60 000 ton CO2, ktoré bolo dosiahnuté v posledných štyroch rokoch napriek zvýšeniu predaja, je predovšetkým dôsledkom konkrétnych opatrení v oblasti energetickej účinnosti a používania zelenej elektriny vo výrobných závodoch spoločnosti tesa.

Kombinovaná výroba elektriny a tepla a slnečnej energie

V súčasnosti 27 % našej elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov a 38 % je efektívne vyrobených prostredníctvom kombinovanej výroby tepla a elektriny: Preto dnes len 35 % našej elektriny pochádza z konvenčných zdrojov. Táto hodnota sa má v strednodobom horizonte výrazne znížiť, napríklad zvýšením využívania zelenej elektriny, ako aj ďalšími investíciami do kogeneračných a solárnych systémov vo vybraných lokalitách.

1 000

miliárd ton CO2

sa za posledných šesť desaťročí uvoľnilo do atmosféry na celom svete prostredníctvom energetických procesov. Globálna koncentrácia CO2 sa zvýšila z približne 315 ppm (1958) na 417,07 ppm (2020), t. j. približne o 100 ppm. To sa rovná nárastu o viac ako 30 %.
Solárna energia pomáha

Skleníkový efekt

Atmosféra Zeme obsahuje 78 % dusíka a 21 % kyslíka. Zvyšné časti predstavujú stopové plyny, ktoré vznikli rádioaktívnym rozpadom (napríklad vzácne plyny ako argón, neón) alebo patria do skupiny stopových plynov v atmosfére (oxid uhličitý, metán, oxid siričitý, ozón). Napriek ich extrémne nízkej koncentrácii je vplyv týchto stopových plynov na našu klímu o to vyšší. Samotný prirodzený skleníkový efekt je zodpovedný za priemernú teplotu +15 °C na Zemi. Bez stopových prvkov alebo skleníkových plynov by priemerná teplota na Zemi bola -18 °C.

Milióny investícií do trvalej udržateľnosti

V nasledujúcich rokoch sa budeme usilovať o zníženie stopy CO2, najmä v prípade výrobkov, zakúpeného tovaru a logistických procesov. Zmenia sa aj postupy pri služobných cestách – v neposlednom rade aj vďaka pozitívnym skúsenostiam s videokonferenciami za posledné týždne. Zvyšné emisie, ktoré sa nedajú do roku 2050 znížiť, sa budú kompenzovať dobrovoľným programom kompenzácie CO2. Celkovo si spoločnosť tesa kladie za cieľ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou v zmysle Parížskej klimatickej dohody. Za týmto účelom do roku 2025 investuje sedemmiestnu sumu v eurách do firemných opatrení a cieľov v oblasti ochrany klímy.

členka predstavenstva divízie Direct Industries
členka predstavenstva divízie Direct Industries
„Spoločnosti, ktoré v tomto ohľade stále nerozvíjajú a nezlepšujú svoje úsilie, sú vystavené riziku nižšieho hodnotenia. Najmä v automobilovom alebo elektronickom priemysle sa už s nimi čoskoro nebude rátať pri projektoch.“
Angela Cackovichová

členka predstavenstva zodpovedná za agendu trvalej udržateľnosti skupiny tesa

Koordinovaný prístup matky a dcéry

Vďaka svojmu záväzku k iniciatíve „Firemná ambícia 1,5 °C“ stojí spoločnosť tesa po prvýkrát bok po boku so skupinou Beiersdorf v hlavnej oblasti stratégií trvalej udržateľnosti. To dokazuje, že aj napriek rôznym výzvam bude úsilie trvalej udržateľnosti materskej spoločnosti a pridruženej spoločnosti v nadchádzajúcich rokoch zosúladené a koordinované.

 

Potrebujeme zmenu