Flexibilita si vyžaduje zmenu pohľadu

Ľudia

Náš svet práce sa rýchlo mení: z hľadiska technológií, priestoru, organizácie a komunikácie. Odborníci Thorsten Petersson a Johannes Schartau vysvetľujú, ako spoločnosť tesa, špecialista na lepidlá, rieši túto štrukturálnu zmenu, a či je flexibilná práca kľúčom do budúcnosti.

Text Jan Schütte
thorsten
Thorsten Petersson je vedúci spolupráce a zmien v centrále digitálneho rozvoja (DDO) v spoločnosti tesa.
johannes
Johannes Schartau pracuje v mene DDO ako externý konzultant pre spoločnosť Holisticon a je kontaktnou osobou spoločnosti tesa v prípade všetkých otázok týkajúcich sa flexibilnej práce.

Celý svet hovorí o „flexibilite“. Čo si o tom myslia ľudia?

Schartau: Dnes len sotva narazíte na výraz, ktorý je taký polarizujúci. Niektorí si ho spájajú s novou, uvoľnenou formou práce, s naliepacími poznámkami a sedacími vakmi. Iní majú dosť, len čo toto slovo počujú. Sú zmätení alebo frustrovaní, pretože im nikto nevie povedať, čo majú robiť. Vedia len, že všetko musí byť inak. Je mylnou predstavou, že dnes musí každý pracovať flexibilne.

Čo v skutočnosti znamená byť „flexibilný“?

Schartau: Po prvé, je to zmena pohľadu. Zatiaľ čo tradičné pracovné štruktúry majú za cieľ optimalizovať efektívnosť a náklady, tie „flexibilné“ sa točia okolo flexibility a prispôsobivosti. Základný postoj je, že vieme veľmi málo, a preto sa musíme rýchlo učiť. Neustála integrácia nových informácií do procesov je podstatnou vlastnosťou flexibility. Mení sa aj definícia úspechu. Nejde o plnenie prísnych plánov, ale o dosiahnutie istých účinkov.

„Neustála integrácia nových informácií do procesov je základnou vlastnosťou flexibility.“
Johannes Schartau

Holisticon

To naozaj neznie ako typická nemecká pracovná kultúra...

Petersson: To je určite pravda. Nemecký spôsob sa viac zameriava na bezpečnosť a väčšinou je usporiadaný v skupinách. V agilnom prostredí preberá každý zamestnanec ako člen malého tímu podstatne väčšiu zodpovednosť za proces. Funguje to však iba vtedy, keď nie ste zapojení do ďalších 19 projektov.  

 

Schartau: Flexibilita si navyše vyžaduje radosť z experimentovania a odvahu robiť chyby. V tomto ohľade sú krajiny ako USA alebo Holandsko ďaleko pred nami.

Flexibilné metódy
Výsledkom oddelenia metodických aspektov, aspektov špecifických pre konkrétny predmet a schopnosti pracovať „inak“ v malom tíme bolo až 60 prototypov v priebehu desiatich týždňov v rámci jedného projektu spoločnosti tesa.

Odkedy je flexibilná práca témou v spoločnosti tesa a prečo?

Petersson: Túto tému preberáme asi dva roky a odráža sa najmä v našej inovačnej iniciatíve v oblasti výskumu a vývoja a v našej digitálnej stratégii. Pozadie: Digitalizácia zvyšuje zložitosť a mení naše prostredie tak intenzívne a nepretržite, že svoje pracovné postupy musíme prispôsobiť, aby sme zostali inovatívni a konkurencieschopní. Nejde len o použitie nových metód, ale predovšetkým o to aký prístup, kultúru a vedenie potrebujeme pre spôsob práce orientovaný na pokrok. Potom to môže vyslovene viesť k veľmi praktickým otázkam, teda k novým konceptom miestností, novým softvérovým ​​nástrojom alebo organizačnej štruktúre, novým rolám alebo modelom spolupráce. Veľa z toho dnes často vystihuje pojem nová práca.

 

Schartau: Presne tak. Rýchlosť sa zintenzívňuje v dôsledku digitalizácie. Všetko je prepojené v sieti. Môžete si všimnúť, že malé spoločnosti vedia dosiahnuť veľké efekty oveľa rýchlejšie, pretože sú flexibilné. Ako veľká spoločnosť musíme byť schopní reagovať na túto potenciálnu hrozbu. Z môjho pohľadu čelí spoločnosť tesa tejto výzve otvorene a vedome.

„Digitalizácia zintenzívňuje komplexnosť a mení naše prostredie tak intenzívne a nepretržite, že musíme prispôsobiť svoje pracovné postupy, aby sme si zachovali inovatívnosť a konkurencieschopnosť.“
Thorsten Petersson

Centrála digitálneho rozvoja (DDO) v spoločnosti tesa

Petersson: V niektorých oblastiach už striktne pracujeme na flexibilných nastaveniach, napríklad pri vývoji webových aplikácií. V iných oblastiach pristupujeme k flexibilným princípom a metódam v rámci takzvaných pilotných projektov. Ide o jasne definované experimentálne miestnosti, kde sa chceme naučiť, kedy použiť ktorý súbor metód a ktoré organizačné výzvy musíme popri tom vyriešiť.

 

Schartau: Takto by sme mohli dokonca zistiť, že všetko je o optimalizácii zavedených produktov alebo úspešných procesov. S flexibilným nastavením teda nemusím nič rušiť, pretože flexibilita nie je samotným cieľom!

Inovačný proces
Manažér procesov inovačného projektu Markus Wintermeyer predsedá viacerým stretnutiam v rámci projektu a ako „agile scrum master“ zodpovedá za to, aby sa tím riadil flexibilnými procesmi a postupmi.

Flexibilita je veľmi efektívna tam, kde je vyvíjaný vysoký tlak na inovácie.

Petersson: Áno, presne to sme zistili. Spravidla ide o rýchle dosiahnutie merateľného pokroku a o hlbšie poučenie. Najmä v situáciách, keď problém viete celkom presne načrtnúť, ale nemáte dosť vedomostí o možných riešeniach. Navyše vidíme, že z hľadiska inovácie alebo vývoja produktov je potrebná užšia interakcia so zákazníkmi a lepšia vnútropodniková spolupráca naprieč rôznymi funkciami. Na tieto účely sú ideálne flexibilné prístupy.

Ktoré flexibilné metódy sa používajú?

Schartau: Najpopulárnejším rámcom je aj v spoločnosti tesa tzv. Scrum, za ktorým nasleduje Kanban a Lean Startup. Koncept Design Thinking funguje podobným spôsobom, ale oficiálne nejde o flexibilnú metódu. Našou úlohou vnútropodnikových konzultantov je radiť tímom alebo oddeleniam pri výbere správneho spôsobu, a to vždy na základe presnej analýzy problému.

 

Ďakujem, že ste mi venovali svoj čas!

Flexibilná práca má pôvod v „Manifeste agilného vývoja softvéru“ (2001). Postupom času sa zaviedlo množstvo metód. Prehľad troch najbežnejších metód

1 Scrum

scrum

Jednou z najznámejších metód je Scrum. Pochádza z IT sektoru. Tento rámec je založený na prístupe, že projekt nie je úplne vopred naplánovaný od A po Z, ale prebieha v cykloch s opakovanou spätnou väzbou (tzv. šprinty). Na konci šprintu je hotový čiastočný produkt, ktorý sa skontroluje a ďalej sa vyvíja v nasledujúcom šprinte.

 

Ďalšie informácie: scrumguides.org / scrum-master.de / agiles-projektmanagement.org

2 Kanban

kanban_tesa

„úlohy“ – „prebiehajúce“ – „dokončené“: Ide o klasické kategórie metódy Kanban (japonské slovo pre signálnu kartu), ktorú vypracoval výrobca automobilov Toyota v 50. rokoch minulého storočia. Cieľom metódy, ktorá je založená na vizualizácii a dnes sa používa ďaleko za hranicami automobilového priemyslu, je optimálne riadenie výrobných procesov. Vďaka tomuto prístupu založenému na malých krokoch možno ľahko riadiť aj projekty. 

 

Ďalšie informácie: projektmanagement-definitionen.de / it-agile.de

3 Lean Startup

mvp

Táto metóda sa točí okolo štíhlej štruktúry úspešnej spoločnosti (v rámci spoločnosti). Vďaka skorému uvedeniu produktu alebo služby na trh – často sa označuje pojmom „minimálny životaschopný produkt“ (MVP) – sa tento spôsob opiera o kratší čas na plánovanie a na učenie sa za pochodu. Dobrým príkladom je založenie spoločnosti Dropbox.

 

Ďalšie informácie: gruenderkueche.de / startplatz.de