Foliebehandling: Förpackningsmaskin

Så här enkelt skarvar du folie med mycket släppmedel

Så här löser du problemet med skarvning av foliematerial med mycket släppmedel (låg friktion)Släppmedel i foliematerial

Snabbare och effektivare produktion, förpackning och bearbetning av foliematerial kräver förändringar av råvaror och produktionsprocesser.
Detta resulterar bland annat i den utbredda användningen av släppmedel för att minska friktionen hos folien och ge den framställda folien tillräckliga glidegenskaper – exempelvis i BOPP eller HDPE/LDPE-folie. De mest använda tillsatsmedlen som främjar glideffekten är ekologiska vaxer som erukamid och oleamid.

Ytfriktion förekommer mellan foliematerialets enskilda skikt, eller mellan folien och bearbetningsutrustningen, och kan orsaka problem när folien rullas upp, när folien tillverkas (t.ex. tillverkning av påsar) eller vid förpackningen av färdiga produkter. För att möjliggöra höghastighetsprocesser tillför man därför smörjmedel till polymeren under sprutningen som en kostnadseffektiv lösning på friktionsproblemet.

Men användningen av smörjmedel i foliematerial ger inte bara fördelar. Foliematerialets tryckbarhet kan påverkas och skarvtejpens begränsade vidhäftningsförmåga kan leda till en enorm reducering av verkningsgraden på grund av minskade maskinhastigheter eller skador på banan.
Den primära orsaken till dessa problem är skarvmedel som letar sig upp på foliens yta. Då skapas ett mellanlager som minskar vidhäftningseffekten hos skarvtejpen. Den begränsade vidhäftningen mellan folien och skarvtejpen kan sedan resultera i en misslyckad skarvningsprocess.

Läs mer

Vår ”Black X” gör skillnaden

tesa® 51948 – funktioner och fördelar
tesa® 51948 – funktioner och fördelar

För att förhindra sådana situationer och för att erbjuda en hållbar lösning på den flygande skarvningen av film med stor glidförmåga har vi utvecklat vår nya tesa® EasySplice-tejp ”Black X”.
Den huvudsakliga funktionen för vår ”tesa® 51.948 EasySplice FilmLine Black X” är den nya häftämnet med en mycket bra häftförmåga. Det vidhäftar på film med stor glidförmåga och säkerställer att skarvningen utförs säkert – även vid höga maskinhastigheter. Häftämnet tillhandahåller även en utmärkt skarvprestanda på återvunnen film och icke-vävda material.
En annan viktig produktfunktion är det svarta PET-bärarmaterialet. Detta säkerställer en tillförlitlig optisk skarvdetektering för att minimera spillet och stödja en jämn påföring av häftämnessidan för optimal skarvningsvidhäftningsförmåga.
I kombination med vår unika marknadstestade tesa® EasySplice-produktdesign erbjuder vi en unik lösning som uppfyller de högsta kraven på en effektiv och hållbar skarvning vid filmbehandling, flexotryck och förpackning. Vidhäftningsförmågan har påvisats i skarvtester utförda i ett laboratorium, och i ett globalt fälttest med internationella tillverkare av flexibla förpackningar:

_99B5573
I våra egna laboratorietester och i ett globalt fälttest med internationella tillverkare av folieförpackningar fanns det inte en enda skada på en pappersbana vid maskinhastigheter på upp till 1 000 m/min, vilket visar den enastående vidhäftningsförmågan hos vår nya tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X.
Steffen Ebenau International Product Manager på tesa SE

vill du fördubbla din maskinhastighet?

Tryckhastighet
Våra egna tester visar att maskinerna körs dubbelt så snabbt

Kontakta oss via din lokala tesa-säljare eller genom att använda formuläret nedan om du vill uppleva den vidhäftningsförmåga som ”tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X” ger.