Nytt patenterat tejpsystem – Uniting of Opposites

Nytt patenterat tejpsystem

Med vårt nya tejpsystem som utgår från våra nya produkter i tesa Softprint®-sortimentet har vi lyckats fram en lösning som uppfyller de motstridiga krav som ställs på klichémonteringstejper och samtidigt gjort det möjligt för den flexografiska tryckindustrin att svara mot förändrade marknadskrav.Den flexografiska tryckindustrin måste ofta möta stora utmaningar. Allt snävare deadlines, ökade kostnader och högt ställda kvalitetskrav kräver alltmer standardiserade produktionsprocesser. Detta är dock bara möjligt om alla komponenter är optimalt anpassade till varandra och erbjuder konsekvent hög kvalitet. Med ett nytt patenterat tejpsystem erbjuder tesa SE, en av världens ledande tillverkare av högteknologiska tejpprodukter, en pålitlig och effektiv lösning. Vad är ett ”intelligent” tejpsystem egentligen?

Utmaningen i att utveckla en tejp för klichémontering ligger i de motstridiga krav som ställs i varje enskilt steg inom den flexografiska tryckprocessen.

Läs mer

Monteringsprocessen

På detta område finns utrymme för verklig optimering av produktionsprocesserna – nämligen genom valet av rätt tejp. ”Intelligenta” tejpsystem kan vara tidssparande genom att åstadkomma minsta möjliga klibbighet, i synnerhet vid justering av klichéer under montering för att uppnå optimal registrering, vilket gör att man enkelt och snabbt kan flytta klichéeen. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att en klibbig yta inte har något att göra med faktisk vidhäftningshållfasthet. Pröva tesen genom att smeta lite honung mellan tummen och pekfingret: Klibbigheten är uppenbar; det är väldigt klibbigt. Men skulle du lita på honungen som bindemedel mellan två föremål? Naturligtvis inte. Du kan lätt dra isär fingrarna igen, vilket bevisar att bara för att något är klibbigt är det inte optimalt som häftämne mellan två objekt.

  • Krav: låg klibbighet
Läs mer
Honung har hög klibbighet, men låg bindningsstyrka

Honung har hög klibbighet, men låg bindningsstyrka

Tryckprocessen

Vid tryck måste tejpen både erbjuda hög vidhäftning mellan tejp och hylsa eller cylinder samt mellan tejp och kliché för att säkert hålla kanterna nere. Är inte vidhäftningen tillräcklig visar det sig omedelbart på tryckkvaliteten. I allra värsta fall släpper klichéen helt och orsakar skada på pressen. Vid rengöring utsätts komponenterna dessutom för lösningsmedel, vilka inte får reagera med tejpen, eftersom det kan orsaka att kanterna lyfter.

  • Krav: hög bindningsstyrka och lösningsmedelsresistens

Demontering av kliché
Efter tryck måste klichéen lätt kunna skiljas från tejpen. Vid demontering måste klichéerna släppa lätt utan att dras ut eller gå sönder, och limrester får inte bli kvar på klichéens baksida.

  • Krav: enkel borttagning av kliché utan limrester

Borttagning av tejp
Det bör även vara enkelt att ta bort tejpen från hylsan; hylsan måste vara fri från limrester för att korta tiden för rengöring och förberedelser inför nästa tryck.

  • Krav: enkel tejpborttagning utan limrester

Så hur uppfyller man dessa mycket motstridiga krav?
Vi erbjuder ett ny patenterat tejpsystem baserat på tesas SNAP-ON-teknologi, som löser dessa problem:

  • enkel omplacering av klichéen
  • säker bindning av klichéen
  • enkel demontering av klichéen
  • enkel tejpborttagning

Hur fungerar det adhesiva systemet?
Det nya patenterade akrylbaserade bindemedlet kan illustreras genom att vi använder SNAP-ON-modellen i processens alla steg. Vid montering ligger klichéen endast lätt mot bindemedlet. Låg klibbighet gör det möjligt att snabbt och enkelt hitta bästa tryckregistrering. När klichéen rullas på, vilket vi rekommenderar bör göras med en gummiroller, ”snäpper” klichéen bokstavligen fast i bindemedlet. Detta genererar en stark bindningsstyrka. Detta säkerställer pålitlig vidhäftning av klichéen under tryckprocessen och hindrar kanterna från att lyfta. Resultat: Detta kan reducera tiden maskinen står stilla och ökar produktiviteten. När klichéen avlägsnas efter tryck är den fri från tejprester. Ju snabbare klichéen demonteras, desto snabbare släpper den från tejpen. Man nästan hör att den ”snäpper loss”.

Läs mer
Snabb klichémontering med tesa Softprint®
Säkra klichékanterna med tesa Softprint® under tryckprocessen
SNAP-ON självhäftande egenskaper erbjuder smidig demontering av kliché och tejp

Snabb klichémontering med tesa Softprint®

Säkra klichékanterna med tesa Softprint® under tryckprocessen

SNAP-ON självhäftande egenskaper erbjuder smidig demontering av kliché och tejp

tesa Softprint® Snap-On Adhesive

tesa Softprint® snap-on bindemedel
00:00

Summering

Förenliga motsatser: Med vårt nya tejpsystem som utgår från våra nya produkter i tesa Softprint®-sortimentet har vi lyckats fram en lösning som uppfyller de motstridiga krav som ställs på klichémonteringstejper och samtidigt gjort det möjligt för den flexografiska tryckindustrin att svara mot förändrade marknadskrav. Utöver det nya tejpsystemet erbjuder även produktfamiljen tesa Softprint® den välbekanta höga tryckkvaliteten som levereras genom de skum vi tagit fram speciellt för att uppfylla den flexografiska tryckprocessens krav. För mer information om tesas Softprint®-produkter och en video om vår nya SNAP-ON-teknologi, besök oss på webben under www.tesa.com/industry/paper-print.

Av Jürgen Dostal och Steffen Ebenau, International Product Managers för tryck och rullbearbetning på tesa SE.

Läs mer