Tryckare som ser på en skadad flexokliché

Klichéskador gör ont på många sätt

Vi kan bespara dig smärtan: så här undviker du enkelt skadade klichéer under flexotryckSå här undviker du enkelt skadade klichéer under flexotryck

Har du någonsin upplevt att en kliché har skadats på grund av den stora kraft som krävs för att ta bort den under avmonteringsprocessen? Det gör alla riktigt irriterade. Det är både ansträngande och tidskrävande för operatörerna att ta bort klichéer. Ledningen står inför ytterligare kostnader. En kliché går till spillo, och miljön belastas om den måste bytas ut.
Vi kan alla vara överens om att klichéskador så långt som möjligt bör undvikas – och just detta är vårt mål. Men hur kan klichémonteringstejp vara en hjälp?

Flexotrycksutrustning
Flexotrycksutrustning

Först och främst ska det understrykas att inte alla typer av klichémonteringstejp passar för alla tryckpressar. Individuella behov, driftprocedurer och tryckmaterial påverkar hur väl tejpens häftämne fäster. Användningen av en felaktig kombination kan leda till besvärlig demontering av klichéer efter tryckning och kan även skada dem, vilket resulterar i höga materialkostnader och förseningar under produktionen. 

I bästa fall håller tejpen fast klichén under tryckning men medger enkel och smidig borttagning när tryckningen är klar. Nyckeln ligger i att välja en tejp som passar specifikt för de enskilda förhållandena på din produktionsanläggning. Detta innefattar bland annat förbrukningsmaterial för tryckning som klichéer eller typer av tryckfärger, men beror också mycket på befintliga klichérengöringsprocesser och klichérengöringsmedel.

Det är resterna av lösningsmedelsfärger på baksidan av klichén, som i kombination med många typer av klichémonteringstejp kan göra demonteringen av klichéerna till en besvärlig process. Varför? De kemiska bindemedlen i tryckfärgerna påverkar vidhäftningen mellan kliché och tejp. När vidhäftningen blir för stor är det svårt att ta bort klichén. Dessa rester ska därför antingen undvikas helt eller elimineras genom noggrann rengöring. Alternativt kan man välja en annan klichémonteringstejp.

Automatiska klichérengöringsmaskiner kan tyvärr vara orsaken till att rester av tryckfärg tränger in under klichéerna. Även ett tunt lager tryckfärg kan orsaka allvarliga skador. Laboratorietester visar också att ju tunnare lager, desto svårare blir det att ta bort klichéerna. Detta innebär att även klichéer som ser rena ut kan ha rester av kemiska bindemedel på ytan. Du kommer dock inte att lägga märke till de här innan demonteringsprocessen leder till skadade klichéer.

Läs mer
Person som ser på en flexokliché
Även om en kliché ser helt ren ut kan osynliga nitrocellulosa-rester gör demonteringsprocessen besvärlig och leda till skador på klichén. Rätt självhäftande tejp och rengöringsmetod är avgörande.
Steffen Koslowski Produktutvecklare hos tesa
Flexoklichérengöring
Flexoklichérengöring

För att undvika de negativa effekterna rekommenderas det att lägga till ett manuellt rengöringssteg efter den automatiska rengöringsprocessen av klichén: klichén torkas av med en ren trasa och ett lämpligt lösningsmedel. Detta extra steg är dock inte en realistisk lösning för de flesta tryckare.

En mer praktisk lösning är att använda tejp med tryckfärgsbeständigt häftämne på klichésidan för att minska risken för skador på klichéerna under demonteringsprocessen.

Oavsett vilken rengöringsprocess du använder (manuell eller automatisk), kan vi erbjuda dig en lämplig lösning. Vårt tesa® Softprint-sortiment erbjuder olika typer av klichémonteringstejp av hög kvalitet som uppfyller alla flexobehov.

tesa® Soft Print TP är till exempel idealisk för att stödja den automatiska rengöringen av klichéerna. Dess speciella färgbeständiga häftämne förhindrar att det blir kvar färgrester på klichéerna som ett resultat av automatisk rengöring. Det innebär också att ytterligare manuella rengöringssteg inte är nödvändiga med tesa® Soft Print TP. Det finns många fördelar: mindre tid på rengöring av klichéer, färre driftstopp och längre livslängd på klichéerna som tillsammans leder till en total kostnadsbesparing.

Läs mer

tesa® Softprint: ta bort klichéer på ett enkelt sätt

Video – enkel borttagning av klichéer med tesa
00:00