Stabil prestation genom hela tryckprocessen

Eskos Full HD Flexo-certifikat

Efter att ha tilldelats det ursprungliga HD Flexo-certifikatet för säljare 2011, har vi nu tagit nästa steg.Ta det säkra före det osäkra med tesa Softprint® dubbelhäftande skumtejp för plåtmontering – ger utmärkt tryckresultat oavsett vilken plåtteknologi du använder. Hemligheten ligger i skummets sammansättning och hur skummet hanteras.

Skummen till tesa Softprint® plåtmonteringstejper utvecklas för att uppfylla de högst ställda kraven. Strukturen med slutna celler i kombination med en exceptionell elasticitet och återhämtningsförmåga hos skummet i den dubbelhäftande tejpen möjliggör en snabb återgång till normalläge efter kompression och lång produktlivslängd med stabil prestanda genom hela tryckprocessen.

Läs mer
Endast certifierade företag får använda sig av Full HD Flexo-emblemet

Softprint®-skummet hanteras med yttersta försiktighet och dess egenskaper förändras inte någon gång under produktionen av den dubbelhäftande tejpen. Användningen av det bästa råmaterialet är bara en del; hur skummet formas till en produkt är minst lika viktigt. Därför utsätts inte skummet för någon termisk eller mekanisk spänning under produktionsprocessen.
Polymerplåtar för analogt foto, digitalplåtteknologi, HD Flexo, Full HD Flexo – ända sedan den lanserades år 2000 har tesa Softprint® plåtmonteringstejp bevisat att fackmän inom etikett- och förpackningstryckindustrin kan lita till att skummets fantastiska prestanda ger ett förträffligt tryckresultat, och detta har än en gång bekräftats genom Eskos Full HD Flexo-certifikat.

Mer information om Full HD Flexo finns på www.esko.com