tesa-makes-sense

Mer hållbarhet.
En rulle i taget.

Mer hållbarhet. En rulle i taget.

Tejp är kanske inte det första du tänker på när det gäller ökad hållbarhet. Men varför skulle inte valet falla på en mer hållbar tejp om du kunde välja?

Med vårt omfattande sortiment av mer hållbar packtejp stödjer vi både dina hållbarhetsmål och erbjuder dig garanterat starka, pålitliga produkter av hög kvalitet.

Låt oss ta steget mot en mer hållbar framtid tillsammans. Det gör skillnad.

 

Varför välja mer hållbar packtejp?

Lika stark

Vår hållbara kartongförseglingstejp gör jobbet. De har genomgått omfattande tester och garanterar att dina förpackningar är förslutna och säkra. Precis som man kan förvänta sig.

Mer hållbar

Det kan tyckas vara en liten sak, men tejp kan vara det första steget på din resa mot mer hållbarhet. Genom att kontinuerligt köpa råvaror på ett mer ansvarsfullt sätt och använda biobaserat eller återvunnet innehåll, genom att producera lösningsmedelsfria häftämnen och genom att förbättra livslängden för våra mer hållbara alternativ kan vi hjälpa dig att skapa mer hållbara förpackningar.

Ett brett sortiment för alla dina behov

Vill du ha pappers- eller filmtejp? Behöver du en variant man kan trycka på? Hanterar du tunga varor? Oavsett vilken typ av behov du har inom förpackningsdesign har vi en mer hållbar lösning.

Vårt pålitliga sortiment av packtejp för en mer hållbar framtid

Fem pappersbaserade tejper

Från 10 kg till 30 kg – de försluter och håller förpackningen stängd på det sätt du önskar

Två innovativa pelare

PCR PET och PLA utgör nya mer hållbara komponenter i filmtejp

92 %

innehåll av biobaserat kol i tesa® 60408 certifierat av DIN CERTCO

70 %

PCR PET i bäraren av tesa® 60412

Hållbarhetsguide förhandsinformation

Ladda ner din beslutsguide nu och navigera i sortimentet

Behöver du pappers- eller filmbaserad tejp? Bio- eller PCR-baserad? Vilken tesaprodukt från vårt omfattande sortiment är bäst lämpad för dina förpacknings- och hållbarhetsbehov? Ladda ner vår beslutsguide idag och fatta ett välgrundat beslut på några minuter.

Låt oss titta på detaljerna tillsammans.

Vänligen fyll i alla fält som krävs:

BOKA IN DETTA DATUM

BOKA IN DETTA DATUM: Gå med i vår online-workshop

Delta i vår online-workshop där du får nya insikter och mer kunskap om vårt sortiment av packtejp samt hållbara egenskaper. Vi kommer bland annat att gå igenom:

  • En djupgående guide till hållbara egenskaper och vetenskapen bakom dem
  • Hur man gör ett val från ett omfattande sortiment
  • Användarnas vittnesmål och förstahandsupplevelser
  • Skicka in dina egna frågor.

 

Anmäl dig till workshoppen idag och ställ dina frågor.

Vanliga frågor och svar

Är tesa® mer hållbara förpackningstejper nedbrytbara?

Låt oss beskriva vad vi menar med begreppet ”nedbrytbar”: Biologiskt nedbrytbar plast är plast som bryts ner under vissa förhållanden och inte lämnar något annat än koldioxid och vatten efter sig när den bryts ner. Båda definieras i standarder. Biobaserad plast kan vara biologiskt nedbrytbar men är det oftast inte. Omvänt är biologiskt nedbrytbar plast inte nödvändigtvis också biobaserad. Vår mer hållbara packtejper anses inte vara biologiskt nedbrytbara.

Är tesa® mer hållbara packtejper komposterbara?

Komposterbarhet beskriver den egenskap hos en produkt, förpackning eller tillhörande komponent som gör att den kan brytas ned biologiskt och generera ett relativt homogent och stabilt mulliknande ämne. Våra mer hållbara packtejper anses inte vara komposterbara.

Är tesa® mer hållbara packtejper återvinningsbara?

Låt oss beskriva vad vi menar med termen ”återvinningsbar”: En egenskap hos en produkt, förpackning eller tillhörande komponent som kan avlägsnas från avfallsflödet genom tillgängliga processer och program samt samlas in, bearbetas och återanvändas i form av råmaterial eller produkter. Endast material som återvinns före och efter konsumentledet räknas som återvunnet innehåll.
Våra mer hållbara packtejper är återvinningsbara, men ännu inte helt. Återvinningsbara innebär att de kan kastas tillsammans med kartong och ledas in i återvinningsflödet för papper men att våra häftämnen inte äventyrar återvinningsprocessen när de tas ut ur återvinningsflödet.

Vad betyder biobaserad?

Biobaserad plast är plast som delvis framställs av biomassa. Råvarorna kommer vanligtvis från växter som är rika på stärkelse och cellulosa, t.ex. trä, majs, vete, sockerrör, vegetabilisk olja, alger eller biologiskt avfall från hushåll, djurhållning och livsmedelsproduktion. Biobaserat material kan anskaffas kontinuerligt. Detta innebär att användning och konsumtion inte får överskrida naturens förmåga att reproducera dessa typer av material. Termen ”förnybar” skiljer sig något från termen ”biobaserad”: Begreppet förnybar avser energi-, livsmedels- och lagerresurser som ständigt är tillgängliga eftersom naturen kan reproducera dem. Begreppet förnybar står i kontrast till de resurser som bygger på fossila bränslen och som därför bara finns i en begränsad mängd.

Vad betyder PLA?

Polylaktid (PLA) är utvunnen ur växtbaserad majsstärkelse, ett biobaserat material som har använts i produktionen av tesa® 60400 Bio & Strong sedan 2021. Bioplasten kan användas som filmbärare och häftämnet är baserat på biologiska råvaror som naturgummi och trädharts.

Vad innebär INGEDE-12-metoden?

INGEDE-12-metoden är en testmetod från International Association of the Deinking Industry avseende återvinningsbarheten hos tryckta produkter och – såvitt vi vet – den enda standard som finns tillgänglig för att bestämma återvinningsbeteendet hos PSA (t.ex. etiketter och klistermärken). Huvudmålet för INGEDE:s verksamhet/metoder är att skydda och förbättra återvinningsbarheten hos papper/kartong.
INGEDE-12-metoden ger en bedömning av om självhäftande applikationer kan avlägsnas under pappersåtervinningsprocessen. Under pappersåtervinningsprocessen sönderdelas självhäftande applikationer under massaförädlingen till stickies, vilket är häftämnesrester. Ju mer häftämnesrester som samlas in, desto bättre för pappersåtervinningsprocessen. Denna metod ger en poäng för avtagbarhet mellan -20 och 100 poäng beroende på hur bra häftämnesresterna kan avlägsnas.

Vad betyder DIN CERTCO?

DIN CERTCO är TÜV Rheinland Groups attesterande organ och certifieringsorgan för utfärdande av DIN-certifiering och andra certifieringar.

Källa: DIN CERTCO:s webbplats