tesa mirror Step 007.jpg

Pripevnenie kozmetického zrkadla

Kozmetické zrkadlo oceníte pri rannom maľovaní. Majte svoj vzhľad vždy pod kontrolou.Úroveň obtiažnosti : Ľahké a originálne

tesa-Powerbond-mirror
00:00

Pracovný postup:

01

Pripravte si všetky pomôcky a začnite.

tesa mirror Step 001.jpg
tesa SE
Pripevnenie kozmetického zrkadla. Krok 1: Príprava pomôcok

02

Presvedčte sa, že zadná strana zrkadla a povrch, na ktorý budete zrkadlo lepiť, sú dôkladne očistené a zbavené prachu.

tesa mirror Step 002.jpg
tesa SE
Pripevnenie kozmetického zrkadla. Krok 2: Očistenie povrchu

03

Odstrihnite dva až čtyri prúžky pásky tesa Powerbond® MIRROR  a prilepte ich na zadnú stranu zrkadla. Nedotýkajte se lepiacej časti na páske.

tesa mirror Step 003.jpg
tesa SE
Pripevnenie kozmetického zrkadla. Krok 3: Nastrihanie prúžkov pásky

04

Prúžky pásky tesa Powerbond® MIRROR  pevne pritlačte k zrkadlu po dobu 5 sekúnd.

tesa mirror Step 004.jpg
tesa SE
Pripevnenie kozmetického zrkadla. Krok 4: Pritlačenie pásky

05

Odstráňte krycí papier z pásky.

tesa mirror Step 005.jpg
tesa SE
Pripevnenie kozmetického zrkadla. Krok 5: Odstránenie krycieho papiera

06

Umiestnite kozmetické zrkadlo na požadované miesto a pevne pritlačte po dobu 5 sekúnd.

tesa mirror Step 007.jpg
tesa SE
Pripevnenie kozmetického zrkadla. Krok 6: Umiestnenie zrkadla na požadované miesto
Súvisiace výrobky