Jednoduché zavesenie značiek!

Značky možno zavesiť. Alebo nalepiť. Vyskúšajte oba spôsoby!  • BUDETE POTREBOVAŤ: Ľubovoľnú plechovú značku, stenu alebo už zavesenú značku, na ktorú chcete prilepiť svoju značku, a samozrejme obojstrannú montážnu pásku na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR.
  • POSTUP JE NASLEDOVNÝ:
    1. Vystrihnite pásiky obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR – montážne pásiky musia byť vždy dostatočne dlhé, aby sa dali vertikálne prilepiť na celý povrch predmetu.
    2. Obojstranné montážne pásky nalepte vertikálne na celý povrch zadnej strany značky.
    3. Stiahnite ochrannú fóliu a novú značku nalepte na požadované miesto.
    4. Značku silno pritlačte na 5 sekúnd.

01

Montáž značiek nebola nikdy taká jednoduchá

Montáž značiek nebola nikdy taká jednoduchá.

Značky, ktoré boli pripevnené pomocou obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR
tesa SE
Značky, ktoré boli pripevnené pomocou obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR

02

Čo budete potrebovať

Čo budete potrebovať na zavesenie značky.

Značka, nožnice a obojstranná montážna páska na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR
tesa SE
Značka, nožnice a obojstranná montážna páska na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR

03

Vystrihnite pásiky montážnej pásky

Vystrihnite pásiky z obojstrannej montážnej pásky na použitie v interiéri tesa Powerbond® OUTDOOR. Dĺžka sa musí zhodovať s dĺžkou značky.

Pásiky lepiacej obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR nalepené vedľa seba na zadnej strane značky
tesa SE
Pásiky lepiacej obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR nalepené vedľa seba na zadnej strane značky

04

Pásky prilepte na značku

Pásiky pásky prilepte na celý zadný povrch značky.

Obojstranná montážna páska na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR prilepená vertikálne na celom zadnom povrchu značky
tesa SE
Obojstranná montážna páska na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR prilepená vertikálne na celom zadnom povrchu značky

05

Začnite sťahovať ochrannú fóliu.

Z pásky začnite sťahovať ochrannú fóliu.

Stiahnutie ochrannej fólie z pásikov montážnej pásky tesa Powerbond®
tesa SE
Stiahnutie ochrannej fólie z pásikov montážnej pásky tesa Powerbond®

06

Stiahnite ochrannú fóliu

Z pásky stiahnite ochrannú fóliu.

Ochranná fólia z obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR je stiahnutá
tesa SE
Ochranná fólia z obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR je stiahnutá

07

Vyberte miesto

Vyberte miesto, na ktoré chcete značku nalepiť.

Exteriérová značka bola pripevnená pomocou obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR
tesa SE
Exteriérová značka bola pripevnená pomocou obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR

08

Značku nalepte a pritlačte

Značku nalepte a 5 sekúnd silno pritlačte na celú plochu.

Značku na 5 sekúnd silno pritlačte na požadovanom mieste
tesa SE
Značku na 5 sekúnd silno pritlačte na požadovanom mieste