Jednoduché zavesenie značiek!

Značky možno zavesiť. Alebo nalepiť. Vyskúšajte oba spôsoby!

Úroveň obtiažnosti Ľahké a originálne

Čo je potreba

BUDETE POTREBOVAŤ: Ľubovoľnú plechovú značku, stenu alebo už zavesenú značku, na ktorú chcete prilepiť svoju značku, a samozrejme obojstrannú montážnu pásku na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR. POSTUP JE NASLEDOVNÝ: Vystrihnite pásiky obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR – montážne pásiky musia byť vždy dostatočne dlhé, aby sa dali vertikálne prilepiť na celý povrch predmetu.Obojstranné montážne pásky nalepte vertikálne na celý povrch zadnej strany značky.Stiahnite ochrannú fóliu a novú značku nalepte na požadované miesto.Značku silno pritlačte na 5 sekúnd. Vystrihnite pásiky obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR – montážne pásiky musia byť vždy dostatočne dlhé, aby sa dali vertikálne prilepiť na celý povrch predmetu. Obojstranné montážne pásky nalepte vertikálne na celý povrch zadnej strany značky. Stiahnite ochrannú fóliu a novú značku nalepte na požadované miesto. Značku silno pritlačte na 5 sekúnd.

Pracovný postup

Značky, ktoré boli pripevnené pomocou obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR

01Montáž značiek nebola nikdy taká jednoduchá

Montáž značiek nebola nikdy taká jednoduchá.

Značka, nožnice a obojstranná montážna páska na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR

02Čo budete potrebovať

Čo budete potrebovať na zavesenie značky.

Pásiky lepiacej obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR nalepené vedľa seba na zadnej strane značky

03Vystrihnite pásiky montážnej pásky

Vystrihnite pásiky z obojstrannej montážnej pásky na použitie v interiéri tesa Powerbond® OUTDOOR. Dĺžka sa musí zhodovať s dĺžkou značky.

Obojstranná montážna páska na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR prilepená vertikálne na celom zadnom povrchu značky

04Pásky prilepte na značku

Pásiky pásky prilepte na celý zadný povrch značky.

Stiahnutie ochrannej fólie z pásikov montážnej pásky tesa Powerbond®

05Začnite sťahovať ochrannú fóliu.

Z pásky začnite sťahovať ochrannú fóliu.

Ochranná fólia z obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR je stiahnutá

06Stiahnite ochrannú fóliu

Z pásky stiahnite ochrannú fóliu.

Exteriérová značka bola pripevnená pomocou obojstrannej montážnej pásky na použitie v exteriéri tesa Powerbond® OUTDOOR

07Vyberte miesto

Vyberte miesto, na ktoré chcete značku nalepiť.

Značku na 5 sekúnd silno pritlačte na požadovanom mieste

08Značku nalepte a pritlačte

Značku nalepte a 5 sekúnd silno pritlačte na celú plochu.