TESA_Powerbond_35759q.jpg

Dekoratívna nástenná šperkovnica

Vďaka týmto štukovým ozdobám sa pochválite svojimi obľúbenými šperkami, ako súčasťou nádhernej nástennej šperkovnice. Efekt môžete tiež doplniť poličkami v podobe štukových líšt pre náušnice a malé vázičky. A aby všetko držalo na svojom mieste, použite pásku tesa® Powerbond INDOOR.

Úroveň obtiažnosti Ľahké a originálne

Čo je potreba

Budete potrebovať:
Štukové ozdoby v rôznych tvaroch a veľkostiach, 4 cm širokú lištu vyrobenú z polystyrénu, biely lak, štetec, nožnice, ceruzku, dekoratívne špendlíky, pásku tesa® Powerbond INDOOR 1,5 m × 19 mm
Postup je nasledujúci:

Natrete štukové prvky bielym lakom. Vyznačte na stene požadované polohy ozdôb a líšt. Odstráňte zo steny prach a potom zvisle nalepte dlhé a krátke prúžky pásky tesa® Powerbond INDOOR na vyznačené miesta. Každý prúžok pevne pritlačte na stenu po dobu piatich sekúnd. Odstráňte ochranné fólie. Pritlačte štukové lišty a ozdoby pevne na svoje miesto po dobu piatich sekúnd. Pripevnite jednotlivé šperky pomocou špendlíkov. Šperkovnica bude vyzerať obzvlášť atraktívne, pokiaľ časť steny natrete inou farbou.

Pracovný postup

Stucco rosettes in different shapes and sizes, a 4 cm deep stucco bar made of Styrofoam, white varnish, paintbrush, scissors, pencil, decorative pins, tesa Powerbond® INDOOR 1.5 m x 19 mm
01

Pripravte si čo je treba a môžete začať!

Paint the stucco elements with the white varnish.
02

Natrite štukové prvky bielym lakom.

Mark the desired positions of the rosettes and bar on the wall.
03

Vyznačte na stene požadované polohy ozdôb a líšt.

Remove any dust from the wall then apply long and short tesa Powerbond® INDOOR strips vertically on the marked areas.
04

Odstráňte zo steny prach a potom zvisle nalepte dlhé a krátke prúžky pásky tesa® Powerbond INDOOR na vyznačené miesta.

Press each strip on the wall firmly for five seconds.
05

Proúžky lepte zvisle, striedavo dlhý a krátky. Následne veľmi pevne pritlačte k stene.

Remove protective films.
06

Odstráňte ochranné fólie.

Press stucco bars and rosettes firmly in place for five seconds. Attach jewellery items with the pins. The display will look particularly attractive if a part of the wall is painted in a different colour.
07

Pritlačte štukové lišty a ozdoby pevne na svoje miesto po dobu piatich sekúnd. Pripevnite jednotlivé šperky pomocou špendlíkov. Šperkovnica bude vyzerať obzvlášť atraktívne, pokiaľ časť steny natrete inou farbou.

tesa® Powerbond Indoor is a double-sided self-adhesive mounting tape which can be used for a wide range of household jobs. It securely fixes flat objects, with a thickness of up to 10 mm, to surfaces. In good bonding conditions, a strip of 10 cm of this heavy-duty fixing tape is enough to hold a weight of up to 5 kg. You can use it on any flat surface including textures such as tiles, wooden panels and most plastics. So hang things the easy way. Use tesa® Powerbond Indoor and forget about nails, screws and the need to drill holes.
08

tesa® Powerbond Indoor je obojstranná samolepiaca montážna páska určená pre širokú škálu použitia v domácnosti. Bezpečne upevňuje ploché predmety s hrúbkou do 10 mm k povrchom. Pri dobrých podmienkach lepenia stačí 10cm prúžok tejto robustnej fixačnej pásky k tomu, aby udržal hmotnosť až 5 kg. Možno ju použit na každý plochý povrch vrátane dlaždičiek, drevenných panelov a väčšiny plastov. Uľahčite si prácu pri vešaní predmetov. Použitie pásky tesa® Powerbond Indoor a zabudnite na klince, skrutky a vŕtanie otvorou.