tesa® Lepidlo ve spreji TRVALÉ

tesa® Spray Glue Permanent je lepidlo ve spreji pro velké plochy. Vytváří mimořádně silné spojení běžných domácích materiálů (papír, lepenka apod.).

  • Pro čisté, úsporné, bezpečné a rychlé spojení velkých ploch
  • Vhodné pro lehké a středně těžké materiály s rovnými nebo nepatrně nerovnými plochami
  • Jemné a rovnoměrné roztírání lepidla
Další podrobnosti k produktu
Produktové informace Bezpečnostní pokyny User reviews Časté dotazy
Produktové informace

Popis produktu

tesa_professional_mounting_spray_glue_permanent_60021_ap_001

Popis produktu

tesa® TRVALÉ lepidlo ve spreji je vhodné pro trvalé lepení velkých ploch papíru, kartonu, plstí, textilií, fólií, kůže, plastů a řady dalších materiálů.

  • Pro čisté, úsporné, bezpečné a rychlé spojení velkých ploch
  • Vhodné pro lehké a středně těžké materiály s rovnými nebo nepatrně nerovnými plochami
  • Jemné a rovnoměrné roztírání lepidla
  • Rychle zasychá
  • Odolné vůči vlhkosti a teplotám od -20 °C až do +60 °C
  • Vhodné pro Styrofoam®
  • Neobsahuje silikon

Bezpečnostní pokyny

Jsou hořlavé; kapaliny tvoří se vzduchem výbušné směsi; s vodou vytvářejí hořlavé plyny nebo jsou samy hořlavé.
Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů tepla; nádoby pevně uzavřete; skladujte na ohnivzdorném místě.

Způsobuje poškození zdraví, dráždí oči, kůži nebo dýchací orgány. Ve větším množství vede ke smrti.
Nevdechujte, nedotýkejte se a nepolykejte. Používejte ochranný oděv. Okamžitě volejte toxikologické středisko nebo lékaře. Lehněte si na bok do zotavovací polohy. V případě podráždění kůže nebo zasažení očí vypláchněte vodou nebo vhodným prostředkem.

Jsou škodlivé pro vodní organismy, toxické nebo vysoce toxické, s akutními nebo dlouhodobými účinky.
Likvidujte pouze v nebezpečném odpadu, nikdy nedovolte, aby se dostal do životního prostředí.

Související produkty