How to use the tesa® Adjustable Adhesive Screw for Wallpaper & Plaster 1kg.

Návod na použití tesa® Nastavitelného nalepovacího šroubu na tapety a omítku 1 kg

Chytré řešení pro připevňování předmětů na citlivé a texturované povrchy.Video návod

Návod na použití tesa® Nastavitelného nalepovacího šroubu na tapety a omítku 1 kg

Chtělo by se vám vrtat do nových tapet? S nevzhlednými dírami po vrtání v případě odstranění zavěšeného předmětu již nic neuděláte. Mnohem chytřejším řešením je použití nalepovacího šroubu. Bez nutnosti vrtání a poškození povrchu. Výrobek není vhodný na vinylové tapety a nepřilnavé povrchy (silikon, PTFE).

01

Očistěte povrch

Důkladně očistěte povrch bezprašným hadříkem. Zajistíte tak dokonalou přilnavost a spolehlivé držení. Před použitím nalepovacího šroubu se vždy ujistěte o nosnosti samotného povrchu, na který budete lepit. 

 

Cleaning the surface.
tesa SE
Očištění povrchu

02

Sejměte lepicí proužek z podkladu

Sejměte lepicí proužek za nelepivou část z podkladu a nalepte ho ve vertikálním směru modrým proužkem ke stěně. Nedotýkejte se lepicí části na proužku. 

Applying the Adhesive Strip
tesa SE
Použití lepicího proužku

03

Aktivujte Powerstrips® technologii

Pro aktivaci Powerstrips® technologie a dokonalé přilnutí přitlačujte celý povrch proužku ke stěně po dobu 5 sekund.

Activating the Powerstrips® Technology
tesa SE
Aktivace Powerstrips® technologie

04

Připevněte šroub k lepicímu proužku

Z lepicího proužku odstraňte krycí fólii a nalepte na něj šroub (hlavičkou nahoru) tak, aby byly srovnané horní rohy - šroubu i proužku. Ujistěte se, že máte šroub ve správné poloze a k lepicímu proužku ho přilepte (nad šedou linku)

Attaching tesa® Adjustable Adhesive Screws for Wallpaper & Plaster 1kg.
tesa SE
Přilepení šroubu k lepicímu proužku

05

Zajistěte dokonalé přilnutí šroubu

Přitlačujte šroub k povrchu pevně oběma palci v horní části po dobu 5 sekund a poté v dolní části také po dobu 5 sekund. 

Securing tesa® Adjustable Adhesive Screws for Wallpaper & Plaster 1kg.
tesa SE
Dokolané přilnutí

06

Nastavení výšky šroubu

Správnou výšku šroubu nastavíte tak, že posunete červené zarážky nahoru. Zvolíte požadovanou polohu hlavičky šrobu a posunutím červené zarážky dolů nastavení velikosti zajístíte. Z hlavičky šroubu odšroubujte matici. 

Adjusting tesa® Adjustable Adhesive Screws for Wallpaper & Plaster 1kg.
tesa SE
Nastavení výšky šroubu

07

Připevněte předmět

Na hlavice šroubu nasuňte zavěšovaný předmět do předvrtaných otvorů v přemětu a maticí šroub utáhněte. Takto připevníte různé poličky, reproduktory nebo telefonní přístroje. Nastavitelný šroub udrží až 1 kg. V případě použití dvou šroubu se nosnost zdvojnásobuje. 

 

Mounting with tesa® Adjustable Adhesive Screws for Wallpaper & Plaster 1kg.
tesa SE
Připevnění předmětů

08

Odstranění nastavitelného nalepovacího šroubu

Není nic jednoduššíšho. Uchopte hlavičku šroubu mezi palec a ukazováček jedné ruky a druhou rukou chyťte přečnívající nelepivou část proužku. Nyní je velmi důležitý krok: netlačte na šroub a lepicí proužek pomalu vytahujte podél stěny, NIKOLIV ve vysokém úhlu od stěny. Tento proces uvolní lepicí hmotu z povrchu a dojde k odstranění šroubu bez poškození povrchu a poničení tapety. 

Removing tesa® Adjustable Adhesive Screws for Wallpaper & Plaster 1kg.
tesa SE
Odstranění nalepovacího šroubu
Související produkty