How to use the tesa® Adjustable Adhesive Screw for Tiles & Metal 3kg.

Návod na použití tesa® Nastavitelného nalepovacího šroubu na dlaždice a kov 3 kg

Chytré řešení bez poškození povrchu a nutnosti použití nářadí.

Video návod

Návod na použití tesa® Nastavitelného nalepovacího šroubu na dlaždice a kov 3 kg

Zapomeňte na vrtání, hluk a nepořádek. Díky nalepovacím šroubům připevníte předměty jednoduše, rychle a čistě. Jsou navíc odstranitelné a znovupoužitelné. Po odstranění nepoznáte, kde byl šroub použit. Výrobek není vhodný pro tapety, omítku, měď, mosaz, mramor a nepřilnavé porézní materiály. 

Cleaning the surface.
01Očistěte povrch

Před lepením je nutné povrch důkladně očistit od prachu a nečistot. Použijte čistič na bázi alkoholu nebo methylového alkoholu. V případě, že použijete běžný čistič, přesvědčte se, že neobsahuje silikon (snižují lepivost). Před dalším krokem nechte očištěný povrch pořádně uschnout. 

Applying the Adhesive Strips.
02Sejměte lepicí proužek z podkladu

Sejměte lepicí proužek z povrchu, aniž byste se dotýkali lepicí části a nalepte ho ve vertikálním směru na očištěný a suchý povrch. 

Engaging the Powerstrips® Technology.
03Aktivujte Powerstrips® technologii

Pevně přitlačujte proužek k povrchu po dobu 5 sekund, zvýšíte tak přilnavost a účinnost Powerstrips® technologie. 

Attaching tesa® Adjustable Adhesive Screws for Tiles & Metal 3kg.
04Připevněte šroub k lepicímu proužku

Z lepicího proužku odstraňte krycí fólii a nalepte na něj šroub (hlavičkou nahoru) tak, aby byly srovnané horní rohy - šroubu i proužku. Ujistěte se, že máte šroub ve správné poloze a k lepicímu proužku ho přilepte (nad červenou linku).

Nastavitelný lepicí šroub tesa®, na dlaždice i kov
05Zajistěte dokonalé přilnutí šroubu

Přitlačujte šroub k povrchu pevně oběma palci v horní části po dobu 5 sekund a poté v dolní části také po dobu 5 sekund. Zvýšíte tak přilnavost a účinnost Powerstrips® technologie.

 

Adjusting tesa® Adjustable Adhesive Screws for Tiles & Metal 3kg.
06Nastavení výšky šroubu

Správnou výšku šrobu nastavíte tak, že posunete červené zarážky nahoru. Zvolíte požadovanou polohu hlavičky šroubu a posunutím červené zarážky dolů nastavení velikosti zajístíte. Z hlavičky šroubu odšroubujte matici. 

Mounting with tesa® Adjustable Adhesive Screws for Tiles & Metal 3kg.
07Připevněte předmět

Na hlavice šroubu nasuňte zavěšovaný předmět do předvrtaných otvorů v přemětu a maticí šroub utáhněte. Nemusíte vždy připevňovat pouze kovové cedulky, nalepovací nastavitelný šroub můžete použít pro připevňování různých předmětů do hmotnosti 3 kg (nebo 6 kg v případě použití dvou šroubů). 

Removing tesa® Adjustable Adhesive Screws for Tiles & Metal 3kg.
08Odstranění nastavitelného nalepovacího šroubu

Zabere vám to sekundu nebo dvě. Uchopte hlavičku šroubu mezi palec a ukazováček jedné ruky a druhou rukou chyťte přečnívající nelepivou část proužku. Nyní je velmi důležitý krok: netlačte na šroub a lepicí proužek pomalu vytahujte podél stěny, NIKOLIV ve vysokém úhlu od stěny. Tento proces uvolní lepicí hmotu z povrchu a dojde k odstranění šroubu bez poškození povrchu.