How to use the tesa® Adjustable Adhesive Nail for Wallpaper & Plaster 1kg.

Návod na použití tesa® Nastavitelný nalepovací hřebík na tapety a omítku 1kg

Chytrý způsob připevnění předmětů na citlivé povrchy a povrchy s texturou.

Video návod

Návod na použití tesa® Nastavitelný nalepovací hřebík na tapety a omítku 1kg

Je to pokaždé stejná nejistota: co se přihodí, když zatluču hřebík nebo vrtám do texturovaného či citlivého povrchu zdi? Řešení je v podobě nalepovacího hřebíku. Odolné nastavitelné samolepicí hřebíky jsou navíc odstranitelné, takže po nich nezůstane žádná ošklivá díra. Nejsou vhodné pro vinylové tapety či povrchy s nepřilnavou úpravou, jako je silikon či PTFE.

Cleaning the surface.
01Důkladně očistěte lepenou plochu

Důkladné očištění povrchu bezprašným hadříkem umožní využít plně síly hřebíku. Před montáží se vždy přesvědčte, že povrch je k lepení vhodný a dostatečně pevný. 

Applying an Adhesive Strip.
02Opatrně odlepte lepicí proužek z přenosového papíru

Při odlepování se nedotýkejte lepivých ploch proužku. Proužek při odlepení z přenosového papíru vždy uchopte za nelepivé části. Pro jeden háček použijte jeden proužek. Oba háčky pak nalepte tak, aby modré nelepivé části směřovali ke zdi.

Activating the Powerstrips® Technology.
03Aktivujte technologii Powerstrips®

Technologie Powerstrips® vyžaduje k aktivaci tlak. Proto prosím celý proužek po celé ploše silně přitlačte po dobu alespoň 5 sekund.

Attaching tesa® Adjustable Adhesive Nails for Wallpaper & Plaster 1kg.
04Nyní nalepte hřebík na proužek

Odstraňte ochranou fólii z proužku (má na sobě logo Powerstrips®) a nalepte na ní vlastní hřebík: Jeho horní hranu přiložte na horní hranu proužku a háček pak sklopte na celou plochu proužku tak, aby spodní hrana hřebíku zůstala na šedé lince proužku. 

Securing tesa® Adjustable Adhesive Nails for Wallpaper & Plaster 1kg.
05Upevněte hřebík

Palci obou rukou pevně přitlačte hřebík k ploše - nejméně 5 sekund v horní části, pak uprostřed a nakonec dole.

Adjusting tesa® Adjustable Adhesive Nails for Wallpaper & Plaster 1kg.
06Nastavení výšky hřebíku

Pro vyrovnání obrázku nastavte výšku trnu dle potřeby. Nejprve posuňte červené zarážky nahoru a pak zvolte požadovanou polohu trnu. Posunutím červené zarážky dolů trn zajístíte. Nastavení výšky trnu určitě oceníte při věšení obrázků, polic či ozdob. Překvapí vás, jak užitečná je úprava jejich výšky.

Mounting with tesa® Adjustable Adhesive Nails for Wallpaper & Plaster 1kg.
07Zavěste obraz

Každý nastavitelný hřebík udrží až 1 kg zátěže - nebo také 2 kg, pokud předmět zavěsíta na oba dva najednou. Jsou vhodné pro předměty bez plné či ploché zadní strany. A protože jsou beze stopy odstranitelné a znovu použitelné, můžete měnit vzhled pokoje či místnosti velmi často. 

Removing tesa® Adjustable Adhesive Nails for Wallpaper & Plaster 1kg.
08Odstranění nalepovacího hřebíku

Jednou rukou uchopte celý hřebík a druhou nelepivé poutko na spodní straně proužku. Proužek pak plynulým pohybem vytahujte směrem dolů, souběžně se stěnou, přičemž nepřitlačujte háček ke zdi. NIKDY proužek nestrhávejte švihem, směrem k vám či šikmo! Plynulé a pomalé vytažení rozpojí vazby mezi plochou a proužkem.