How to use the tesa® Adjustable Adhesive Nail for Wallpaper & Plaster 2kg.

Návod na použití tesa® Nastavitelného nalepovacího hřebíku na tapety a omítku 2kg

Chytrý způsob připevnění předmětů na citlivé povrchy a povrchy s texturou.

Video návod

Cleaning the surface.

01Očistěte povrch

Důkladně očistěte povrch bezprašným hadříkem. Zajistíte tak dokonalou přilnavost a spolehlivé držení. Před použitím nalepovacího hřebíku se vždy ujistěte o nosnosti samotného povrchu, na který budete hřebík lepit. 

Applying the Adhesive Strips.

02Sejměte lepicí proužek z podkladu

Sejměte lepicí proužek za nelepivou část z podkladu a nalepte ho ve vertikálním směru modrým proužkem ke stěně. Nedotýkejte se lepicí části na proužku. 

Activate the Powerstrips® Technology.

03Aktivujte Powerstrips® technologii

Pro aktivaci Powerstrips® technologie a dokonalé přilnutí přitlačujte celý povrch proužku ke stěně po dobu 5 sekund.

Attaching tesa® Adjustable Adhesive Nails for Wallpaper & Plaster 2kg.

04Připevněte hřebík k lepicímu proužku

Z lepicího proužku odstraňte krycí fólii a nalepte na něj hřebík tak, aby byly srovnané horní rohy - háčku i proužku. Ujistěte se, že máte hřebík ve správné poloze a k lepicímu proužku ho přilepte (nad šedou linku)

Securing tesa® Adjustable Adhesive Nails for Wallpaper & Plaster 2kg.

05Zajistěte dokonalé držení hřebíku

Přitlačujte hřebík k povrchu pevně oběma palci v horní části po dobu 5 sekund a poté v dolní části také po dobu 5 sekund. 

Adjusting tesa® Adjustable Adhesive Nails for Wallpaper & Plaster 2kg.

06Nastavení výšky hřebíku

Správnou výšku předmětů, které připevňujete, ať už jsou to držáky na kabáty, různé poličky nebo obrázky, nastavíte díky pohyblivému trnu na hřebíku. Nejprve posuňte červené zarážky nahoru a pak zvolte požadovanou polohu trnu. Posunutím červené zarážky dolů trn opět zajístíte.

Mounting with tesa® Adjustable Adhesive Nails for Wallpaper & Plaster 2kg.

07Připevněte předmět

Každý nastavitelný hřebík udrží až 2 kg zátěže - nebo také 4 kg, pokud pro připevnění předmětu použijete dva hřebíky najednou. Jsou vhodné pro předměty bez plné či ploché zadní strany, jako jsou obrázky nebo hodiny. A protože jsou beze stopy odstranitelné a znovu použitelné, můžete měnit dle potřeby a nálady, kdy se vám zachce.

Removing tesa® Adjustable Adhesive Nails for Wallpaper & Plaster 2kg.

08Odstranění nalepovacího hřebíku

Odstraňování je snad ještě jednodušší než připevňování lepicího hřebíku. Uchopte hlavičku hřebíku mezi palec a ukazováček jedné ruky a druhou rukou chyťte přečnívající nelepivou část proužku. Nyní je velmi důležitý krok: netlačte na hřebík a lepicí proužek pomalu vytahujte podél stěny, NIKOLIV ve vysokém úhlu od stěny. Tento proces uvolní lepicí hmotu z povrchu a dojde k odstranění hřebíku bez poškození povrchu.