How to use the tesa® Adjustable Adhesive Nail for Tiles & Metal 4kg.

Návod na použití tesa® Nastavitelného nalepovacího hřebíku na dlaždice a kov 4 kg

Chytré řešení pro připevňování předmětů na hladké a pevné povrchy.

Video návod

Cleaning the surface.

01Očistěte dlaždice

Vezměte hadřík a čistidlo na bázi alkoholu nebo methylového alkoholu a důkladně očistěte povrch, na který budete lepit. Pokud použijete běžný čistící prostředek, přesvědčte se, že neobsahuje silikon (snižuje lepicí sílu a zanechává zbytky lepidla). Povrch musí být před dalším krokem úplně suchý. 

 

Applying the Adhesive Strips

02Sejměte lepicí proužek z podkladu

Z podkladu sejměte dva lepicí proužky a přilepte je ve vertikálním směru na očištěné místo. Nedotýkejte se lepicí části proužku. 

Enaging the Powerstrips® Technology.

03Aktivujte Powerstrips® technologii

Pevně přitlačujte oba proužky k povrchu po dobu 5 sekund, zvýšíte tak přilnavost a účinnost Powerstrips® technologie. 

Attaching tesa® Adjustable Adhesive Nails for Tiles & Metal 4kg.

04Použijte nalepovací hřebík

Z lepicího proužku odstraňte krycí fólii a nalepte na něj hřebík tak, aby byly srovnané horní rohy - hřebíku i proužku. Ujistěte se, že máte hřebík ve správné poloze a k lepicímu proužku ho přilepte (nad červenou linku).

Securing tesa® Adjustable Adhesive Nails for Tiles & Metal 4kg.

05Zajistěte dokonalé držení hřebíků

Nyní je potřeba hřebíky přitlačovat k povrchu pevně oběma palci v horní části po dobu 5 sekund a poté v dolní části opět po dobu 5 sekund.  

Adjusting tesa® Adjustable Adhesive Nails for Tiles & Metal 4kg.

06Nastavte správnou výšku hřebíků

Teď následuje velmi mazaný krok. Posuňte červené zarážky na hřebíku nahoru a zvolte požadovanou polohu trnu. Tmto způsobem vyrovnáte lékárničku na stěně do dokonalé polohy. A nemusí to být samozřejmě pouze lékárnička, stejně pověsíte obrázky, zrcadla nebo různé poličky. Jakmile máte hřebík správně nastaven, posuňte červenou zarážku zpět dolů, trn tím opět zajistíte. 

 

Mounting with tesa® Adjustable Adhesive Nails for Tiles & Metal 4kg.

07Připevnění lékárničky

Nastavitelný hřebík má vysokou nosnost až 4 kg. V případě, že použijete hřebíky dva, zvýšíte nosnost dvojnásobně. Nalepovací hřebíky jsou odstranitelné a znovupoužitelné, přemístění předmětu na stěně tak zabere pouze pár minut. 

Removing tesa® Adjustable Adhesive Nails for Tiles & Metal 4kg.

08Odstranění nalepovacího hřebíku

Odstranění hřebíku je snad ještě jednodušší než připevňování. Uchopte hlavu hřebíku mezi palec a ukazováček jedné ruky a druhou rukou chyťte přečnívající nelepivou část proužku. Nyní je velmi důležitý krok: netlačte na hřebík a lepicí proužek pomalu vytahujte podél stěny, NIKOLIV ve vysokém úhlu od stěny (půjde vám to těžce a navíc je vysoká pravděpodobnost, že dojte k poškození povrchu). Tento proces uvolní lepicí hmotu z povrchu a dojde k odstranění hřebíku.