Jak používat oboustranné samolepicí pásky tesa® pro montáž

Jak používat oboustranné samolepicí pásky tesa® pro montáž

Postupujte podle těchto pokynů, pokud používáte jakékoliv produkty z řady tesa® Powerbond.Úroveň obtížnosti : pages.tip.difficulty_

Aplikace oboustranných samolepicích pásek tesa® Powerbond

Montážní pásky tesa® Powerbond jsou citlivé na tlak, což znamená, že čím větší tlak vyvinete během aplikace, tím lepší bude spojení mezi páskou a povrchem. Aby se projevila její maximální přídržná síla, doporučujeme pásku v každém bodě stlačit minimálně na pět sekund.

Způsob použití:

01

Očistěte povrch

Chcete-li dosáhnout dokonalých výsledků, ujistěte se, že lepený předmět i povrch, na který jej lepíte, jsou prosty prachu, nečistot a mastnoty. Použijte hadřík, který nevytváří žmolky, a alkohol nebo čisticí prostředek bez obsahu silikonu. Pokud je povrch hrubý, použijte k nanesení čisticího prostředku štětec.

Obrázek ruky čistící stěnu pomocí spreje a hadříku

02

Rozhodnutí ohledně hrubšího povrchu

Aby mohl být vyvinut dokonalý tlak, musí být páska tesa® Powerbond nejprve přilepena na hrubší povrch. Rozhodněte, zda je hrubší povrch lepeného předmětu, nebo povrch, k němuž má být předmět přilepen.

Ilustrace hrubého povrchu stěny

03

Naneste pásku

Pásku tesa® Powerbond naneste ve svislých proužcích po celé délce povrchu nebo předmětu. Nejslabší bod přilepení bude v horní části místa zavěšení (viz ilustrace).
Horní část zpevníte přidáním dodatečných kratších proužků mezi delší. Proužky pevně přitiskněte – po dobu 5 sekund v každém bodě.

Ilustrace správného způsobu nanesení oboustranné lepicí pásky tesa® Powerbond

04

Sejměte ochrannou fólii

Dbejte na to, abyste se nedotýkali lepivého povrchu.

Rozdělený obrázek rukou nanášejících oboustrannou samolepicí pásku tesa® Powerbond a odstraňujících ochrannou fólii

05

Upevněte předmět na místo

Přiložte předmět a opět jej pevně přitiskněte po dobu 5 sekund ve VŠECH bodech, abyste zajistili maximální přilnutí.

spoj5

Odstraňování oboustranných samolepicích pásek tesa® Powerbond

Vezměte prosím na vědomí, že tyto pásky jsou koncipovány jako trvalé řešení a nelze je tudíž odstranit bez zanechání zbytků.Trik: Pro pásky tesa® Powerbond Ultra Strong, tesa® Powerbond INDOOR a tesa® Powerbond TRANSPARENT:
tyto produkty lze pomalu a opatrně odlepit rovnoběžně s povrchem.