01tesa_GHBA_Buchstuetze_Aufmacher_quer

Dekorativní zarážky

V kancelářích je vybavení často funkční a jednoduché. Je tedy příjemné občas spočinout zrakem na několika zelených rostlinách. Zde jsou umístěny na stylových regálech, které jsou připevněny lepicími šrouby tesa®. Důležité: Ozdobné zarážky lze odstranit velmi rychle, aniž by na zdi zůstaly stopy!A co teď?:

01

Pojďme shromáždit všechny věci a začít!

DIY Decorative bookends / Overview
DIY Decorative bookends / Overview

02

Změřte vyvrtané otvory na jedné ploše každé zarážky a tužkou označte: 1 cm na horním okraji a 1,5 cm na bočním okraji. Vyvrtejte otvory do zarážek.

DIY Decorative bookends / Step 2
DIY Decorative bookends / Step 2

03

Naplňte zarážky akrylátovým lakem v požadované barvě.

01tesa_GHBA_Buchstuetze_003
Udělej si sám – Dekorativní zarážky / krok 3

04

Nechte zaschnout a poté pomocí maskovací pásky veďte diagonální čáru na svislé zadní straně. Pokud vytvoříte více než jednu zarážku, můžete střídat barevné trojúhelníky. Pokud má být spodní trojúhelník natřen, zakryjte okraj police.

01tesa_GHBA_Buchstuetze_004
01tesa_GHBA_Buchstuetze_004

05

Trojúhelníkový povrch natřete základním lakem ve světlejším odstínu (přidáním bílé barvy).

01tesa_GHBA_Buchstuetze_005
Udělej si sám – Dekorativní zarážky / krok 5

06

Na zadní straně zarážek přilepte plstěné podložky k levému a pravému dnu jako rozpěrku (úprava pro lepicí šrouby).

01tesa_GHBA_Buchstuetze_006
Udělej si sám – Dekorativní zarážky / krok 6

07

Umístěte vybrané zarážky na požadované místo na zdi a pomocí tužky označte oblast pro lepicí šrouby.

01tesa_GHBA_Buchstuetze_007
Udělej si sám – Dekorativní zarážky / krok 7

08

Očistěte stěnu od prachu a nečistot. Odlepte Powerstrip® z podložky

01tesa_GHBA_Buchstuetze_008
Udělej si sám – Dekorativní zarážky / krok 8

09

… a umístěte jej na požadované místo na zdi. Silně přitlačte na různé části po dobu nejméně pěti sekund.

01tesa_GHBA_Buchstuetze_009
Udělej si sám – Dekorativní zarážky / krok 9

10

Odstraňte ochrannou fólii.

01tesa_GHBA_Buchstuetze_010
Udělej si sám – Dekorativní zarážky / krok 10

11

Umístěte lepicí šroub na Powerstrip® a silně tiskněte různé části po dobu nejméně pěti sekund.

01tesa_GHBA_Buchstuetze_011
Udělej si sám – Dekorativní zarážky / krok 11

12

Namontujte zarážky na šrouby. V případě potřeby upravte výšku šroubu. Upevněte jej pomocí gumových matic.

01tesa_GHBA_Buchstuetze_012
Udělej si sám – Dekorativní zarážky / krok 12
Související produkty