Profesionální maskování tesa

Správné maskování pro dokonalé výsledky

Předčete očekávání vašich zákazníků efektivní prací a špičkovou povrchovou úpravou. Naše maskovací pásky vám pomohou dosáhnout působivých výsledků.

1. Zvolte správnou pásku

Každá z maskovacích pásek v našem sortimentu je vytvořena pro dosažení bezchybného výsledku na konkrétním povrchu. Náš vyhledávač povrchů vám poradí, jaká páska se pro váš úkol hodí nejlépe.

2. Dobře se připravte

Bez patřičné přípravy se lepení maskovací pásky neobejde. Čistý povrch je zárukou dobré přilnavosti; prach, vlhkost, mazivo nebo olej musí být odstraněny. Silikon a vosky, obsažené například v leštidlech, jsou také nepřáteli lepení. Aby bylo zaručeno, že páska zůstane během odstraňování pevná, musejí být povrch i páska zcela suché.

3. Nebojte se přitlačit

Abyste docílili skutečně bezchybných, čistých hran bez podtékání barvy, musíte opravdu silně přitlačit po celé délce pásky. Tím také předejdete vzniku nežádoucích mezer.

4. Zkuste si podklad předpřipravit

Při práci s tmavším odstínem barvy docílíte ostrých hran tím, že natřete okraj pásky nejprve světlejší barvou. Nechte ji zaschnout a následně naneste tmavší odstín. Pomocí této techniky vyplníte veškeré malé prostory, které zůstanou pod páskou. Výsledkem jsou dokonalé hrany i na strukturovaném povrchu, jako například na tapetě s dřevěnými štěpky.

5. Odstranění

Pásku pokud možno odstraňte, když je nátěr suchý na dotyk, avšak předtím, než úplně zaschne. Jakmile budete připraveni odstranit pásku a vytvořit hranu, je důležité, abyste nejprve zvolili správný úhel. Abyste pásku odstranili beze zbytků, odlepujte vi pod úhlem mezi 45 a 90 stupňů. Pásku odstraňujte plynule a bez rychlých pohybů. Jen tak docílíte čistého povrchu. 

Další důležitou věcí, kterou byste měli při odstraňování pásky zvážit, je teplota podkladu. Podklad by měl mít alespoň 5 °C, aby nemohlo dojít ke zkřehnutí lepicí směsi. V opačném případě se může páska přetrhnout nebo zanechat na povrchu zbytky.
Pokud máte v úmyslu pásky později odstranit, může být dlouhodobé nalepení (v závislosti na konkrétním výrobku) problematické. Každá z našich pásek má na balení údaj o trvanlivosti.

6. Doporučení pro skladování

Pokud od své pásky tesa očekáváte vynikající výsledky, stojí za to se zamyslet nad jejím uskladněním. Příliš vysoké teploty, jako například na palubní desce vozidla, výrazně urychlují proces stárnutí pásky a zvyšují pravděpodobnost, že po sobě zanechá na povrchu zbytky. 
Abyste při použití pásek, které byly vystaveny velmi vysokým nebo nízkým teplotám (například ve stavebním vozidle v zimě) dosáhli těch nejlepších výsledků, nechte je nejprve přizpůsobit nové okolní teplotě.