Profesionální pásky tesa na dřevěné povrchy

Sklo, dřevo a plast

Na co je třeba myslet, když nanášíte lepicí pásku na sklo, dřevo a plast.

Buďte pečliví

Obzvláště opatrní byste měli být při nanášení lepicí pásky na neošetřené nebo natřené dřevěné povrchy. V těchto případech hraje stav základního nátěru důležitou roli při rozhodování o tom, jakou lepicí pásku a jaký způsob aplikace zvolit.
Na co je třeba myslet, když nanášíte lepicí pásku na sklo, dřevo a plast:

Sklo

profesionální maskovací páska tesa na sklo

profesionální maskovací páska tesa na sklo

Bude-li lepicí plocha vystavena přímému slunečnímu záření, např. při lepení na vnitřní stranu skleněné tabule, měla by být použita páska s akrylátovým lepidlem odolným vůči UV záření.

Dřevo

profesionální maskovací páska tesa na dřevo

profesionální maskovací páska tesa na dřevo

Na dřevo s povrchovou úpravou i bez by měly být použity pásky s co nejnižší přilnavostí. Lepicí pásky by se měly odstraňovat pomalým úhlopříčným tahem, aby nedošlo k poškození fládrování nebo povrchové úpravy. V případě mechanického namáhání je dobré pásku s nižší přilnavostí přelepit ještě jednou vrstvou PVC pásky (dvojí maskování).

Plasty

profesionální maskovací páska tesa na plast

profesionální maskovací páska tesa na plast

U plastů je třeba rozlišovat mezi novými a starými či zvětralými povrchy. 
Zkušenosti ukázaly, že chemické látky, které se uvolňují z plastů během rozkladu, nepříjemně komplikují lepení na zvětralé plasty.
U plastových povrchů se změkčovadla obsažená v lepicí pásce příležitostně navážou na plast, čímž způsobí jeho zbarvení.
Z tohoto důvodu doporučujeme nanášet lepicí pásku na plast pouze krátkodobě. I přesto však zůstávají ještě některá další rizika. Uživatelé by se proto měli při práci s plastovými povrchy řídit informacemi obsaženými v technických listech výrobců lepicích pásek.
Po odstranění pásky mohou u zvětralých plastů nastat povrchové změny. Zvětralá vrstva se může při odstraňování pásky odloupnout. V důsledku toho může povrch změnit barvu. 
Jednotnějšího vzhledu s okolními oblastmi lze docílit ošetřením povrchu vhodnými čisticími prostředky. Čištění plastových povrchů by proto mělo být zahrnuto v RFP a v nabídce. V závislosti na požadovaném efektu pak mohou dodavatelé ve spolupráci s vedoucími pracovníky stanovit, zda je čištění nutné.