Profesionální maskování tesa

Kov, nátěry, obklady stěn, tapety a textilie

Na co je třeba myslet, když lepíte pásku na nátěry, obklady stěn, tapety a textilie.

Kovy

profesionální maskovací páska tesa na kov

profesionální maskovací páska tesa na kov

U neošetřených kovů, jako jsou zinek, slitiny titanu a zinku nebo měď, mohou ochranná opatření, jako například fólie, vést ke hromadění kondenzátu a následně ke korozi. Tomu lze zabránit použitím maskovacích materiálů umožňujících difuzi, například netkané textilie bez fólie. Alternativně lze lepidlo nanést krátkodobě nebo na celou plochu.
Všechny kovy podléhají přirozené oxidaci a procesu stárnutí. Nanesením lepicí pásky na kov dochází ke zpomalení procesů oxidace a stárnutí v místě aplikace. To může vést k tomu, že tato místa budou mít odlišný vzhled od zbytku povrchu, jakmile je páska odstraněna. Tyto změny jsou bohužel nevyhnutelné. V závislosti na materiálu však tato místa během velmi krátké doby (několik měsíců) získají jednotný vzhled.
U ošetřených kovů může dojít k poškození povrchové vrstvy (např. změna barvy a loupání).
Je třeba důkladně zvážit adhezní podmínky, zejména pak teplotu.

Nátěry

Pro maskování natřených povrchů by měly být použity pouze pásky s nízkou až střední přilnavostí. Maskovací páska by měla být ponechána na místě pouze po určitou dobu, aby nemohlo dojít k následnému poškození (např. odstranění nátěru, zbarvení, zanechání zbytků lepidla atd.). 
Nátěr musí držet na podkladu více než lepicí páska na nátěru. Pokud jste na pochybách, proveďte zkoušku odstraněním pásky nebo otestujte přilnavost.

Maskování na tapety či textilie

Na tapetách či nástěných textiliích, by měla být použita lepicí páska s co nejnižší přilnavostí, aby nedošlo k jejich poškození. Doporučujeme pásku tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive.