tesa® Professional 4440 Precision Mask® Outdoor - Venkovní

Technické vlastnosti

Barva modrá
Celková tloušťka 110 µm
Materiál nosiče Washi papír
Type of adhesive type: acrylic

Hodnocení vlastností

Protažení do přetržení 5 %
Síla přetržení 35 N/cm
Vhodná pro hrubé povrchy dobré, střední
Hand tearability velmi dobré

Adhezní vlastnosti

Přilnavost na ocel 1.8 N/cm
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.